Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Munkaközi tájékoztató építési szabályzat módosításáról

Munkaközi tájékoztató a Budapest XIV. kerület, Egressy út – Gizella út – Cserei utca – Ilka utca által határolt területre vonatkozó építési szabályzat módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településkép-védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendelet (ZKVSZ-ZKSZT) Budapest XIV. kerület, Egressy út – Gizella út – Cserei utca – Ilka utca által határolt területre vonatkozó módosítása folyamatban van.

A településrendezési eszköz egyeztetése – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés alapján – tárgyalásos eljárás szerint történik.

A módosítás célja a Budapest XIV. kerület, Gizella út 14-16. számú, 32548 hrsz. alatti ingatlanon tervezett önkormányzati beruházás megvalósítása lehetőségének biztosítása, mely a ZKVSZ-ZKSZT által meghatározott építési hely módosításával és egyedi személygépkocsi-várakozóhely biztosítási kötelezettség megállapításával valósítható meg.

A ZKVSZ-ZKSZT tárgyi módosításának tervezetére vonatkozó írásos véleményüket – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 8 napig adhatják meg postai levélben (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy elektronikus levélben (hivatal@zuglo.hu).

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2019. május 24-én 16:00-kor kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatal V. emeleti közösségi helyiségében (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.).

A partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményeket, javaslatokat és az ezekről született döntést a főépítész a jogszabályi kötelezettségeinek a teljesítése érdekében tárgyanként és eljárási szakaszonként nyilvántartja. Az adatokat az önkormányzat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályok szerint, az ott meghatározott időtartamig kezeli. A kezelt adatok kizárólag az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak továbbíthatók, az épület címe és helyrajzi száma kivételével a személyes adatok nélkül.

Karácsony Gergely
polgármester

Kapcsolódó dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb