Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Megválasztotta tisztségviselőit a képviselő-testület

Parkolással kapcsolatos kiegészítő javaslat elfogadása, alpolgármesterek, bizottsági elnökök és tagok, valamint tanácsnokok megválasztása – ezekről is döntött a képviselő-testület november 7-én.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Horváth Csaba polgármester (MSZP) arról tájékoztatta az ülésen megjelenteket, hogy a képviselő-testületet alkotó politikai pártok közül az MSZP, a DK, a Momentum és a Fidesz–KDNP alakított frakciót. A polgármester azt is bejelentette, hogy az új fizető parkolási zónákba elhelyezésre kerülő parkoló automaták beszerzésére, üzembe helyezésére
és karbantartására vonatkozó előterjesztését visszavonja, mert a döntés előtt a lakosság bevonásával széleskörű egyeztetést kíván lefolytatni. Horváth Csaba azt is elmondta, hogy díjköteles várakozással kapcsolatban benyújtott egy kiegészítő javaslatot, amely megvalósításához kérte a testület támogatását.

Személyi döntések

A testület a polgármester javaslatára nyílt ülésen, titkos szavazással megválasztotta Rózsa András (Momentum), Szabó Rebeka (Párbeszéd) és Horváth Zsolt (DK) önkormányzati képviselőket alpolgármesternek. A képviselők Jurenkó Ferenc (Jobbik) külsős személyt viszont nem választották meg társadalmi alpolgármesternek. Bitskey Bence, a szavazatszámláló bizottság elnöke elmondta, a választás rendben zajlott, összesen négy érvénytelen szavazat volt.
A képviselők az alpolgármestereken túl megválasztották a testület mellett működő szakmai bizottságok elnökeit és tagjait, illetve a szakterületek tanácsnokait is. A Városfejlesztési Bizottság elnöke Busznyák Imre (Momentum), a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke Rozgonyi Zoltán (Fidesz), a Gazdasági Bizottság elnöke Pécsi Diána (MSZP), a Jogi- és Ügyrendi Bizottság elnöke Lepsényi László (DK), míg a Népjóléti Bizottság elnöke pedig Hevér László György (MSZP) lett.
A testület Kisné Szivcsovics Nikolettet (Momentum) esélyegyenlőségi, Tóth Attilát (MSZP) szabadidő és sport, Bitskey Bencét (MSZP) kulturális, Kinisch Andreát (DK) ifjúsági és testvérvárosi, Sógor Lászlót (MSZP) környezetvédelmi, Vida Attilát (LMP) lakhatási, Sokacz Anikót (MSZP) pedig civil és nemzetiségi tanácsnoknak nevezte ki.
A szavazást követően Zugló új tisztségviselői letették a hivatali esküt.
A képviselő-testület az alpolgármesterek illetményét 897 500 forintban állapította meg. A képviselők tiszteletdíját 90 ezer forintban, a bizottsági tagok juttatását a képviselői díjon túl ugyancsak 90 ezer forintban, míg a bizottsági elnökök és tanácsnokok illetményét 540 ezer forintban határozta meg.

Parkolás

Az ülésen elfogadták Horváth Csaba polgármester két pontos, parkolással kapcsolatos kiegészítő javaslatát is. A döntés értelmében Zugló képviselő-testülete támogatja az egységes budapesti parkolási rendszer bevezetését, ezért egyeztetést kezdeményez Budapest főpolgármesterével a szükséges intézkedések megtételéről, illetve indítványozza a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) a zuglói parkoló automaták bekapcsolását az adóhatóság rendszerébe.

Beszámoló

A képviselők megismerték és tudomásul vették a Vállalkozz Zuglóban! program működéséről, valamint elért eredményekről szóló tájékoztatót és úgy döntöttek, hogy a projekt folytatásához a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége Vállalkozásfejlesztő Kft.-t 19,6 millió forint plusz ÁFA támogatásban részesítik.
Az önkormányzat a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségével (FIVOSZ) együttműködve még 2016 nyarán indította el a Vállalkozz Zuglóban projektet, amely 2018/2019-ben is folytatódott. A program során egyebek mellett a fiatal vállalkozóknak, vagy vállalkozni szándékozóknak 46 előadó hat alakalommal tartott szakmai előadást, a középiskolák végzőseinek pedig a vállalkozói életpályamodell bemutatására kisfilmet készítettek. A projekt alatt 765 vállalkozást indítani szándékozó fiatal kért tanácsot a szervezők által megbízott szakemberektől. Ezen túlmenően országosan 42 ezer ifjú vállalkozó, vagy az iránt érdeklődő ismerte meg a programot.

Rendeletmódosítás

A képviselők elfogadták a képviselő-testület új szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ), valamint az SZMSZ átalakításával összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítását. A szabályzat megváltoztatása azért vált szükségessé, mert az új testület egyes szerveit megszüntette, illetve átalakította, illetve új bizottságokat hozott létre.
A képviselők ezen túlmenően azt is jóváhagyták, hogy az önkormányzat 2020 februárjáig hosszabbítsa meg a Groupama Biztosítóval fennálló vagyon- és felelősségbiztosítást, amely 11,1 millió forintba kerül.
A képviselő-testület ahhoz is hozzájárult, hogy az Őrnagy utcai Csanádi Árpád Általános Iskolai gondnoki lakását átminősítsék és haszonkölcsönbe adják a Közép-Pesti Tankerületi Központnak. A tanintézet szeptemberben jelezte az önkormányzatnak, hogy az üresen álló gondnoki lakást oktatási célokra szeretnék felhasználni.
Ezen felül a képviselők azt is jóváhagyták, hogy a kerület együttműködési megállapodást kössön az új nemzetiségi önkormányzatokkal.

Ingyenes úszás

A testület arról is határozott, hogy a BVSC-Zuglóval 2020. március 31-ig szóló szolgáltatási szerződést köt, melynek keretében a zuglói nyugdíjasok, az önkormányzati képviselők, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói meghatározott időpontokban ingyenesen használhatják a sportegyesület uszodáját. A képviselők az úszás költségeinek fedezésére 9,2 millió forint támogatást szavaztak meg a BVSC-nek.
A grémium eredménytelennek nyilvánította a Mogyoródi úti sportpálya TÉR_KÖZ 2016. pályázat keretében megvalósuló funkcióbővítésre kiírt közbeszerzési projektet. Zugló önkormányzata 2016 novemberében nyújtott be a Fővárosi Önkormányzathoz újabb TÉR_KÖZ pályázatát a sportlétesítmény funkcióbővítésére és 54 millió forint önrész mellett 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb