Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Tájékoztatás a közterület-használati díj általános forgalmi adózásának jogszabályi változása tárgyában

Tisztelt Közterület-használó Ügyfelek!

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (6) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely köztulajdon a feladataik ellátását szolgálja.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.033/2017/4. számú határozatában foglaltak alapján a helyi önkormányzat – rendeletalkotási jogánál fogva – közhatalomként jár el, amikor a véges közjószágnak minősülő közterület rendeltetésétől eltérő, meghatározott ideig történő használatát engedélyezi valamely személy számára.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 7. § (1) bekezdése alapján nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet által ellátott közhatalmi tevékenység.

A fent leírt hatályos jogszabályi előírások alapján tehát a helyi önkormányzatoknak azon engedélyező tevékenysége, amelynek keretében a tulajdonukban álló közterületek egy meghatározott részére

  • kérelemre,
  • ideiglenes jelleggel,
  • határozott időtartamra,
  • meghatározott használó részére,
  • díj ellenében
  • kizárólagos használatot biztosít,

az általános forgalmi adórendszerében közhatalmi tevékenységnek minősül.

Fenti jogszabályok előírásai, továbbá a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), mint országos hatáskörű adóhatóság által, tárgyban kiadott állásfoglalás alapján a közterület-használattal összefüggésben megkötött (hatósági) szerződés pénzügyi feltételei oly módon változnak, hogy a megállapított díj nem képezi az ÁFA alapját, nem tartozik az ügylet az Áfa tv. hatálya alá, ezért nem történik számla kiállítása sem, csupán számviteli bizonylat kiállítására kerül sor az önkormányzat részéről. A használó a közterület használat díját tehát havi ütemezésben, előre köteles megfizetni, minden közterület-használattal érintett hónap 10. napjáig. A használó által teljesített befizetést követően az önkormányzat kötelezettsége pénzügyi bizonylatot kiállítása.

A fentiek szerinti jogértelmezést a NAV
2021. január 1.-től tekinti irányadónak.

Budapest, 2021. május 17.

dr. Tiba Zsolt s. k.
jegyző

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb