Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Bérlőtársi jogviszony létesítése

A bérlő és a vele együtt költöző, vagy együtt lakó házastársa közös kérelmére a lakást bérlőtársi jogviszonyban kell bérbe adni.

A közös kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakás Osztály Ügyfélszolgálatán személyesen, írásban lehet benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

 • házassági anyakönyvi kivonat másolata
 • adatlap a lakásban lakó személyekről
 • személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány és lakcímkártya másolatok a lakásban jogszerűen élő személyek részéről
 • jövedelemigazolások a bérlő és a vele együtt lakó hozzátartozóktól (12 havi nettó jövedelem, jövedelem: pl. munkabér, tartásdíj, gyes, gyed, családi pótlék, nyugdíj stb.)
 • vagyonnyilatkozat a lakásban lakó személyek részéről

Letölthető dokumentum:

A bérlő és a vele együtt lakó testvére, továbbá a gyermeke, vagy az általa befogadott gyermekétől az együttlakás ideje alatt született gyermek közös kérelmére, hozzá kell járulni a bérlőtársi jogviszony létesítéséhez, ha az említett személyek nagykorúak, és a bérlővel a lakásban legalább három éve együtt laknak.

Nem lehet hozzájárulni a bérlőtársi szerződés létesítéséhez, ha a – testvér, gyermek, a befogadott gyermektől együttlakás ideje alatt született gyermek – rendelkeznek önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, lakás haszonélvezeti jogával, önkormányzati lakásnak a bérleti, vagy bérlőtársi jogával.

A közös kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakás Osztály Ügyfélszolgálatán személyesen, írásban lehet benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

 • rokonsági fokot igazoló okiratok (pl. születési anyakönyvi kivonat)
 • adatlap a lakásban lakó személyekről
 • vagyonnyilatkozat a lakásban lakó személyek részéről
 • személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány és lakcímkártya másolatok a lakásban jogszerűen élő személyek részéről
 • jövedelemigazolások a bérlő és a vele együtt lakó hozzátartozóktól (12 havi nettó jövedelem, jövedelem: pl. munkabér, tartásdíj, gyes, gyed, családi pótlék, nyugdíj stb.)

Letölthető dokumentum:

A bérbeadó, a bérlő és az élettársa közös kérelmére – amennyiben a lakásba történő befogadás óta három év eltelt, vagy a kapcsolatból gyermek született – hozzá kell, hogy járuljon a bérlőtársi szerződés megkötéséhez.

A közös kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakás Osztály Ügyfélszolgálatán személyesen, írásban lehet benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

 • élettársi kapcsolat igazolása az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásba történő regisztrálást igazoló végzéssel és tanúsítvánnyal
 • adatlap a lakásban jogszerűen lakó személyekről
 • személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány és lakcímkártya másolatok a lakásban jogszerűen élő személyek részéről
 • jövedelemigazolások a bérlő és a vele együtt lakó hozzátartozóktól (12 havi nettó jövedelem, jövedelem pl. munkabér, tartásdíj, gyes, gyed, családi pótlék, nyugdíj stb.)
 • vagyonnyilatkozat a lakásban lakó személyek részéről
 • gyermek születési anyakönyvi kivonat másolata

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.