Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Pneumococcus baktérium elleni védőoltás

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális pénzbeli ellátás

II. Konkrét megnevezése: pneumococcus baktérium elleni védőoltás  

1.Vonatkozó jogszabályok:
– Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól (Ör.)
– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

2. Tevékenység, engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

 • Zuglói lakóhellyel rendelkező személy igényelheti
 • az önkormányzat a beadott védőoltás költségét téríti meg.
 • az oltás beadását követő 6 hónapon belül kell benyújtani,
 • a kérelmező jövedelme nem haladja meg a 200.000 Ft-ot,
 • pneumococcus baktérium elleni védőoltás önkormányzati támogatása 2017. január 1. napját követően oltott 70 év feletti személy veheti igénybe.

3. A kérelem benyújtásának módja:
a) papír alapon (Ör. 15/b. számú melléklet szerinti formanyomtatványon)
b) személyes vagy postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen:

 • kérelmező személyi azonosító adatai (neve, születési neve, születési helye, ideje anyja neve),
 • TAJ szám,
 • lakóhelye, tartózkodási helye,
 • orvos igazolása,
 • utalás módja.

IV. Csatolandó mellékletek:

 • gyógyszertári nyugta
 • A kérelmező jövedelemigazolását a kérelem benyújtását megelőző hónapról (a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától kapott éves összesítő és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény/bankszámlakivonat).

V. Az engedélyezési eljárás:

 • Hatáskör gyakorolója: Képviselő-testület
 • Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester
 • Eljáró szerven belül: Szociális Osztály
 • Ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: Ket. 36. § (3) bekezdése alapján hiánypótlás 8 napon belül

– döntés formája, tartalma:
– megállapító határozat esetén: egyszerűsített határozat, megtérített összeg utalása
– elutasítás esetén alakszerű határozat

VI. Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

– A határozatban megállapított pénzbeli támogatás kifizetése
– A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
a) polgármester döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő- testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezést indokolni kell.

Illeték: nincs
Igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) Bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozattal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kereset nyújtható be a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevélnek tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A keresetlevelet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (ügyfélszolgálat) – az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél – lehet benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése: nincs, az eljárás költségmentes

X. További információk
Telefonszám: 06 1 872 9139

Ügyfélfogadás, kérelem benyújtásának helye:  Polgármesteri Hivatal – Ügyfélszolgálati Osztály (1145 Budapest, Bácskai utca 53.)

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00
Kedd: 08.15-12.00, 12.30-15.30
Szerda: 08.15-12 00, 12.30-16.00
Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
Péntek: 08.15.-11.30

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb