Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Bérlőtársi jogviszonyban történő változás

A bérlőtársak közös kérelme alapján a bérlő lemondhat bérlőtársi jogviszonyáról a másik bérlőtárs javára.
A közös kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Osztály Ügyfélszolgálatán személyesen, írásban lehet benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

 • Kérelem bejelentő nyomtatvány – adatkezelési tájékoztatóval
 • Adatlap a lakásban lakó személyekről – jogcím megjelöléssel
  (az adatlapon minden önkormányzati lakásban lakó személy adatait fel kell tüntetni– a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya bemutatása szükséges az adatok ellenőrzése céljából minden személy részéről)
 • Gyermek(ek)re vonatkozóan a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás csatolása, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat esetén anyakönyvi okiratot, élettársi kapcsolat esetén közokiratba foglalt nyilatkozatot, vagy az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásában való feltüntetésről szóló tanúsítványt bemutatása
 • Vagyonnyilatkozatok a lakásban lakó/ költöző személyektől 7. § + régi
 • A bérlő és a bérlővel együtt lakó/költöző személyeknek jövedelméről szóló igazolások csatolása (lásd lenti útmutató szerint)

A jövedelemigazolás  az alábbiak szerint történhet:

a) a társadalombiztosítási ellátásokra (pld. öregségi, vagy özvegyi nyugdíj stb.) vonatkozóan a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást,
b) egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelmek esetén a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan az illetékes állami adóhatóság által kiadott igazolást, vagy
c) a munkaviszonyból származó jövedelmek esetén a lakásigénylés benyújtását megelőző 6 hónapra vonatkozó munkáltatói jövedelemigazolást. (formanyomtatvány használata kötelező)
Amennyiben kevesebb, mint 6 hónapja van munkaviszonyból származó jövedelme, szükséges a teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása arról, hogy a leigazolt időszakot megelőzően az igénylő nem rendelkezett ilyen jellegű jövedelemmel, vagy ha egyáltalán nem rendelkezik munkaviszonyból származó jövedelemmel, az erről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása szükséges.
d) a gyermekek után járó pénzbeli ellátásokról szóló igazolásokat
e) a nem munkaviszonyból vagy vállalkozási tevékenységből származó jövedelemről szóló igazolásokat,
f) tartásdíj megállapításáról szóló jogerős döntést, vagy ennek hiányában közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt megállapodást.

Letölthető dokumentumok:

I. Kizárólagos bérlőként történő elismerés bérlőtárs halála esetén

A bérlő bérlőtársának halálát köteles a bérbeadót írásban értesíteni a nyilvántartásban történő átvezetés érdekében.
A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Osztály Ügyfélszolgálatán személyesen, írásban lehet benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

 • Az elhunyt bérlő halotti anyakönyvi kivonatának másolata
 • Adatlap a lakásban lakó személyekről – jogcím megjelöléssel
  (az adatlapon minden önkormányzati lakásban lakó személy adatait fel kell tüntetni– a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya bemutatása szükséges az adatok ellenőrzése céljából minden személy részéről)
 • Gyermek(ek)re vonatkozóan a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás csatolása, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat esetén anyakönyvi okiratot, élettársi kapcsolat esetén közokiratba foglalt nyilatkozatot, vagy az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásában való feltüntetésről szóló tanúsítványt bemutatása
 • Vagyonnyilatkozatok a lakásban lakó/ költöző személyektől 7. § + régi
 • A bérlő és a bérlővel együtt lakó/költöző személyeknek jövedelméről szóló igazolások csatolása (lásd a fenti útmutató szerint)

Letölthető dokumentum:

II. Bíróság ítélete alapján (válás esetén, lakás visszatérés szándéka nélküli elhagyása esetén)

A bérlőtárs a bíróságtól kérheti a lakásban lakó másik bérlőtárs lakásbérleti jogviszonyának megszüntetését.
A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Osztály Ügyfélszolgálatán személyesen, írásban lehet benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

 • A jogerős bírósági ítélet
 • Adatlap a lakásban lakó személyekről – jogcím megjelöléssel
  (az adatlapon minden önkormányzati lakásban lakó személy adatait fel kell tüntetni– a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya bemutatása szükséges az adatok ellenőrzése céljából minden személy részéről)
 • Gyermek(ek)re vonatkozóan a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás csatolása, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat esetén anyakönyvi okiratot, élettársi kapcsolat esetén közokiratba foglalt nyilatkozatot, vagy az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásában való feltüntetésről szóló tanúsítványt bemutatása
 • Vagyonnyilatkozatok a lakásban lakó/ költöző személyektől 7. § + régi
 • A bérlő és a bérlővel együtt lakó/költöző személyeknek jövedelméről szóló igazolások csatolása (lásd a fenti útmutató szerint)

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb