Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Tájékoztató Zugló Kerületi és Városrendezési Szabályzatának elfogadásáról

Tájékoztató Budapest-Zugló Képviselő-testületének Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendelete (ZKVSZ-ZKSZT) Budapest XIV. kerület, Thököly út – Izsó utca – Abonyi utca – Zichy Géza utca által határolt területre vonatkozó módosításáról.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 503/2013. (VI.20.) határozatban és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Budapest XIV. kerület, Thököly út – Izsó utca – Abonyi utca – Zichy Géza utca által határolt területre folyamatban van a 19/2003.(VII.08.) sz. rendelettel elfogadott Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának (ZKVSZ), valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének (ZKSZT) módosítása. A módosítási eljárás 2011-ben indult, egyeztetésére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012. december 31-én hatályos szabályainak megfelelően került sor.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján a kormányrendelet hatálybalépésekor egyeztetés alatt lévő településrendezési eszköz elfogadásáról az Étv. 2012. december 31-én hatályos szabályainak, és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően 2014. június 30-ig gondoskodni kell. Mivel tárgyi területre készülő szabályozási terv elfogadására ezen határidőig nem került sor, ezért a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés b) pontjának megfelelően az eljárást meg kell ismételni (a Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint).

Tárgyi településrendezési eszköz egyeztetése – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdés alapján – egyszerűsített eljárás szerint történik.

A ZKVSZ-ZKSZT tárgyi módosításának tervezetére vonatkozó írásos véleményüket a megjelenéstől számított 15 napig adhatják meg. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (5) bekezdése alapján a vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell igazolni.

Kérem, hogy véleményüket – nevük és lakcímük megadása mellett – Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat főépítészének címezzék:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

Barta Ferenc főépítész

1145 Budapest Pétervárad u. 2.

vagy: foepitesz@zuglo.hu

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt szabályozási terv véleményezési eljárásában, úgy a véleményükhöz – a szervezet neve, képviselője, postai címe, e-mail címe és a véleményezési eljárás tárgya mellett – kérem, hogy csatolják a szervezet alapító okiratát és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.

 

Karácsony Gergely
polgármester

 

Kapcsolódó dokumentumok:
Jóváhagyandó munkarész

Alátámasztó munkarész

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb