Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Adó-és értékbizonyítvány kiállítása

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Hatósági bizonyítvány

II. Konkrét megnevezése

Adó- és érték bizonyítvány kiállítása

Vonatkozó jogszabályok:

  • A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény.
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

Tevékenység engedély kiadás feltétele:

Az ügyfél az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kezdeményezheti hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó igényét.

Kérelem benyújtás módja:

a) papíralapú – kötelezően alkalmazandó nyomtatványon (Adó- és értékbizonyítvány kérelem)
b) jogi személy adózók cégkapun vagy önkormányzati hivatali portálon (OHP) keresztül,
c) magánszemély adózók önkormányzati hivatali portálon (OHP) keresztül, személyesen vagy postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen

Kérelmező neve, születési helye és ideje, születési neve, anyja neve, adó/azonosító száma, lakcíme, statisztikai számjele, székhelye, telephelye, levelezési címe. Milyen célból kéri, és hol kívánja felhasználni a kiállított hatósági bizonyítványt? Az érintett ingatlan címe és helyrajzi száma. Kérelmező elérhetősége.

IV. Csatolandó mellékletek

Az ingatlan adás-vételi szerződésének eredeti, hiteles példánya, nem személyes eljárás esetén meghatalmazás. Eljárási illeték megfizetését igazoló dokumentum.

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója: Jegyző

Ügyintézési határidő: Az adó-és értékbizonyítvány kiállításának határideje 8 nap.

Döntés formája:

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresés alapján történik abban az esetben, ha annak kiállítását jogszabály a jegyző hatáskörébe utalja.

A jogszabályok a következők:

  • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény.
  • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény.
  • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet.
  • A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) kormányrendelet.
  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
  • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) kormányrendelet.

Az ingatlan tulajdonosának előzetes értesítésével helyszíni eljárás során felvételre kerülnek az ingatlan adatai, majd ennek alapján kerül sor az adó-és érték bizonyítvány kiállítására. Az adó-és érték bizonyítvány hatósági bizonyítvány, amely határozatnak minősül.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Az adó-és érték bizonyítvány kiállítása eljárásonként 4000 Ft illetékköteles.

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket a Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 11784009-15514004-03470000 Eljárási Illeték Beszedési számlájára kell banki átutalással, vagy készpénz átutalási megbízással teljesíteni.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

Háttérnyilvántartások vezetése, az eljárási illeték összegének terhelése az adózó számláján.
Befizetett illeték összegének könyvelése.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

Tekintettel arra, hogy az eljárás célja hatósági bizonyítvány kiállítása, önálló fellebbezésnek nincs helye.

IX. Költségmentesség engedélyezése

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (1) bekezdés 6. pontja alapján illetékmentes a gyámhatóság előtt kezdeményezett minden eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat, amit a hatóságtól érkező megkeresések intézése során kell alkalmazni.

X. További információk

Ügyfélfogadás: Ügyfélszolgálat (Bácskai u. 53.)

Hétfő: 8.15-12.00 és 12.30-17.00
Kedd: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Péntek: 8.15-11.30

Kapcsolódó űrlapok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb