Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Talajterhelési díj

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Talajterhelési díj

II. Konkrét megnevezése

Talajterhelési díj bevallás.

Vonatkozó jogszabályok:

  • a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény.
  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
  • Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 2/2016. (I.25.) számú rendelete.

Tevékenység engedély kiadás feltétele:

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, vagy vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz (a továbbiakban: kibocsátó). Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó,

– aki egyedül él és nettó jövedelme nem haladja meg a havi öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
– akivel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a havi öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.

A mentesség megállapításához a közös háztartásban élők havi nettó jövedelmét kell hitelt érdemlően igazolni.

A talajterhelési díjat önadózás útján a kibocsátónak kell megállapítania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig, az Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számlájára.

Bevallás benyújtás módja:

a) papíralapú – kötelezően alkalmazandó nyomtatványon (Bevallás a talajterhelési díjról)
b) jogi személy adózók cégkapun vagy önkormányzati hivatali portálon (OHP) keresztül,
c) magánszemély adózók önkormányzati hivatali portálon (OHP) keresztül, személyesen vagy postai úton

III. Bevallás tartalma tételesen

Bevallás: a díjfizető (kibocsátó) adatai, neve, születési helye, ideje anyja születési családi és utóneve adóazonosító jele, lakóhelye, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe, díjfizetéssel érintett ingatlan adatai, díjfizetéssel kapcsolatos adatok, dátum, aláírás.

IV. Csatolandó mellékletek

Amennyiben személyesen nem az adózó jár el, meghatalmazás.

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója:
Jegyző

Ügyintézési határidő:
Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Eljárás hiányos bevallás esetén:
Az adóhatóság hiánypótlásra felszólítást küld, a hiánypótlásra nyitva álló határidő kézhezvételtől számított 15 nap.

Döntés formája:
A talajterhelési díjat az adózók önadózás útján maguk vallják be és fizetik meg március 31-ig.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

A bevallás benyújtása díj és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

A talajterhelési díjat a Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Talajterhelési díj Beszedési számlájára 11784009-15514004-03920000 kell teljesíteni. Befizetési határidő március 31.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

Talajterhelési díj esetében döntés meghozatalára nem kerül sor, ezért jogorvoslati eljárás nincs.

IX. További információk

Ügyfélfogadás: Ügyfélszolgálat (Bácskai u. 53.)

Hétfő: 8.15-12.00 és 12.30-17.00
Kedd: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Péntek: 8.15-11.30

Kapcsolódó űrlapok

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb