Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Emelt Zugló Pótlékot kapnak a köznevelési és szociális dolgozók

Bérpótlékok megállapítása, civil szervezetek számára pályázatok kiírása, társasházi pályázat elbírálása – többek között ezekről döntött a képviselő-testület csütörtöki rendes ülésén. A grémium határozott még a szociális rendelet módosításáról, együttműködési megállapodások megkötéséről, beszámolók elfogadásáról, állásfoglalás kialakításáról és közterület elnevezésről.

Az ülés kezdetén Horváth Csaba polgármester (MSZP) kezdeményezésére a testület egy perces néma felállással tisztelgett a közelmúltban súlyos betegségben elhunyt Hámori György, a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és Losonczy Julianna, a Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója emléke előtt.

Pótlékemelés

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2024. január 1-től 2024. december 31-ig az önkormányzat által fenntartott köznevelési és szociális intézményekben valamennyi közalkalmazottnak emelt bérpótlékot biztosít. A Zuglói Egyesített Óvodában foglalkoztatott pedagógusok, óvodatitkárok és óvodapszichológusok, a Zuglói Egyesített Bölcsődében, a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központban és a Zuglói Szociális Szolgáltató Központban dolgozó valamennyi közalkalmazott havi bérpótléka bruttó 50 000 forintról 55 000 forintra, míg a nem pedagógus munkakört betöltők bértámogatása havi bruttó 18 750 forintról 50 000 forintra emelkedik.

A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ és a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ valamennyi közalkalmazott munkatársa területi pótléka pedig havi bruttó 37 500 forintról 41 250 forintra növekszik.

A grémium arról is határozott, hogy 2024. január 1-től 2024. december 31-ig a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál (ZESZ) háttérmunkát végző, közvetlenül a betegekkel nem foglalkozó dolgozónak 71 millió forintig terjedő bérpótlékot biztosít, amely differenciált elosztásával a ZESZ igazgató főorvosát bízta meg.

A testület döntött az egyes pénzbeli ellátások, illetve természetbeni juttatások esetén nyújtható támogatások jövedelemhatárának, illetve a támogatások összegének emeléséről. Az új rendelet magába foglalja a diákbérlet-támogatás és a babacsomag szabályaira vonatkozó előírásokat is.

Közbiztonság

A képviselő-testület elfogadta a Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A jelentés szerint tavaly a tűzoltók egységek Zuglóban 1039 esetben vonultak káreseményhez. A szerállomány a főváros más kerületeiben, illetve Pest vármegyében 576 esetben végzett káreseti tevékenységet. 2023-ban Zuglóban 66 tűzesethez vonultak ki és 448 alkalommal végeztek műszaki mentés. A Tűzoltó-parancsnokság 427 téves és 2 szándékosan megtévesztő jelzés kapott.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat 2024-re együttműködési megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a kerületben megvalósuló rendőri túlszolgálat finanszírozására. A szerződés értelmében a zuglói rendőrkapitányság munkatársai hetente pénteken és szombaton, illetve a kiemelt kerületi rendezvényeken a közterületi rendőri jelenlét megerősítésével biztosítják a közrendet és a közbiztonságot.

A testület a Polgármesteri Hivatalban 2024. július 15. és július 26., illetve 2024. december 23. és 2025. január 1. közötti időszakra igazgatási szünetet rendelt el.

A grémium a Magyar Táncművészeti Egyetem részére az iskolaépület bővítése kapcsán az építési szabályzatban előírt kötelező parkolóhelyek számában kedvezményt adott.  Ennek viszonzásául a tanintézet a képviselő-testülettel együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat kulturális célkitűzéseinek elősegítésére. A megállapodás szerint az Egyetem három éven keresztül az önkormányzatnak évente 50 tiszteletjegyet ad az intézmény Diótörő előadására és tíz jegyet az Egyetem végzős növendékeinek vizsgakoncertjére.

Pályázatok

A testület két pályázatot is kiírt a civil szervezetek számára. Az egyik keretében az egyesületek, alapítványok, egyházi célú civil szervezetek idei programjaik és a zuglói működési költségeik dotálására pályázhatnak. A 21 millió forintra emelt keretösszegből egy szervezet legfeljebb 800 ezer forintos támogatást nyerhet el. A másik pályázattal a képviselő-testület a civil szervezetek közösséget szolgáló, környezet- és természetvédelmi céljainak megvalósítását támogatja. A környezetvédelmi pályázat keretösszege 16 millió forint, melyből egy pályázó maximum 800 ezer forintos támogatásban részesülhet.

A képviselő-testület elbírálta a legalább öt albetétes kerületi társasházak és lakásszövetkezeti épületek felújítására igényelhető, kamatmentes visszatérítésű önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatokat. A felhívásra 64 pályázat érkezett, ebből kettőt még az értékelés előtt visszavontak. A testület 35 pályázatot fogadott el.

A képviselők arról is határoztak, hogy az önkormányzat indul a fővárosi önkormányzat fedett, zárható kerékpártárolók beszerzésére és üzemeltetésére kiírt tenderén. A testület vállalta, hogy nyertes pályázat esetén a projekt megvalósításához szükséges önrész biztosítja, illetve a kivitelezést követően a programba bevont ingatlanjait három éven belül nem idegeníti el, a szolgáltatásokat működteti és a beruházás eredményeit fenntartja.

Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület) úgy vélte, egy kerékpár helyre egy millió forintot elkölteni túlzás. Kisné Szivcsovics Nikolett képviselő (Független) és Vida Attila képviselő (LMP) arra hívta fel a figyelmet, hogy kerületszerte nagy igény van a zárható kerékpártárolókra, ezért célszerű lenne megpróbálkozni az önerős tárolóhely létesítéssel.

Horváth Csaba azt mondta a pályázat jó lehetőség a tapasztalatgyűjtésre, amely alapján az önkormányzat kidolgozhatja saját megvalósítási programját.

Állásfoglalás

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a magyar állam illetékesével a Rákosrendező területén élők lakhatási problémájának megoldásáról. A MÁV területén található bérházak lakói a közelmúltban kapták kézhez a MÁV Pályavasúti Területi Igazgatóság levelét, amelyben felszólították őket, hogy 30 napon belül hagyják el a MÁV-tól évtizedek óta bérelt lakásaikat. Az ügyben érintett több mint száz lakó többsége idős, beteg ember.

A grémium jóváhagyta a képviselő-testület bizottságainak és a különböző feladatok felügyeletét ellátó tanácsnokoknak a 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

A képviselők támogatták azt az előterjesztést, amely kezdeményezi a fővárosnál, hogy a Kacsóh Pongrác út mentén az egyik névtelen közterületet Weöres Sándor feleségéről, a József Attila-díjas költő és műfordítóról, Károlyi Amy parknak nevezzék el.

A képviselő-testület dr. Juhász-Pintér Pál képviselő (Fidesz) kiegészítésével állásfoglalást fogadott el a pedofíliával és a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben, ugyanakkor a grémium kinyilvánította, hogy támogatja a közvetlen államfőválasztás választás bevezetését.

Elismerések

 A képviselő-testület ülésén Horváth Csaba polgármester elismeréseket adott át az elmúlt időszakban kimagasló munkát végző rendvédelmi, egészségügyi és szociális dolgozóknak.

Zugló polgármesterétől Mendre Orsolya és Szedlákné Hőgyei Mónika rendvédelmi igazgatási alkalmazott a Hónap Rendőre,  Tóth Árpád tűzoltó főtörzszászlós, Demetrovics Attila tűzoltó főtörzsőrmester a Hónap Tűzoltója, míg  Kizlinger Dávid és Országh Miklós közterület felügyelő a Hónap Önkormányzati Rendésze kitüntetést vehette át.

A Hónap Egészségügyi Dolgozója címben részesült Kozma Barbara, Szücsi Lászlóné, Tóth Katalin és Varga Lilla.

A Hónap Szociális Dolgozója elismerést kapott Juhos Etelka, Kelemen Rozália, Kissné Balázs Barbara, Molnár Edit, Pénzes Zsófia, Rézműves-Lackó Natália Mariann, Rippel Andrea Téglási Ildikó.

Polgármesteri Dicséretben részesült Hiller Antal és Gyenge Anita parkolóőr.

Fotó: Balogh Róbert

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb