Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Zugló önkormányzata részt vesz a hat országot érintő Városi Vízkör projektben

Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése, csapadékvízgyűjtő-edény pályázati kiírása, műalkotás adományozása – ezekről is döntött a képviselő-testület június utolsó napján megtartott ülésén. Határozott továbbá a testület civil szervezetek támogatásáról, közvilágítási elemek fővárosi tulajdonba adásáról és a befejezett City Water Circles projekt kapcsán készült tanulmány elfogadásáról és felhasználásáról.

A képviselő-testület módosította Zugló 2022. évi költségvetését. Azt előirányzott bevétel és kiadás egyaránt 38,8 milliárd forintról 40 milliárd forintra változott. A számszaki módosítást egyebek mellett a képviselő-testületi, illetve bizottsági határozatok, a polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítások, jogszabályban meghatározott bevételek és kapcsolódó kiadások miatti módosítások, a központi költségvetésből kapott felhasználási kötelezettséggel járó támogatások átvezetése, továbbá a Magyar Államkincstár kiközlései indokolták.

Civil szervezet támogatása

A képviselő-testület elfogadta, a City Water Circles projekt keretében készült Fenntartható, körkörös vízgazdálkodási stratégiai javaslatok Budapest területére és az Akcióterv-ajánlások Budapest területére című tanulmányokat. Emellett a testület elvi hozzájárulását adta ahhoz is, hogy azon javaslatokat, amelyek az önkormányzat számára nem járnak közvetlen kötelezettségvállalással és pénzügyi kiadással, a jövőben figyelembe vegyék a kerület vízgazdálkodását érintő döntéseiben.

Zugló Önkormányzata 2019-ben vezető partnerként csatlakozott a City Water Circles (Városi Vízkör) projekthez, amely június 30-án zárul. A projektpartnerséget 6 országból 11 szervezet alkotta, Magyarországot Zugló önkormányzata, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek képviselte.

Rozgonyi Zoltán képviselő (Fidesz) bejelentette: frakciója nem támogatja a javaslatot, mert szerintük a tanulmányoknak semmi haszna nincs, az értelmetlen projekt helyett a 6,5 millió forintos önrészt másra kellett volna fordítani.

Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület) a napirendi pont kapcsán azt mondta: a jelenlegi aszályos időszakban a Rákos-patak vizével kellene locsolni a közterületeket, a tanulmányokra költött pénzből pedig ivókutakat kellett volna létesíteni. Horváth Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat honlapján az ivókutak hosszú listája található meg.

A testület arról is döntött, hogy együttműködési megállapodást köt a Járókelő Közhasznú Egyesülettel, amelynek tevékenységét 900 ezer forinttal támogatja. Az Egyesület célja a közterületek rendeltetésszerű használatának, valamint állapotuk fenntartásának és fejlesztésének elősegítése, továbbá a polgárok és a közszolgáltatást nyújtó szervek közti kommunikáció biztosítása. Az Egyesület a közterületek állapotával összefüggő bejelentések megtételére honlapot üzemeltet és gondoskodik arról, hogy a jelzések eljussanak az illetékes szervhez. Várnai László a vitában úgy vélte, havi 150 ezer forint sok pénz azért, hogy egy szervezet lakossági e-maileket továbbítson, ezt a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. is megtudja oldani. Horváth Csaba polgármester (MSZP) úgy vélte, a szervezet egy speciális, a lakosság körében már ismert weboldalt üzemeltet, amire szükség van.

Műalkotás adományozás

A képviselő-testület úgy döntött, hogy térítésmentesen átadja a Fővárosi Önkormányzatnak azokat a közvilágítási elemeket, amelyeket a Varsó utca – Thököly út – Róna utca kereszteződésében lévő teresedés fejlesztése során létesítettek. Az önkormányzat a tér felújításakor 14 kandelábert, illetve kapcsolószekrényt és földkábelt telepített.

A képviselők arról is döntöttek, hogy az átépítés alatt álló Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola homlokzatát díszítő, Makrisz Agamemnon által készített Több alakos vörös márvány plasztika elnevezésű domborművet a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának adományozza. Az alkotást a Görögök Háza Börzsöny utcai épületének északi homlokzatán helyezik el.

Az MSZMP-székháznak épült létesítmény homlokzatára 1964-ben került Makrisz Agamemnon 8,5×3,5 méteres, 25 geometrikus elemből felépülő alkotása. A feltehetően tardosi vörös mészkőből faragott amorf dombormű 18 figurát jelenít meg, és a munkásmozgalom mozzanatait örökíti meg.

Az üres felnőtt, illetve gyermek háziorvosi praxisok betöltésére vonatkozó pályázat kapcsán Rózsa András alpolgármester (Momentum) elmondta: kevés az orvos, közöttük sok az idős, van olyan, aki több praxist is visz.

Várnai László a pályázatokkal összefüggésben úgy vélte, magasabb praxisindító támogatást kellene nyújtani az önkormányzatnak, hogy az orvosok számára vonzóbbak legyenek a felkínált helyek. Az előterjesztéshez módosító indítványt is benyújtott, amit a grémium elutasított.

Dr. Varga Péter képviselő (Fidesz) azt javasolta, a pályázati anyagban szerepeljen, hogy a praxisok elindításhoz szükséges gyógyászati és egyéb eszközöket az önkormányzat biztosítja.

A képviselők arról is döntöttek, hogy a Zuglóban kerttel, kertes ingatlannal vagy telekkel rendelkező magánszemélyek, intézmények, nonprofit szervezetek részére pályázatot írnak ki csapadékvíz hasznosítást elősegítő gyűjtőedényekre.

A 300 literes esővíztárolók beszerzésére 1,7 millió forint áll rendelkezésre. A beérkezett pályázatokat a Városfejlesztési Bizottság bírálja el. A nyertes pályázóknak 5000 forint önrészt kell fizetni, a zuglói fenntartású óvodák és bölcsődék viszont ingyen kapják a víztartályokat.

Sokacz Anikó képviselő (MSZP), civil- és nemzetiségi tanácsnok kérdésére Rózsa András elmondta, a csapadékvíz edénybe vezetését a pályázatot elnyerőnek kell saját költségén megoldani.  Sokacz Anikó azt kérte, hogy ezt jelezzék a pályázók felé.

Rozgonyi Zoltán annak a véleményének adott hangot, hogy a biztosított összeg csak korlátozott számú tartály beszerzését teszi lehetővé, amelyek egy részét az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények kapnák meg, így alig marad lakosság által megpályázható csapadékgyűjtő.

A grémium elfogadta Zugló Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervét (HEP IT), amely meghatározza a HEP céljait, valamint az azok elérését szolgáló intézkedéseket. Bemutatja továbbá a célok kapcsolódását a helyi koncepciókkal és az országos szakmapolitikai stratégiákkal.

Kisné Szivcsovics Nikolett képviselő (Momentum), esélyegyenlőségi tanácsnok hangsúlyozta: a programon tovább kell dolgozni. A jelenlegi verzió határidő kényszer miatt, érdemi beavatkozás és felülvizsgálat nélkül került benyújtásra.

Pécsi Diána azt kérte, hogy a szeptemberi testületi ülésre készüljön az ügyben egy kidolgozott anyag.

Ingatlan eladás

A testület ahhoz is hozzájárult, hogy az önkormányzat városrendezési megállapodást kössön a

Zászlós utca 34–36., a Huszt utca 12., a Cserei utca 5–7., a Zsigárd utca 19. és a Kerékgyártó utca 105. szám alatti telkek ingatlanfejlesztőivel. A befektetők a kerületi építési szabályzatban rögzített alapértéktől eltérő, de a felső határt túl nem lépő lakásszám építésére kértek engedélyt, amelyért összesen 72 millió forint egyszeri támogatást nyújtanak a kerületnek a beruházás érdekében megvalósuló közfejlesztések elvégzésére.

Szatmáry Jähl Angéla képviselő (Fidesz) felszólalásában úgy vélte, a városvezetés túlzottan megengedő a lakásszám növelésére engedélyt kérő építtetőkkel szemben, ami Zugló túlépítéséhez vezet. Horváth Csaba erre reagálva újra elmondta, Zuglóban évente a lakásállomány 1%-át, azaz kb. 700 lakást lehetne felépíteni vagy teljesen felújítani, de az elmúlt 10 év átlagát tekintve ezt a mutatót meg sem közelítjük.

A képviselők által felvetett kérdésekre válaszolva Dienes János, Zugló főépítésze elmondta: a szóban forgó épületek alapterülete, beépítési magassága nem növekszik, csak a lakásszám emelkedik, de az sem lépi túl a megengedett felső értéket. Változás csak a kereskedelmi célú parkolóhelyek számában van.

A grémium döntött még 32 önkormányzati tulajdonú lakás eladásáról is, melyek között összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfortnélküli és szükséglakás is szerepel.

Zugló elfogadott idei lakásgazdálkodási tervében összesen 55 lakás értékesítése van meghatározva.  Az elidegenítésre kijelölt ingatlanokból befolyó összeget az önkormányzat gazdaságosan lakhatóvá tehető ingatlanjai felújítására fordítja.

A testület arról is határozott, hogy a Kerékgyártó utca komplex rekonstrukciója I. ütemének megvalósítására kiírt tendert – amelyre Bogdán Krisztián egyéni vállalkozó nyújtott be ajánlatot – érvénytelennek minősíti, és új pályázatot ír ki a feladat elvégzésére. A grémium a Kerékgyártó utca rekonstrukciójára meghirdetett tender ügyében már nem először járt el így, korábban a Viaduct Project Kft. ajánlatát minősítette érvénytelennek.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb