Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Pályázati felhívás a zuglói ifjúságot támogató tevékenység támogatására

A pályázat célja:

A Zuglóban élő, vagy tanuló gyermekek és fiatalok számára, kulturális, szociális, oktatási, mentálhigiénés és bűnmegelőzési, erőszak és függőségi prevenciós programok szervezése.

Pályázók köre:

A pályázaton olyan civil és egyházi szervezetek vehetnek részt, amelyek a Zuglóban élő, vagy tanuló gyermekek és fiatalok számára, kulturális, szociális, oktatási, mentálhigiénés és bűnmegelőzési, erőszak és függőségi prevenciós programokat szerveznek.

A pályázaton eredményesen szereplők összesen bruttó 1.500.000 forint támogatásban részesülhetnek.

Támogatási alapelvek, kritériumok:

a.) Pályázatot az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be, melynek a székhelye vagy telephelye Budapest XIV. kerület közigazgatási területén van, vagy a támogatási igény benyújtója a támogatandó tevékenységet részben vagy egészében Budapest XIV. kerület közigazgatási területén, vagy a kerület lakosságának érdekében végzi.
b.) A pályázó szervezet a korábban kapott önkormányzati támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal a 6/2015. (III. 3.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint elszámolt.
c.) A pályázó szervezetnek nincsen az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása.
d.) A pályázó szervezetnek nincs halasztott hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása.
e.) A pályázó szervezetnek nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége.
f.) A pályázó szervezet átlátható szervezetnek minősül.
g.) A pályázó szervezet nem áll felszámolás, végelszámolás alatt, nem indult ellene végrehajtási eljárás.

A Pályázatnak tartalmaznia kell:

a)  a pályázó szervezet nevét, székhelyét, nyilvántartásba vételi számát, adószámát,
b) a támogatási cél, pontos és részletes megjelölését dokumentumokkal igazoltan,
c) az igényelt támogatás összegét és
d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó szervezetnek nincsen köztartozása.

A Pályázathoz csatolni kell az alábbi mellékleteket:

a) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon,
b) közzétételi kérelmet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről,
c) jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek átláthatósági nyilatkozatot a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon és
d) a jogi személynek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek a létesítő okiratának vagy a nyilvántartásba vételét igazoló okiratának a támogatási igény benyújtásakor hatályos egyszerű másolatát,
e) a támogatás felhasználásának költségvetési tervét.

A pályázat benyújtásának módja és benyújtási határideje:

A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével lehet benyújtani!

A pályázati adatlap a csatolt mellékletekkel (1 eredeti példányban zárt borítékban) kizárólag személyesen adható le

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
1145. Budapest, Bácskai utca 53.

A borítékon kérjük feltüntetni:

Zuglói ifjúságot támogató tevékenységet elősegítő pályázat 2022.

A pályázatok benyújtási határideje:   2022. május 31. (kedd) 11.30 óra

Az a pályázat, mely

  • határidőn túl érkezett be, vagy
  • kötelező mellékleteket nem tartalmazza, vagy
  • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívás támogatási alapelveinek, kritériumainak,

értékelés nélkül elutasításra kerül.

A pályázatokról a kiíró dönt, az elbírálást követően a döntésről a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést a pályázat kiírójától.

A pályázat letölthető a lap alján, vagy átvehető a hivatal ügyfélszolgálatán.

Pályázattal kapcsolatban további információ a 06-1-872-9477 telefonszámon, illetve a novak.dora@zuglo.hu címen kérhető.

Budapest, 2022. április 30.

Hevér László György s.k.
a Népjóléti Bizottság Elnöke


Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb