Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Tehetséggondozó program hátrányos helyzetű gyerekeknek

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel és a Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve tehetséggondozó programot hirdet.

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit Kft. tehetséggondozó ösztöndíjprogramot indít el a zuglói, hátrányos helyzetű gyermekek számára. Az ösztöndíj időtartama a 2017/2018. tanév, amely ösztöndíj alatt a tanulók a Madách Művészeti Iskolában térítésmentesen, illetve kedvezményesen tanulhatnak.

2. Tehetséggondozó ösztöndíj támogatásra azok a tanulók jelentkezhetnek, akik:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és legalább egy éve bejelentett zuglói lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkeznek vagy

b) nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, de
– legalább egy éve bejelentett zuglói lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkeznek, és
– a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 125 000 Ft/hó/fő összeget, és
– a lakóhelyéül szolgáló lakás szobaszáma nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben meghatározott szobaszámot.

3. Jelentkezni lehet személyesen:

Buday Krisztinánál vagy Csunderlik Zitánál
Hétfő: 10 – 15 óra
Szerda: 14-18 óra
Csütörtök: 10-15 óra között a Madách Művészeti Iskola titkárságán (1149 Budapest, Angol utca 75., e-mail cím: titkarsag@mmti.hu, Telefon: 06(1)222-1402)

Jelentkezési határidő: 2017. október 31.

4. Az ösztöndíj pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:

1. lakcímkártya fénymásolata

2. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, vagy

b) igazolás a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

kereső tevékenységet végzők esetén:

  • NAV által kiállított jövedelemigazolás a 2016. évi jövedelemről, és
  • a kereső tevékenységből származó nettó jövedelemigazolás (munkáltatói igazolás)
  • vállalkozó esetén, nyilatkozat az abból származó jövedelemről

nyugdíjas esetén: a 2017. évre vonatkozóan nyugdíjszelvény nyugdíjas igazolvánnyal együtt,

munkanélküli családtagok esetén: álláskeresési támogatás vagy önkormányzati munkanélküli ellátás igazolása (ezek hiányában, nyilatkozat a munkanélküliség tényéről)

c) családi pótlékról szóló határozat (vagy ennek igazolására szolgáló bankszámlakivonat/csekk másolata)

Az ösztöndíj elbírálásánál előnyt jelent, ha a tanuló félévi és év végi vizsgának az eredménye legalább 4-es eredménnyel zárul. Ha a tanuló nem teljesít megfelelően, vizsgáinak átlag eredménye 3-as eredménnyel zárul, akkor az ösztöndíj a megvonásra kerülhet. Az ösztöndíj visszavonásra kerül, ha a tanuló megszünteti XIV. kerületi lakóhelyét.

Az ösztöndíj pályázat benyújtása a csatolt űrlapon történik, 2 példányban, amely csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklete hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A jelentkezési határidő elmulasztása esetén nem áll módunkban a jelentkezéseket figyelembe venni.
Amennyiben a pályázatban a valóságnak nem megfelelő adatok kerültek feltüntetésre, úgy a pályázó a pályázatból kizárható, az ösztöndíj visszavonható.

A beérkezett pályázatokat bizottság bírálja el 2017. november 10. napjáig, amelyről a pályázókat írásban értesíti.

Budapest, 2017. október

Bujnyik Barbara
iskola igazgató

Karácsony Gergely
polgármester

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb