Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Tájékoztatás kerületi építési szabályzat módosításáról

TÁJÉKOZTATÁS

kerületi építési szabályzat módosításáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az 5/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletét Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendeletének a Budapest XIV. kerület, Thököly út – Izsó utca – Abonyi utca – Zichy Géza utca által határolt területre vonatkozó módosításáról.

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Zugló egyik felsőoktatási intézményeként már több mint 110 éve működik a Thököly út 74. sz. alatti, 32788 hrsz.-ú ingatlanon. Az intézményt az eredeti hallgatói létszám többszöröse látogatja, ezért a megfelelő színvonalú képzés műszaki- és környezeti feltételeit biztosítani kell. Az ingatlan övezeti besorolása nem volt összhangban a valóságos állapotokkal, továbbá nem felelt meg a telek tulajdoni és használati viszonyának, sem a terület jelenlegi, sem a távlati, célzott használatának, ezért vált szükségessé a hatályos kerületi építési szabályzat módosítása.

A módosítás célja, hogy a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara telkének (Budapest XIV. kerület, Thököly út 74. – 32788 hrsz.) építési övezeti besorolása összhangba kerüljön a kialakult állapottal, a terület jelenlegi és távlati használatával.

A módosítással megteremtődött a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara hosszú távú fejlődősének (az intézmény bővítésének) és a tömb rendezett környezetalakításának építésjogi feltétele.

Budapest, 2017. február

Karácsony Gergely
polgármester

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb