Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Polgármesteri Kabinet

Polgármesteri Titkárság
e-mail: polgarmester@zuglo.hu
telefon: 06 1 872 9388, 06 70 795 4304

Illyés Ágnes – kabinetfőnök
e-mail: illyes.agnes@zuglo.hu
telefon: 06 30 560 3901

Kormos Kata – szóvivő, sajtóreferens
e-mail: kormos.kata@zuglo.hu, sajto@zuglo.hu

Zombory Pál – főkertész
e-mail: zombory.pal@zuglo.hu
telefon: 06 70 664 8006

Polgármesteri Kabinet

/1/ Az önkormányzati stratégia alkotás központi szervezeti egysége, amely irányítja a hivatal stratégia alkotó munkáját.

/2/ Az egyes ágazatokért a kabineteken belül referensek, asszisztensek felelnek, akik részt vesznek a programalkotásban és szorosan együttműködnek a hivatal szervezeti egységeivel.

/3/ A Kabinet a hivatal választott tisztviselőit közvetlenül kiszolgáló munkaszervezet.

/4/ Általános feladatai:

 • gondoskodik a polgármester és az alpolgármester(ek) programjainak megszervezéséről, munkájuk közvetlen segítéséről, az általuk kiadott feladatok koordinálásáról;
 • ellátja a polgármesteri referensi feladatokat;
 • szervezi a sajtó és tömegkommunikációs kapcsolatokat, ellátja az önkormányzat szervezetéről, működéséről, feladatairól szóló szakszerű információ-szolgáltatást;
 • közreműködik a polgármesteri intézkedések előkészítésében, végrehajtásában;
 • koordinálja az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal civil szervezetekkel meglévő kapcsolatait, továbbá a civil kapcsolatok fejlesztésével, alakításával kapcsolatos önkormányzati és hivatali feladatokat, szervezi és összehangolja az önkormányzat külső kapcsolatait;
 • összehangolja az ifjúságpolitikával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását és előkészíti e tárgyban a testületi döntéseket;
 • segíti a nemzetiségi önkormányzatok, településrészi önkormányzatok munkáját;
 • gazdasági elemzések elkészítésével a kerület stratégiai célkitűzéseihez igazodva segíti a kerület vállalkozásait;
 • a kulturális feladatok körében javaslatot tesz források felhasználására;
 • közreműködik kerületi nagyrendezvények, nemzeti és kerületi ünnepek előkészítésében;
 • közreműködik a kerületi művészeti, tudományos életével kapcsolatos összehangoló feladatok ellátásában, különösen a zene- és képzőművészet terén;
 • közreműködik az önkormányzat hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi feladatainak ellátásában;
 • közreműködik kerületi kiadványok elkészítésében, szerkesztésében,
 • részt vesz a kerületi információs, tájékoztatási rendszerek kialakításában, a kerület arculatának javításában, propagálásában, az önkormányzat közösségi kapcsolatainak szervezésében,
 • gondoskodik a honlapra történő anyagok feltöltéséről, az önkormányzat és a hivatal munkájával kapcsolatos információk megjelentetéséről, a lakosság folyamatos tájékoztatásáról,
 • ellátja az önkormányzat, intézmények, civil szervezetek, állampolgárok közötti kapcsolattartást, információs tevékenységét szervezi,
 • folyamatos kapcsolatot tart az országos és helyi médiával, rendszeresen tájékoztatja a média képviselőit az önkormányzattal, képviselő-testülettel, a bizottságokkal, nemzetiségi önkormányzatokkal és városrészi önkormányzattal kapcsolatos eseményekről,
 • közreműködik az önkormányzat tevékenységét érintő publikációk regisztrálásában, eljuttatja a válaszlevelet, az írott, illetve elektronikus sajtóban megjelent téves adat vagy negatív beállítás kiigazítása érdekében intézkedik,
 • koordinálja az önkormányzat tisztségviselőinek és a hivatal felelős vezetőinek, munkatársainak a sajtóban való megjelenését, nyilatkozatait,
 • ellátja a sajtótájékoztatók szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
 • részt vesz az önkormányzati fejlesztések, tervek kommunikációjának előkészítésében, gyakorlati megvalósításában.
 • Biztosítja az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat és együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterét, a kommunikáció folyamatosságát, az információk hitelességét és naprakészségét,
 • Fogadja a polgármester, az alpolgármesterek havi fogadóórájára történő állampolgári bejelentkezéseket, az adott ügyben megkeresi az érintett irodát, majd a meghallgatás időpontjáról értesíti az érdekelteket.

Egyéb, önkormányzati főtanácsadók, tanácsadók, referensek

/1/Önkormányzati főtanácsadók, tanácsadók, segítik tevékenységi körük szerint a polgármester és az alpolgármesterek politikai tevékenységét.

/2/A Referensek, szakterületük ágazati felelősei, akik stratégiai elemzői, előkészítő, és a döntések után azok végrehajtását szervező köztisztviselők.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb