Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 17. vasárnap, Lázár

Ápolási díj méltányossági alapon

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális pénzbeli ellátás

II. Konkrét megnevezés: Települési támogatásként nyújtott méltányossági ápolási díj

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk),
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
 • Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2008. évi IV. törvény,
 • Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete,

2. Tevékenység feltételei:

 • 2015. február 28. napjával megszüntetett méltányossági ápolási díjra jogosult személy települési támogatásként a megszüntetést követő naptól a jogosultság fennállásáig az éves központi költségvetési törvényben meghatározott ápolási díj alapösszegének a 80%-ára továbbra is jogosult. A továbbfolyósításról 2015. március 1-jei időpontot figyelembe véve hivatalból kellett intézkedni.

3. Kérelem benyújtásának módja:

 • Új kérelem benyújtására nincs lehetőség.

V. Engedélyezési eljárás, jogkövetkezmények, jogorvoslat:

 • A hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • A hatáskör tényleges gyakorlója: Polgármester.
 • Eljáró szerven belül. Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport
 • Ügyintézési határidő: 21 nap

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: az eljárás költség- és illetékmentes.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

a) polgármester döntése ellen: a kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő- testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálati Csoport) lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

 • Illeték: nincs
 • igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület (másodfokú) döntése ellen jogszabálysértésre történő hivatkozással a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani vagy. A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálati Csoport) kell benyújtani. A kereset- levélen illetéket nem leróni. A bírósági eljárás illetékköteles. Pervesztés esetén a felperes köteles az önkormányzat költségeit megtéríteni.

IX. Költségmentesség engedélyezése: 

X. További információk
telefon: 872-9139

Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 17.00
Kedd: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Szerda: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 16.00
Csütörtök: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Péntek: 8. 15 – 11.30.

 

Megosztás

Hozzászólások lezárva.