Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Mit tervez 2021-re? – A képviselők válaszolnak

Mit terveznek 2021-re?  Erről kérdeztük meg kerületi képviselőinket, alpolgármestereinket.
Az elkövetkező hat napban erről adunk körképet, amely nyomtatásban a Zuglói Lapok januári számában jelent meg.

Hajdu Flórián (MSZP) gazdálkodásért felelős alpolgármester – 10. EVK

Önkormányzatunk a kormány elvonásai miatt nehéz anyagi helyzetbe került 2020-ban. Ennek ellenére igyekszünk folytatni a Biztonságos, Fejlődő, Gondoskodó és Zöld Zugló programunkat. Csak tavaly 13 térfigyelő kamerát helyeztünk ki és 28 meglévő kamerát cseréltünk korszerűbbre. Ezzel 213-ra nőtt a számuk. Folytatjuk a közös járőrszolgálatot a rendőrség és a rendészet munkatársaival, és megújul a Tóth Csaba kezdeményezésére indult Szomszédom a rendőr! program is. Az önkormányzat anyagilag támogatja a rendőrség munkáját.

A közterületi fejlesztésekről tájékoztató projekttáblák tekinthetők meg az adott helyszíneken. Várjuk a lakosság észrevételeit, többek között az Ond vezér sétányról, a Rákosszeg park játszótereinek felújításáról, az Újváros park és az Egressy tér rekonstrukciójáról, hogy ezek figyelembevételével ütemezhessük a megvalósításukat.

A veszélyhelyzetben védőeszközöket osztottunk lakosainknak és intézményeinknek. Az önkormányzati rendészet és az önkéntesek közösen segítik a rászorulókat. Ezúton is köszönjük áldozatos munkájukat.

Az MSZP-Összefogás Zuglóért Frakció kezdeményezésére veszélyhelyzeti alap létrehozásáról döntöttünk, amelyhez a képviselők fizetésük 20 százalékával járulnak hozzá.

A főváros döntése alapján, a lakossági igényeknek megfelelően, 2021 első negyedévében folytatódik a várakozási díjjal érintett területek kiterjesztése.

A második ciklusomat megkezdve, Zugló 10. választókörzetében új burkolatot kapott a Móra Ferenc Általános Iskola sportpályája, a szemközti játszótér eszközeinek egy részét és a gumiburkolatot lecseréltük, a régi pingpongasztal helyett újat helyeztünk ki. Új gumiburkolatot kapott az Újváros parki játszótér. Állandó feladat a sétányok, járdák felújítása. Tavaly új parkolóhelyeket alakítottunk ki a Tihany utcában és a Füredi utca 15. előtt. Felújítottuk a Füredi utca 56–58. és a Tipegő kert Bölcsőde közötti parksétányt, a Füredi utca 15. melletti járdaszakaszt, egészen a Zöld Lurkók Óvodáig, és az Újváros parkban az épület előtti járdától a parki kis játszótérig vezető járdaszakaszt.

Lakossági igényre az FKF-nél kezdeményeztük a Vezér utca 38.-nál lévő, illegális hulladéklerakás szempontjából nagyon sok problémát okozó szelektív hulladékgyűjtő sziget teljes megszüntetését.

Folyamatosan karbantartjuk a zöldfelületeket. Több mint 160 padot újítottunk fel és 13 új padot helyeztünk ki. A hulladékgyűjtők és a kutyaürülék-gyűjtők számát pedig a teljes kerületben növeltük.


Horváth Zsolt (DK) alpolgármester – 15. EVK

Zugló sportjáért és intézményi rendszerünk hatékonyságáért felelős alpolgármesterként bármennyire jól indult a 2020-as év számunkra, sajnos a koronavírus a vártnál sokkal hosszabb ideig jelen maradt, ami jelentősen befolyásolta a munkánkat.

Mind emberi, mind pénzügyi erőforrásainkat leginkább a kialakult járványhelyzet visszaszorítására csoportosítottuk át, azonban kollégáimnak is köszönhetően sporttelepeinken több fejlesztést is sikerült önerőből megvalósítanunk. A M130 sportpályán, többéves lakossági kérésnek eleget téve, megtörtént a játszótér első ütemének fejlesztése a kisebbik korosztály számára. Szeretném, ha ez a fejlesztés 2021-ben tovább folytatódna a játszótér második ütemével – amely a nagyobbak igényeinek is megfelel –, illetve a meglévő szabadtéri kondipark modernizálásával.

Sportpályáinkat a járványügyi előírásoknak megfelelően üzemeltetjük, egyéni és versenysport céljára, remélve, hogy mihamarabb újra megnyithatjuk kapuinkat a teljes lakosság számára. Bár idén kisebb kihasználtsággal működtek a sportpályáink, ez lehetőséget adott, hogy „szépülhessenek”. Szeretném, ha ez 2021-ben is tovább folytatódna, hiszen a lakosságtól sok pozitív visszacsatolást kaptunk számos kisebb projektünk kapcsán: baba-mama pad, az ivókút felállítása, 25 méter hosszú lépegetőösvény és a nem is olyan régen befejezett futókör körüli világítás kialakítása. Büszkeséggel tölt el, hogy dolgozóink ebben a nehéz helyzetben is mindent megtettek azért, hogy a lakosság igényeit szolgálják.

Ebben az évben tervezzük az elmaradt sport- és kulturális rendezvényeink megtartását, illetve azok bővítését, színesebbé tételét.

Szerencsés helyzetben lesz két kerületi óvoda 2021-ben, mert pályázati forrásból – amelyhez az önkormányzat önrészt biztosít – mini focipálya valósulhat meg.

A sport mellett az elmúlt egy év kiemelt fontosságú volt az intézményrendszer működésének felülvizsgálatában. Szeretném külön megköszönni  Farkas Tibor Jánosnénak (Rózsa) és Varga Lászlónak azt az odaadást és szakmai támogatást, amit az elmúlt évben biztosítottak számomra. Hosszas szakmai és társadalmi egyeztetések eredményeként javaslatot készítettünk a rendszer átalakítására vonatkozóan, amelyhez nagy reményeket fűzök, és remélem, hogy 2021-ben sikeresen meg tudjuk valósítani.

Egy nehéz év van mögöttünk, és a talán a következő sem lesz könnyebb, de a jövőben is azon fogok dolgozni, hogy a kerület lakosainak bizalmát megszolgáljam.


Rózsa András (Momentum) alpolgármester – 5. EVK

Sajnálatos módon a kormányzati elvonások miatt a 2021-es év első teendőjeként egy megszorításokkal teli költségvetési tervezet döntéseit kell előkészítenem. Természetesen szorgalmazni fogom, hogy a költségvetési tervezet kialakításában a demokratikus működés és a transzparencia jegyében a teljes képviselő-testület részt vegyen.
Fájdalmas döntéseket kell meghoznunk, mivel a kormány sarcot vetett ki a fővárosra és az önkormányzatokra. Személy szerint törekedni fogok arra, hogy a költségvetés azon része, amely a Zuglói Egészségügyi Szolgálatot érinti, ne csökkenjen!

Szerencsére a példátlan léptékű megszorítások mellett még mindig marad lehetőség az eredményes munkára.

Lakásgazdálkodásért felelős alpolgármesterként az egyik legfőbb feladatomnak tartom a korábbinál több pályázat kiírását. Ezek elsősorban felújítás, illetve korszerűsítés vállalása melletti lakásbérleti pályázatok lesznek. Remélem, hogy egyre többeknek tudunk majd segíteni lakhatásuk biztosításában.
A kerület régi adóssága az elhíresült romos lakóépületeinek lebontása. Ezek a műszaki alapon szanálásra kijelölt épületek azonban néhányaknak még mindig otthonként szolgálnak, számukra biztosítanunk kell a méltóbb lakhatást.
Szeretném, ha legalább egy ilyen társasház esetében sikerülne elérni, hogy bontáskész állapotba kerüljön 2021 végéig, hogy a kerület végre megszabadulhasson egy szégyenfoltjától. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az ilyen épületek elbontása költségcsökkenést eredményez, így több forrást tudunk fordítani a meglévő lakásaink felújítására.
Másik kiemelten fontos feladatomnak tekintem, hogy az orvoshiányt szolgálati lakások biztosításával próbáljuk meg csökkenteni,. Erről a költségvetés elfogadása után dönt majd a képviselő-testület.

Folytatom a megkezdett egyeztetéseket a rollerek bérbeadásával foglalkozó ismert piaci céggel. Ez az alternatív közlekedési mód számomra szimpatikus, de azt nem tartom elfogadhatónak, ha ennek az az ára, hogy szanaszét heverő rollerek lepjék el a kerületet! Szeretnék egy mindenki számára elfogadható megoldást találni, hogy kulturált, rendezett módon lehessen használni és tárolni ezeket az eszközöket.

Végezetül pedig kívánok jó egészségben és sikerekben gazdag, boldog új évet minden kedves olvasónak!


Szabó Rebeka (Párbeszéd) alpolgármester – 9. EVK

Kedves Zuglóiak!

A 2021-es évvel kapcsolatos önkormányzati terveimet sajnos jelentősen befolyásolja a járványügyi helyzet miatt kialakult gazdasági és szociális krízis, és az ezt súlyosbító kormányzati megszorítás, ami miatt Zugló több milliárd forinttal kevesebbet költhet a kerület lakóinak nyújtott szolgáltatásokra, fejlesztésekre.

Szociális ügyekért felelős alpolgármesterként ezért is nagyon fontosnak tartom, hogy a nehéz helyzetben lévő emberek számára nyújtott támogatások ne csökkenjenek, mindenkinek tudjunk segíteni, aki bajba került. Lényeges az is, hogy a bölcsődei, óvodai ellátás megszokott magas színvonalát megtartsuk.

A környezetvédelem, fenntarthatóság és a klímaválság elleni küzdelem a XXI. század egyik legnagyobb kihívása, kerületi szinten is el kell végeznünk a ránk eső feladatokat. Elkészítjük a kerület klímastratégiáját, és ez alapján játékos vetélkedőt indítunk az óvodás és iskolás korosztálynak. Folytatjuk a népszerű komposztprogramot, amelyet közösségi szintre is kiterjesztünk. Európai uniós projekt keretében jutalmazással serkentjük a hulladékok szelektív gyűjtését, mintaprogramot dolgozunk ki az esővíz és a szürkevíz felhasználására, továbbá energiaközösségeket szervezünk. A Rákos-patak egy szakaszán végre elvégezzük a természetközeli rehabilitációt, aminek eredményeként magasabb minőségű rekreációs zöldfelület és diverz állat- és növényvilág jöhet létre.

Az állatok védelméről sem feledkezünk meg: a kormányzati megszorítások miatt bizonytalanná vált a kutyafuttatók tervezett fejlesztése, de a kutyás civil szervezetek segítségével folyamatos párbeszédet tartunk fenn a kutyás közösségek tagjaival. Folytatjuk a zöldfelületeink madárbaráttá tételét, és a fővárossal együttműködésben ivartalanítással csökkentjük a kóbor macskák számát.

A Rákosmezei teret kisebb költségvetéssel igyekszünk fejleszteni, és a gyerekek biztonsága érdekében a lakóövezetekben betartatjuk a sebességkorlátozásokat.

Bár a válság és a forráselvonás miatt az eddigieknél is nehezebb dolgunk lesz, 2021-ben is mindent elkövetek annak érdekében, hogy Zugló gondoskodó és zöld kerület maradjon.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb