Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Ápolási díj méltányossági alapon

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális pénzbeli ellátás

II. Konkrét megnevezés: Települési támogatásként nyújtott méltányossági ápolási díj

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk),
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2008. évi IV. törvény,
 • Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete,

2. Tevékenység feltételei:

 • 2015. február 28. napjával megszüntetett méltányossági ápolási díjra jogosult személy települési támogatásként a megszüntetést követő naptól a jogosultság fennállásáig az éves központi költségvetési törvényben meghatározott ápolási díj alapösszegének a 80%-ára továbbra is jogosult. A továbbfolyósításról 2015. március 1-jei időpontot figyelembe véve hivatalból kellett intézkedni.

3. Kérelem benyújtásának módja:

 • Új kérelem benyújtására nincs lehetőség.

V. Engedélyezési eljárás, jogkövetkezmények, jogorvoslat:

 • A hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • A hatáskör tényleges gyakorlója: Polgármester.
 • Eljáró szerven belül. Szociális Osztály
 • Ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

a) polgármester döntése ellen: a kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő- testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálati Osztály) lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezést indokolni kell.

 • Illeték: nincs
 • igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) Bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozattal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kereset nyújtható be a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevélnek tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A keresetlevelet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (ügyfélszolgálat) – az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél – lehet benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése: 

X. További információk
Telefon: 06 1 872 9139

Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 17.00
Kedd: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Szerda: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 16.00
Csütörtök: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Péntek: 8. 15 – 11.30.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb