Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Székhelylétesítés

A Városfejlesztési Bizottság előzetes hozzájárulásával a bérlő, vagy vele együtt lakó közeli hozzátartozója egyéni vállalkozóként, vagy gazdasági társaság tagjaként a lakásban székhelyet létesíthet abban az esetben, ha a

  • tényleges vállalkozói tevékenységét teljes egészében a lakáson kívül végzi,
  • bérlőtársi jogviszony, társbérlet esetén a másik bérlőtárs, társbérlő írásban ehhez hozzájárul.

A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Osztály Ügyfélszolgálatán személyesen, írásban lehet benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

  • nyilatkozatot, hogy a vállalkozási tevékenységet teljes egészében a lakáson kívül végzi.
  • A kérelemben fel kell tüntetni a vállalkozási formát, valamint a vállalkozás tevékenységi köreit.
  • közeli hozzátartozó esetén: a bérlő, bérlőtárs, társbérlő írásbeli hozzájáruló nyilatkozata.

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb