Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Gazdasági Főosztály

Pénzügyi Osztály, Költségvetési Osztály, Számviteli Osztály, Ingatlangazdálkodási Osztály

Szegvári Etelka főosztályvezető

Elérhetőség:

 • Szabó-Csordás Magdolna főosztályvezetői referens – 06 1 872 9248
 • Plantek Marietta főosztályvezetői referens – 06 1 872 9140
 • Sasfiné Fodor Ágnes kiemelt monitoring referens

Ingatlangazdálkodási Osztály:

Az Ingatlangazdálkodási Osztály az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos pénzügyi tevékenységet, valamint az ingatlanvagyonnal kapcsolatos nyilvántartás céljából az önkormányzati katasztervezetését látja el.

Az önkormányzati lakáspénzügyekkel kapcsolatos ügyfélfogadás, az ügyfelek tájékoztatása, kérelmek átvétele és továbbítása a Pétervárad utca 2. sz. alatti ügyfélszolgálaton általános ügyfélfogadási időben történik.

Általános ügyfélfogadás:
Hétfő: 12.30-18.00
Szerda: 8.15-12.00, 12.30-16.30
Péntek: 8.15-11.30

 

Ingatlangazdálkodási Osztály
Farkas Ildikó Adminisztrátor 06 1 872 9252
Sipos Lenke Katalin Adminisztrátor 06 1 872 9293
Gálné Lippai Zsuzsanna Pénzügyi ügyintéző 06 1 872 9159
Fabriczius Gabriella Pénzügyi ügyintéző 06 1 872 9160
Dévényi-Oláh Rita Pénzügyi ügyintéző 06 1 872 9294
Sallai Csilla Pénzügyi ügyintéző 06 1 872 9433
Kissné Ócsai Katinka Pénzügyi ügyintéző
Lihor Balázs Pénzügyi ügyintéző

 

Az Ingatlangazdálkodási Osztály ellátja:

 • az önkormányzati tulajdonú lakások számlázási feladataihoz kapcsolódó adminisztráció elvégzése, lakbér-, közüzemi- illetve fűtés számláinak havi szintű karbantartása, kiküldés előtti felülvizsgálata;
 • a bérbe adott és üres lakásokkal kapcsolatos teljes körű pénzügyeket érintő ügyintézés: egyenlegek felülvizsgálata, rendezése, egyenlegközlők, nullás- és hátralékigazolások előkészítése, tájékoztató levelek előkészítése kiadmányozásra, bérlői kérelmek, panaszok kivizsgálása;
 • az elidegenített lakásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés: egyösszegű végtörlesztés igazolások előkészítése, jelzálogjog és elidegenítési tilalom feloldásának előkészítése a végtörlesztett lakásingatlanok tekintetében, egyenlegek felülvizsgálata, rendezése, egyenlegközlők, felszólítások, tájékoztató levelek előkészítése kiadmányozásra, a vételár hátralékosokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés;
 • az Önkormányzat részére kiszámlázott közmű és egyéb számlák felülvizsgálatának és kifizetése kérésének előkészítése kiadmányozásra;
 • vételár, lakbér és egyéb hátralékokkal kapcsolatos ügyintézés, a hátralékokkal kapcsolatban részletfizetési megállapodások készítése és megkötése;
 • Önkormányzati tulajdonú lakások gazdálkodásával összefüggő pénzügyi témájú előterjesztések készítése (kiemelten a részletfizetési kérelmekkel kapcsolatos előterjesztések);
 • együttműködés, kapcsolattartás az önkormányzat által megbízott ügyvédekkel, közmű szolgáltatókkal, a Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központtal illetve a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. munkatársaival;
 • ügyfélszolgálat ellátása, ügyfélfogadási időben ügyfélfogadás;
 • társasházakban lévő önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos pénzügyi ügyintézés, levelezés, közös költség egyenlegek egyeztetése, kapcsolattartás a társasházak közös képviselőivel, beérkező panaszok kivizsgálása, kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés;
 • a társasházak közgyűlési határozatai alapján az önkormányzat közös költség kötelezettségének illetve a célbefizetések ellenőrzése és rögzítése az elektronikus nyilvántartásban (LG) albetéti bontásban;
 • ingatlan vagyon kataszter vezetése, adatszolgáltatás;
 • követelés kezelési folyamatok előkészítése, követése és folyamatos kontrollálása;
 • Alszámla forgalmának könyvelése Forrás SQL-ben;
 • előkészíti feladatköre szerint az egyedi döntéseket a Képviselő-testület, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a polgármester részére;

Vonatkozó jogszabályok:

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény)
  2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI. 18.) sz. önkormányzati rendelet a 2016. 07. 31. napjáig benyújtott kérelmek és indított ügyek tekintetében, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 37/2016. (VII. 06.) sz. önkormányzati rendelet a 2016. 08. 01. napjától benyújtott kérelmek és indított ügyek tekintetében
 • Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 37/2004. (VI.23.) sz. önkormányzati rendelet
 • az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016.(III. 04.) sz. önkormányzati rendelet
 • A statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény
 • A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 • Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
 • Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 • Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási, adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992 (XI.6.) Kormány rendelet
 • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet
 • Az ingatlan-nyilvántartás végrehajtásáról szóló 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet
 • A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004.(I.28.) GKM rendelet
 • Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló többször módosított 19/2003.(VII.08.) sz. önkormányzati rendelete
 • Építményjegyzékről szóló 9006/1999.(SK.5.) KSH közlemény

Hatáskörrel rendelkezik (ügytípustól függően): a Polgármester, a Szociális Bizottság és a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

Letölthető dokumentum:

Ügytípusok:

Költségvetési Osztály:

Költségvetési Osztály
Lévai Tamás
Osztályvezető 06 1 872 9290
Hurai Szilvia Költségvetési ügyintéző
Farkas Irén Zsuzsanna Költségvetési ügyintéző
Varró Henriette Költségvetési ügyintéző
Nagy Gabriella Költségvetési ügyintéző
Nagy Alexandra Költségvetési ügyintéző
Littvay Andrea Költségvetési ügyintéző
Szegi Katalin Költségvetési ügyintéző
Veres Szilvia Adminisztrátor

 

A Költségvetési Osztály ellátja:

 • előkészíti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséről szóló rendelet­tervezetet a vonatkozó törvények, a Képviselő-testület által meghatározott irányelvek (koncepció) alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület által meghatározott szerkezetben, információtartalommal és határidőben;
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a tervszámok felhasználási adatait, szükség esetén él a figyelemfelhívás lehetőségével; VIR;
 • előkészíti a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéseket;
 • előkészíti a jogszabályok és a helyi önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően a költségvetési beszámolót (zárszámadás);
 • biztosítja az államháztartási információs rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatást (Magyar Államkincstár); ÖNEGM, EBR;
 • vezeti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződések, megrendelések (kötelezettségvállalások) nyilvántartását; a kötelezettségvállalások nyilvántartását a belső utasításnak megfelelően;
 • végzi a gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok kiadásainak és bevételeinek elszámoltatását;
 • az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok tekintetében cégmonitort működtet;
 • uniós és egyéb kiemelt projektek tekintetében pénzügyi analitikát vezet
 • ellátja a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával, költségvetési előirányzat-felhasználásával kapcsolatos feladatokat;
 • előkészíti feladatköre szerint az egyedi döntéseket a Képviselő-testület, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a polgármester részére;
 • előirányzat-módosítások, átcsoportosítások;
 • költségvetési gazdálkodásra vonatkozó egyéb intézkedések;
 • vezeti az előirányzatok nyilvántartását,
 • elkészíti a költségvetésben szereplő éves likviditási terv havi aktualizált módosításit;
 • támogatási szerződések pénzügyi elszámolásait ellenőrzi és igazolja;
 • a központi költségvetési támogatásokat leigényli a Magyar Államkincstártól;
 • elkészíti a fizető parkolással kapcsolatos havi elszámolásokat

Számviteli Osztály:

 

Számviteli Osztály
Karanicz Éva
Osztályvezető 06 1 872 9450
Schreiter Péter Számviteli ügyintéző
Szabóné Hangyási Anita Számviteli ügyintéző
Kővári-Mészáros Gabriella Számviteli ügyintéző
Nagyné Krénusz Erika Számviteli ügyintéző

 

A Számviteli Osztály ellátja:

 • főkönyvi nyilvántartást vezet az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, az önálló gazdálkodási szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, (lakásbérlemények alszámla kivételével) bevételeiről és kiadásairól, az összes folyószámlán történő pénzforgalomról, valamint az egyéb gazdasági eseményekről;
 • üzemelteti az integrált pénzügyi rendszert;
 • biztosítja az államháztartási információs rendszerhez kapcsolódó kötelező pénzügyi adatszolgáltatást (KGR K11); Önkormányzat vonatkozásában, Hivatal, Intézmények;
 • gondoskodik az Önkormányzat valós vagyoni, pénzügyi helyzetét bemutató, a mérleget alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetéséről, egyeztetéséről;
 • üzembe helyezési okmányok és egyéb dokumentumok alapján gondoskodik az önkormányzati és polgármesteri hivatali, intézményi vagyon állományba vételéről, illetve állományból történő kivezetéséről;
 • nyilvántartja az önkormányzati portfóliót (KO);
 • összeállítja az Önkormányzat vagyonkimutatását;
 • kezeli, feldolgozza, továbbítja a nettó finanszírozással kapcsolatos adatokat a Magyar Államkincstárnak;
 • statisztikai adatokat szolgáltat;
 • vevői követeléseket nyilvántartja, késedelmes fizetés esetén felszólítást küld, ennek eredménytelensége esetén az illetékes szervezeti egységet tájékoztatja; év végén egyenlegközlőt küld;
 • biztosítja a megbízott könyvvizsgáló tevékenységének feltételeit;
 • előkészíti feladatköre szerint az egyedi döntéseket a Képviselő-testület, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a polgármester részére;
 • behajthatatlan követelések törlése;
 • a bírságokat előírja, a beérkezett befizetéseket lekönyveli, a hátralékosokról kimutatást készít az illetékes osztályok részére;
 • ÁFA, cégautó adó rehabilitációs hozzájárulás bevallások és analitika
 • forgótőkével kapcsolatos teljesítés igazolások,

Pénzügyi Osztály:

 

Pénzügyi Osztály
Páldi Csaba
Osztályvezető 06 1 872 9482
Balassa Lászlóné Élelmezési ügyintéző
Nagy Gabriella Élelmezési ügyintéző
Frank Tamás Pénzügyi ügyintéző
Vántus Tímea Pénzügyi ügyintéző
Vida Ferencné Adminisztrátor
Mihalikné Fekete Mária Pénztáros
Vágfalvy Ágnes Pénzügyi ügyintéző
Szabó Lajosné Bérszámfejtő
Pál Mónika Bérszámfejtő
Réti Andrea Bérszámfejtő

 

A Pénzügyi Osztály ellátja:

 • figyelemmel kíséri a szabadrendelkezésű pénzeszközök kihelyezésének alakulását, kezdeményezi a szükséges intézkedéseket, analitikus nyilvántartást vezet a lekötéskor tulajdonába kerülő állampapírokról és banki betétekről;
 • előkészíti feladatköre szerint az egyedi döntéseket a Képviselő-testület, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a polgármester részére;
 • az Önkormányzat szabad rendelkezésű pénzeszközeinek kihelyezése;
 • ellátja az intézmények finanszírozási feladatait az intézményi pénzellátási rendszer keretében;
 • a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos pénzügyi feladatokat ellátja
 • a Humánszolgáltatási Osztály határozatai alapján rögzíti a kifizetendő segélyek, támogatások összegét, gondoskodik kifizetésükről;
 • kezeli, őrzi a pénzügyi szigorú számadású nyomtatványokat;
 • ellátja a számlázási feladatokat (kivéve lakás)
 • végzi a közszolgálati tisztviselők, munkavállalók nem rendszeres juttatásának rögzítését és folyósítását,
 • ellátja a polgármesteri, alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos költség térítés számfejtését,
 • ellátja a közszolgálati tisztviselők képzési, továbbképzési rendszerével összefüggő képzési költségek számfejtését,
 • végzi a polgármesteri hivatal illetve az önkormányzathoz tartozó intézmények nem rendszeres bérszámfejtési feladatait (változó bér, helyettesítés, túlóra, műszakpótlék, bérlet elszámolás, gépkocsi elszámolás, kereset kiegészítés, béren kívüli juttatás, ápolási díj, anyakönyvvezetők rendkívüli munkavégzése, többletfeladatok elszámolása)
 • végzi a kiküldetési rendelvény alapján a napidíj számfejtését
 • számfejti a Hivatal illetményelőlegeket, a kitüntetéseket, a Hivatal, az önkormányzat, illetve az önkormányzathoz tartozó intézmények által kötött megbízási szerződések alapján járó megbízási díjakat,
 • végzi a választással kapcsolatos számfejtést,
 • elvégzi a közszolgálati tisztviselők, munkavállalók útiköltség számfejtését,
 • végzi a hó közben esedékes csoportos utalások állományának leszedését az e- adatról.
 • kezeli és nyilvántartja az önkormányzathoz tartozó intézmények illetményelőlegét,
 • biztosítja a kerületi közétkeztetéssel kapcsolatos szoftver üzemeltetését, vezeti az étkezési nyilvántartásokat, koordinálja a közétkeztetési feladatban résztvevőket.
 • kezeli az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek és a nemzetiségi önkormányzatok készpénz forgalmát, működteti az önkormányzati házi pénztárat.
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb