Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Határozott idejű lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

A határozott időre szóló bérbeadás időtartama alapesetben öt év, melynek lejártakor a Szociális Bizottság döntése alapján a lakás újra bérbe adható, vagy a szerződés különös méltánylást érdemlő körülmények esetén határozatlan időre módosítható, amennyiben a bérlő eleget tett a korábbi szerződésben vállalt kötelezettségeinek.

Amennyiben a bérlőnek a hosszabbítási kérelme elbírálásakor az önkormányzattal szemben a lakásbérleti jogviszonyával összefüggésben keletkezett, mindkét fél által elismert tartozása áll fenn, a Szociális Bizottság mérlegelési jogkörében a bérleti szerződést 2 évtől 5 évig terjedő időtartamra hosszabbíthatja meg.

A kérelmet a bérleti szerződés lejárta előtt a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Csoport Ügyfélszolgálatán személyesen, írásban lehet benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

  • adatlap a lakásban lakó személyekről
  • a kérelmező bérlő és a vele együtt lakó hozzátartozók által kitöltött vagyonnyilatkozatok
  • nyilatkozat
  • közüzemi nullás igazolások ( ELMŰ, Gázművek, Díjbeszedő Zrt., Főtáv stb.)
  • lakbér hátralékmentesség/ hátralék igazolása (kiállítja: Lakás Osztály pénzügyi ügyintézője)
  • jövedelemigazolások a lakásban élők összjövedelméről (12 havi nettó jövedelem, jövedelem: munkabér, gyes, gyed, családi pótlék, tartásdíj, nyugdíj stb.)
  • kiskorú esetén óvoda – illetve iskolalátogatási igazolás,
  • személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány és lakcímkártya másolatok a lakásban jogszerűen élő személyek részéről
  • adósságkezelési vagy részletfizetési megállapodás

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.