Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kérelem

Önkormányzati lakás esetén az a személy jogosult a lakásbérleti jog folytatására, akit a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.
Az a lakásbérleti jog folytatására jogosult, aki a lakásbérleti jogviszonyt folytatni kívánja, a bérlő halálától számított 60 napon belül ezen igényét bejelentheti a bérbeadóhoz.

A fent meghatározott határidőnek a lakásbérleti jog folytatására jogosult részéről történő elmulasztása esetén a bérbeadó a lakás kiürítése iránt intézkedhet.

Jogviszony folytatásra jogosult személyek:

 • házastárs,
 • gyermek,
 • a befogadott gyermekének gyermeke,
 • szülő

Önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti jogviszonyának folytatása céljából kötött új tartási szerződés jóváhagyására nincs lehetőség.

Bérleti jogviszony folytatása a Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával kötött eltartási szerződések esetén

A bérlő halála esetén az eltartó a lakásbérleti jogot akkor folytathatja, ha

 • a tartási szerződéshez a bérbeadó írásban hozzájárult, és
 • az eltartó a szerződésben vállalt tartási – vagy ha a bíróság a tartási szerződést életjáradéki szerződéssé átalakítja, e szerződés szerinti – kötelezettségét teljesítette, továbbá
 • a bérbeadói hozzájárulástól a bérlő haláláig legalább egy év eltelt.

A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Csoport Ügyfélszolgálatán személyesen, írásban lehet benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

 • a bérlő halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • adatlap a lakásban lakó / lakásba költöző személyekről
 • kérelmező(k) és együtt lakók / lakásba költözők személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány és lakcímkártya másolata(i)
 • jövedelemigazolás(ok) az együtt lakó / együtt költöző személyektől (12 havi nettó jövedelem, jövedelem: munkabér, tartásdíj, gyes, gyed, családi pótlék, nyugdíj stb.
 • vagyonnyilatkozat

Tartási szerződés alapján lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó jog elismerése esetében további benyújtandó iratok:

 • kérelmező köteles igazolni, hogy a tartási szerződésben vállalt tartási – vagy ha a bíróság a tartási szerződést életjáradéki szerződéssé átalakítja, e szerződés szerinti – kötelezettségét teljesítette (pl.: számlák benyújtásával, nullás igazolások, két tanú büntetőjogi felelőssége tudatában igazolja stb.)

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.