Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

TÁJÉKOZTATÓ A FŐVÁROSI LAKÁSREZSI TÁMOGATÁSRÓL 2020.

TÁJÉKOZTATÓ A FŐVÁROSI LAKÁSREZSI TÁMOGATÁSRÓL
2020.

A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én megalkotta a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 30/2020. (VI. 5.) Főv. Kgy. rendeletet.

A DÍJTÁMOGATÁSRA JOGOSULTSÁG

Díjtámogatásra az a rászoruló természetes személy jogosult, aki

a) Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan (fogyasztási hely) tekintetében

  • a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. által nyújtott távhőszolgáltatás,
  • a Fővárosi Vízművek Zrt. által nyújtott ivóvíz-szolgáltatás,
  • a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által nyújtott szennyvízelvezetési szolgáltatás, illetve
  • a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által nyújtott szemétszállítási szolgáltatás valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi, és

b) a közszolgáltató részére a szolgáltatásért fizetendő díjviselésére mint végső felhasználó közvetlenül vagy közvetve kötelezett, és

c) a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, illetve a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet alapján az igénylés beadásakor – szociálisan rászoruló, vagy fogyatékkal élő – védendő fogyasztónak minősül, és

d) igazolja a hivatkozott kormányrendeletek egyike szerinti védendő fogyasztói nyilvántartásba vételét, vagy a nyilvántartásba vétel kezdeményezését, és

e) megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét, és

f) a rendszeresített Igénylőlapot az igazolással együtt hiánytalanul beadta.

A DÍJTÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A távhő-díjtámogatás havi összege:    2000 Ft

A víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatás havi összege:

vízszolgáltatás esetében:    750 Ft
csatornaszolgáltatás esetében:    750 Ft
szemétszállítási szolgáltatás esetében:    500 Ft

A díjtámogatás számlajóváírással valósul meg.

  • A díjtámogatás az igénylés benyújtását követő második hónaptól, de legkorábban 2020. szeptember 1-től 12 hónapon keresztül jár.
  • Fővárosi díjtámogatásra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult. A fővárosi díjtámogatásra jogosult egy fajta díjtámogatást: vagy a távhőszolgáltatási díjtámogatást, vagy a víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatást veheti igénybe.
  • Díjtámogatásban csak azok részesülhetnek, akik a díjtámogatással csökkentett összegű számlákat időben kifizetik. Aki a számla összegét a fizetési határidő lejártát követő 90 napig nem fizeti meg, az elveszíti az adott hónapra a díjtámogatást, amely visszavonásra kerül.
  • A támogatási időszakon belüli hátralékban maradás esetén a hátralékot a teljes számlaösszegre kell számításba venni.
  • Aki az igénylést megelőzően hátralékban maradt, az is beadhat díjtámogatásra kérelmet.

A tájékoztató teljes szövegét IDE KATTINTVA olvashatja el.

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb