Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

XIV. kerületben történt születés anyakönyvezése

Hatáskörrel rendelkezik: anyakönyvvezető

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:

A XIV. kerületben történt születést bejelentésre anyakönyvezzük. A bejelentést általában a kórház teszi meg. Ha a szülés otthon történt a szülést levezető orvos, ill. hozzátartozó a bejelentő, tervezett intézeten kívüli születés esetén a külön jogszabályban meghatározott felelős személy. Az iratok beérkezését követően az anyakönyvvezető elvégzi a szükséges adategyeztetéseket, majd anyakönyvezi az újszülöttet, melyről születési anyakönyvi kivonatot állít ki a kérelmező részére. Ezt követően kell felkeresni az Okmányirodát, ahol a bemutatott születési anyakönyvi kivonat alapján elkészítik az újszülött lakcímkártyáját.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

– Ha a gyermek nem házasságban született, akkor az anya családi állapotát igazoló okirat az alábbiak szerint:

  • elvált családi állapot esetén: házassági anyakönyvi kivonat, melyben szerepel a válás ténye vagy a jogerős bírósági ítélet,
  • özvegy családi állapot esetén: a volt férj halotti anyakönyvi kivonata vagy a házassági anyakönyvi kivonat, melyben szerepel a haláleset ténye

– teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, ha van,

– tervezett intézeten kívüli szülés esetén a külön jogszabályban meghatározott, felelős személy által kiállított igazolás.

– Ha a gyermek házasságban született hivatalból beszerezzük a házassági anyakönyvi kivonatot. Amennyiben behozzák az okiratot, gyorsíthat az eljáráson.

– Minden esetben szükséges az apa, anya személyazonosító okmánya és lakcímkártyája.

Eljárási illeték: nincs

Vonatkozó jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet
– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Megosztás

Hozzászólások lezárva.