Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Méhtartás nyilvántartásba vétele

Budapest Főváros XIV. kerület  közigazgatási területén a méhészkedést (méhtartást) a méhtartónak minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül kell bejelenteni a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú melléklete szerinti adattartalommal,  bejelentőlapon, az  önkormányzat jegyzőjénél.

A jegyző a méhészt nyilvántartásba veszi, erről a tényről igazolást állít ki a méhész számára. A jegyző a méhtartási nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni. Amennyiben a méhészkedéssel a méhész felhagy, köteles azt a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni a Rendelet 4. számú melléklet kijelentő adatlapja szerint és a jegyző a méhészt törli a nyilvántartásból. A méhészeti tevékenység megkezdéséről a jegyző  közhiteles hatósági nyilvántartást vezet a Rendelet 2. §-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 97. § (1) bekezdése szerint.

Az eljárás illetékmentes.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb