Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Méltányossági időszaki fűtési támogatás

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális pénzbeli ellátás

II. Konkrét megnevezése: Méltányossági időszaki fűtési támogatás

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • az általános közigazgatási rendtartás szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény (Akr.),
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (Ör.)

2. Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

 • a kérelmező egyedül él, és Budapest XIV. kerületben lakcímmel rendelkezik,
 • 65 év feletti,
 • fogyatékossági támogatásban részesül,
 • jövedelme a 210 000 Ft-ot nem haladja meg (fogyatékossági támogatás nem minősül jövedelemnek)

A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, amely tárgyév december 1-e és január 31-e között nyújtható be.  Megállapítás feltétele: kérelmező nem részesül fűtési szezonban időszaki fűtési támogatásban, rendszeres lakásfenntartási támogatásban vagy tűzifajuttatásban.

3. Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapon,
b) személyesen vagy postán

IV. Csatolandó mellékletek:

 • kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelem igazolása,
 • szakértői vélemény a fogyatékossági támogatásra való jogosultságról.

V. Az engedélyezési eljárás

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • átruházott hatáskörben eljár: Polgármester
 • eljáró szerven belül: Szociális Osztály
 • ügyintézési határidő: sommás eljárás keretében 8 napon belül
 • teljes eljárás keretében 60 napon belül

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: az eljárás költség- és illetékmentes

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

 • a határozatban megállapított pénzbeli támogatás
 • A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) A polgármester döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

illeték: nincs
igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) bírósági felülvizsgálat bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysérelemre való hivatkozással a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálat) kell benyújtani. A kereset-levélen illetéket nem leróni.

IX. Költségmentesség engedélyezése: –

X. További információk

 • Telefon: 872-9139
 • Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Bácskai utca 53.
 • Ügyfélfogadás, kérelem benyújtásának helye: Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Osztály
  1145 Budapest, Bácskai utca 53
 • Ügyfélfogadás rendje:
  Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00
  Kedd: 08.15-12.00, 12.30-15.30
  Szerda: 08.15-12 00, 12.30-16.00
  Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
  Péntek: 08.15.-11.30

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb