Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Értesítés Zugló városképvédelmi rendelet módosításának véleményezési eljárásáról

Értesítem a lakosságot, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket (a továbbiakban: partner), hogy Budapest Főváros XIV. kerület Zugló önkormányzata Zugló városképvédelméről szóló 10/2021. (III. 26.) rendelet (ZVR) módosításának egyeztetési eljárását 2023. január 26. napján indítja el.

A véleményezendő tervezet a vélemény-nyilvánításra nyitva álló idő alatt az alábbi linkeken érhető el:

Vélemény-nyilvánítás módja: a tervezettel kapcsolatban véleményt nyilvánítani a partnerseg@zuglo.hu e-mail címre, a véleményezésre nyitva álló időszakban megküldött és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben (419Kr.) foglalt, a partnerségi vélemények tartalmi előírásainak megfelelően lehet.

A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat véleményt, és tehet módosítási javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partnernek a kifogást emelő véleményét indokolással kell alátámasztania. A partner véleményének tartalmaznia kell legalább a tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását. Azt a partnert, akiknek a véleménye nem felel meg a vélemény-nyilvánítás módjának, határidejének, vagy a hivatkozott 419Kr.-nek, kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

Véleményt nyilvánítani a véleményezési szakasz kezdetétől számított 15 napon belül, azaz 2023. január 28. napján 0:00 órától 2023. február 11. napján 24:00-ig lehet.

Dienes János
főépítész

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb