Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Kérelem a BVSC-ben történő úszás igénybevételére

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális természetbeni ellátás

II. Konkrét megnevezése: A BVSC-ben történő úszás igénybevétele

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • az általános közigazgatási rendtartás szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
 • Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (Ör.)

2. Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

 • legalább 1 éve bejelentett zuglói bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen is a tartózkodási helyén él,
 • a kérelem benyújtásakor a 65. életévét betöltötte,
 • kérelmező jövedelme nem haladja meg a 250 000 Ft-ot, és
 • 30 napnál nem régebbi szakorvos által kiállított igazolással rendelkezik az úszás indokoltságáról.

3. Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapon,
b) személyesen vagy postán

III. Kérelem tartalma tételesen:

 • a kérelmező természetes személyazonosító adatai,
 • TAJ szám,
 • állampolgársága,
 • a kérelmezőre vonatkozó természetes személyi azonosító adatok.

IV. Csatolandó mellékletek:

 • kérelmező jövedelem igazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapról (nyugdíjösszesítő és a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjának igazolása)
 • 30 napnál nem régebbi szakorvos által kiállított igazolás az úszás indokoltságáról (kérelem melléklete szerint)

V. Az engedélyezési eljárás

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • átruházott hatáskörben eljár: polgármester
 • eljáró szerven belül: Humánszolgáltatási Főosztály – Szociális Osztály
  • ügyintézési határidő:
   sommás eljárás: 8 nap
  • teljes eljárás: 60 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban, vagy telefonon
 • döntés formája, tartalma: hatósági bizonyítvány, alakszerű határozat (elutasítás esetén)

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: az eljárás költség- és illetékmentes

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) A polgármester döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

illeték: nincs
igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) bírósági felülvizsgálat bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysérelemre való hivatkozással a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálat) kell benyújtani. A kereset-levélen illetéket nem leróni.

IX. Költségmentesség engedélyezése: –

X. További információk

 • telefon: 872-9139
 • Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Bácskai utca 53.
 • Ügyfélfogadás, kérelem benyújtásának helye: Zuglói Polgármesteri Hivatal – Ügyfélszolgálati Osztály
  1145 Budapest, Bácskai utca 53.
 • Ügyfélfogadás rendje:
  Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00
  Kedd: 08.15-12.00, 12.30-15.30
  Szerda: 08.15-12 00, 12.30-16.00
  Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
  Péntek: 08.15.-11.30

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb