Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

XIV. kerületben történt születés anyakönyvezése

XIV. kerületben történt születés anyakönyvezése

Hatáskörrel rendelkezik: anyakönyvvezető

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:

A XIV. kerületben történt születést bejelentésre anyakönyvezzük. A bejelentést általában a kórház teszi meg. Ha a szülés otthon történt a szülést levezető orvos, vagy hozzátartozó a bejelentő, tervezett intézeten kívüli születés esetén a külön jogszabályban meghatározott felelős személy. Az iratok beérkezését követően az anyakönyvvezető elvégzi a szükséges adategyeztetéseket, majd anyakönyvezi az újszülöttet, melyről születési anyakönyvi kivonatot állít ki a kérelmező részére. Ezt követően kell felkeresni az Okmányirodát, ahol a bemutatott születési anyakönyvi kivonat alapján elkészítik az újszülött lakcímkártyáját.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

  • Ha a gyermek nem házasságban született, akkor az anya családi állapotát igazoló okirat az alábbiak szerint:
  • elvált családi állapot esetén: házassági anyakönyvi kivonat, melyben szerepel a válás ténye vagy a jogerős bírósági ítélet,
  • özvegy családi állapot esetén: a volt férj halotti anyakönyvi kivonata vagy a házassági anyakönyvi kivonat, melyben szerepel a haláleset ténye
  • Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, ha van,
  • Tervezett intézeten kívüli szülés esetén a külön jogszabályban meghatározott, felelős személy által kiállított igazolás.
  • Ha a gyermek házasságban született hivatalból beszerezzük a házassági anyakönyvi kivonatot. Amennyiben behozzák az okiratot, gyorsíthat az eljáráson.
  • Minden esetben szükséges az apa, anya személyazonosító okmánya és lakcímkártyája.

Eljárási illeték: nincs

Vonatkozó jogszabályok:

  • Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
  • Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Nagyítás
Kontraszt