Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Tájékoztatás a kerületi építési szabályzat módosításáról

TÁJÉKOZTATÁS

kerületi építési szabályzat módosításáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az 4/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletét Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendeletének (ZKVSZ-ZKSZT) módosításáról.

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 2016. első félévében célellenőrzés keretében vizsgálta a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok építésügyi tárgyú rendeleteit, különös tekintettel a helyi építési szabályzatokra. A BFKH kiemelt figyelmet fordít arra, hogy szakmai tájékoztató anyagok, körlevelek készítésével folyamatosan segítse az illetékességi területén működő önkormányzatok munkáját, az önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátása során a helyes jogalkalmazási gyakorlat kialakítását.
A vizsgálat tapasztalatairól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20111. évi CLXXXIX. törvény 133.§ (3) bekezdésében foglalt szakmai segítségnyújtási jogkörében eljárva a BFKH a 2016. október 12-én kelt, BP/1010/00470-1/2016 ügyiratszámú levelében tájékoztatást adott a helyi építési szabályzatok felülvizsgálatával kapcsolatban. A tájékoztatás a vizsgált rendeletek alapján összeállított általános észrevételekből és kerületi részjelentésből áll.

A ZKVSZ-ZKSZT jelenleg két időbeli állapotban hatályos eltérő területi hatállyal: ZKVSZ-ZKSZT (2003) és ZKVSZ-ZKSZT (2012).
A BFKH a célellenőrzés keretében mindkét időbeli állapotban hatályos rendeletet vizsgálta, a kifogások indoka legtöbb esetben az, hogy a rendelet túlterjeszkedik az építési törvényben kapott rendeletalkotási felhatalmazáson.
A kerületi részjelentés jelentős része a ’ZKVSZ-ZKSZT (2003)’ rendeletre vonatkozott.
A 4/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletéttel hatályon kívül helyezésre kerültek a BFKH észrevételei alapján a magasabb szintű jogszabályokkal ellentétes előírások.

Budapest, 2017. február

Karácsony Gergely
polgármester

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb