Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Bérlőtársi jogviszony létesítése

A bérlő és a vele együtt költöző, vagy együtt lakó házastársa közös kérelmére a lakást bérlőtársi jogviszonyban kell bérbe adni.

A bérlő és a vele együtt lakó testvére, továbbá a gyermeke, vagy az általa befogadott személy gyermekétől az együttlakás ideje alatt született gyermek közösen előterjesztett kérelmére hozzá kell járulni a bérlőtársi jogviszony létesítéséhez, feltéve, ha az érintett személyek nagykorúak, és a bérlővel a lakásban legalább három éve együtt laknak.

A bérlőtárssá minősítés iránti eljárás lefolytatása a Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik.

A polgármester a bérlő és az élettársa közös kérelmére – amennyiben a lakásba történő befogadás óta legalább három év eltelt, vagy a kapcsolatból közös gyermek születetthozzá kell, hogy járuljon a bérlőtársi szerződés megkötéséhez.

A közös kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Osztály Ügyfélszolgálatán személyesen, írásban lehet benyújtani.

(A formanyomtatványok beszerezhetők: Lakáshasznosítási Osztály ügyfélszolgálatán – 1145 Budapest, Bácskai utca 53. vagy letölthetők lentebb.)

Csatolandó iratok, igazolások:

  • kérelem bejelentő nyomtatvány – adatkezelési tájékoztatóval
  • adatlap a lakásban lakó személyekről – jogcím megjelöléssel
    (az adatlapon minden önkormányzati lakásban lakó személy adatait fel kell tüntetni– a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya bemutatása szükséges az adatok ellenőrzése céljából minden személy részéről)
  • gyermek(ek)re vonatkozóan a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás csatolása, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték
  • házassági anyakönyvi kivonat bemutatása
  • rokonsági fokot igazoló okirat bemutatása (születési anyakönyvi kivonat másolat bemutatása)
  • bejegyzett élettársi kapcsolat esetén anyakönyvi okiratot, élettársi kapcsolat esetén közokiratba foglalt nyilatkozatot, vagy az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásában való feltüntetésről szóló tanúsítványt bemutatása
  • vagyonnyilatkozatok a lakásban lakó/ költöző személyektől 7. § + régi
  • A bérlő és a bérlővel együtt lakó/költöző személyeknek jövedelméről szóló igazolások csatolása (lásd lenti útmutató szerint)

A jövedelemigazolás  az alábbiak szerint történhet:

a) a társadalombiztosítási ellátásokra (pld. öregségi, vagy özvegyi nyugdíj stb.) vonatkozóan a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást,
b) egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelmek esetén a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan az illetékes állami adóhatóság által kiadott igazolást, vagy
c) a munkaviszonyból származó jövedelmek esetén a lakásigénylés benyújtását megelőző 6 hónapra vonatkozó munkáltatói jövedelemigazolást. (formanyomtatvány használata kötelező)
Amennyiben kevesebb, mint 6 hónapja van munkaviszonyból származó jövedelme, szükséges a teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása arról, hogy a leigazolt időszakot megelőzően az igénylő nem rendelkezett ilyen jellegű jövedelemmel, vagy ha egyáltalán nem rendelkezik munkaviszonyból származó jövedelemmel, az erről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása szükséges.
d) a gyermekek után járó pénzbeli ellátásokról szóló igazolásokat
e) a nem munkaviszonyból vagy vállalkozási tevékenységből származó jövedelemről szóló igazolásokat,
f) tartásdíj megállapításáról szóló jogerős döntést, vagy ennek hiányában közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt megállapodást.

Letölthető nyomtatványok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb