Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Lakásbővítés

A lakáscsatolást műszakilag a Zuglói ZRt. készíti elő, melyet a Hivatal Kerületi Főmérnöksége ellenőriz és hagy jóvá.

A lakásbővítési kérelem benyújtásával egyidejűleg a bérlőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalnia kell a lakásbővítéssel létrejövő lakás után megállapítandó lakbér, valamint a műszaki egyesítéssel kapcsolatos valamennyi költség viselését, így különösen a tervezési, valamint a hatósági engedélyezési eljárásban felmerülő költségeket, valamint a lakásbővítéssel létrejött lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének költségeit is, beleértve társasház esetén a társasházi alapító okirat módosításának költségeit.
A kérelemhez olyan társasház esetén, amelyben nem kizárólag tulajdonos az Önkormányzat csatolni kell a társasház közgyűlésének hozzájárulását a csatoláshoz.

A bérbeadó hozzájárulása nem helyettesíti a szükséges hatósági engedélyeket, melyeket a bérlő a saját költségén szerez be. Hatósági engedély (hatósági bizonyítvány) hiányában a bérbeadói hozzájárulás nem adható meg.

A bérbeadói hozzájárulást követően a bérlővel bérleti előszerződés megkötésére kerül sor a lakásbővítés kivitelezésének idejére, de legfeljebb egy évre. Az előszerződés megkötése előfeltétele a csatolni kívánt lakás bérlő részére történő birtokba adásának.

A lakásbővítés útján létrejött lakás ingatlan-nyilvántartási helyzetének rendezése elengedhetetlen.  Társasház esetén a társasházi alapító okirat elkészíttetéséről és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről a bérlő – a saját költségén – köteles gondoskodni.
A bérleti szerződés a bérlő eredeti lakására megállapított bérleti határideig kerül megkötésre.

A lakásbővítés útján létrejött bérlemény lakbérének megállapítása a tényleges komfortfokozatnak és a megnövekedett alapterületnek megfelelően történik. A lakásbővítéssel kapcsolatos költségek vonatkozásában a bérlőt bérbeszámítási jog nem illeti meg.

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb