Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Ismét Alkotmánybírósághoz fordul az önkormányzat

Forrásmegosztási rendelet véleményezése, bérleti díj kedvezmény adása a Közép-Pesti Tankerületi Központnak, alkotmányjogi panasz benyújtása, egyebek mellett ezekről döntött a képviselő-testület januári rendkívüli ülésén. Elfogadta továbbá a grémium az önkormányzat lakbérrendeletének a módosítását, a helyi védelemre javasolt zuglói ingatlanok listáját és a „Green Deal/Zöld Ügy” pályázathoz való csatlakozásra vonatkozó javaslatot is.

Az ülés kezdetén a testület egy perces néma felállással adózott a közelmúltban elhunyt dr. Kutalik István, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat korábbi igazgató-helyettes főorvosa és a szolgálatteljesítés közben hősi halált halt Baumann Péter rendőr főhadnagy emléke előtt.

Horváth Csaba polgármester (MSZP) Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület) napirend előtti felszólalásában feltett kérdéseire válaszolva kifejtette: nem a Polgármesteri Hivatal, hanem a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. (Zuglói Zrt.) végzi a parkolásgátló eszközök kihelyezését. A felügyelő bizottság elnökétől tájékoztatást kér a Zuglói Zrt.-nél lefolytatott vizsgálat eredményéről, amelyet eljuttat a képviselőkhöz is. A képviselők számára biztosított 1 millió forintos keret nem szűnt meg, az előírásoknak megfelelő formában továbbra is felhasználható. Zugló 2023-as költségvetésének egyeztetése során az egyéni képviselőknek is van lehetőségük arra, hogy írásban megtegyék javaslataikat. Az önkormányzat különböző médiumokkal fennálló szerződéseit az idei évre is meghosszabbította, ezekkel azért szükséges az együttműködés, hogy a lakosság többféle platformon tudjon tájékozódni a zuglói ügyekről.

Forrásmegosztás

A képviselő-testület tudomásul vette a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 2023-ban megillető bevételek elosztásáról szóló fővárosi rendelettervezetet. A számítások szerint Zugló az idén a forrásmegosztás alapján 16,3 milliárd forintot kaphat, ez közel 40 százalékkal több az előző évinél.

A forrásmegosztásról szóló törvényt 2017-ben módosították, ekkortól a helyi adókból, pótlékokból és bírságokból származó bevétel fővárost megillető részaránya 54 százalékra növekedett, míg a kerületeké 46 százalékra csökkent. A Fővárosi Önkormányzat a részesedéséből finanszírozza a helyi közösségi közlekedést.

A polgármester képviselői kérdésre reagálva elmondta, a fix áron megkötött energiavásárlási megállapodásokra nem vonatkozik a szerződésmódosítás lehetősége, a kontraktus leteltéig áremelkedés és árcsökkenés esetén is ugyanannyit kell fizetni. A városvezető úgy vélte, célszerű megfontolni, hogy az áringadozások miatt a kerület a jövőben csak rövidtávú energiavásárlási szerződést kössön.

Lakbérváltozás

A testület módosította az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérereit és az azokra vonatkozó támogatásait. A grémium 2020 decemberében határozott arról, hogy ezt a képviselő-testületnek minden év első negyedévében felül kell vizsgálnia és dönteni azok megtartásáról, vagy megváltoztatásáról.

Vida Attila képviselő (LMP) arra hívta fel figyelmét, hogy Zuglóban 2011 óta nem volt költségelvű lakbéremelés, így most több ciklus elmaradását kell pótolni. Az eltelt időszakban a meg nem fizetett bérleti díjakból 900 millió forintos kintlévőség keletkezett. A lakbéremelés valójában a piaci bérű lakásokat érint, de ezek bérleti költsége még az emelés után is jóval a valós piaci ár alatt lesz. A képviselő szerint a kintlévőségek miatti probléma az E-Co-Housing projekt befejezésével csúcsosodik ki, mert az 600 millió forint plusz kiadással terheli meg a kasszát. Vida Attila a lakásgazdálkodási rendszer fenntarthatóságának biztosítása érdekében a rendeletmódosítás megszavazást kérte a grémiumtól.

Hevér László György képviselő (DK) hozzászólásában kifejtette, a módosító javaslat egy részével egyetért, azonban növelni kellene a támogatás mértékét befolyásoló, jövedelemhatárokat, ezek más kerületekben sokkal magasabbak. A képviselő nagy problémának látta a 900 milliós kintlévőséget, emellett úgy vélte, az önkormányzat a lakbéremeléssel, azokkal fizetteti meg a bérlakásrendszer működtetési költségét, akik mindig rendesen fizetnek.

Bitskey Bence (DK) elmondta, az ő körzetében van a legtöbb önkormányzati bérlakás, matematikailag úgy tűnhet, hogy nem jelent problémát az érintettek számára az emelt lakbér kifizetése, de tapasztalatai szerint nem igaz, egy ilyen emelésnek az emberi vonatkozásait is figyelembe kell venni.

Rózsa András alpolgármester (Momentum) kiemelte, a lakbérrendelet időszakos felülvizsgálatát törvény írja elő. Az emelés nem érinti a szociális lakbéreket. Egy átlagos 37 négyzetmétere szociális bérlakásért havonta 16 900 forintot, míg egy 47 négyzetméteres költségalapú lakásért 55 900 forintot kell fizetni, ugyanakkor az Ilka utcában piaci alapon egy 34 négyzetméteres lakást havi 130 000 forintért kínálnak.

Várnai László (CivilZugló) felszólalásában szükségesnek nevezte a lakbéremelést, majd arról érdeklődött, hogy javult-e a bérleti díjak beszedése, mert ismeretei szerint van olyan bérlő, aki a havi 20 000 forint körüli lakbér ki nem fizetéséből 4 milliós adósságot halmozott fel.

Horváth Csaba aláhúzta, nem célszerű a zuglói lakáshelyzetet az angyalföldivel összehasonlítani, mert ott a képviselők támogatják a bevételt termelő beruházásokat, így van miből fejleszteni, míg Zuglóban ellenzik azokat. A polgármester azt is elmondta, a díjfizetés normalizálása érdekében a szociális rendszer jelzi, ha valaki nem fizetett és azonnal reagál, hogy elkerülhető legyen az adósságfelhalmozás.

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Alkotmányjogi panasz

A képviselő-testület alkotmányjogi panaszt nyújtott be a kormány 2022. augusztus 12-én életbe lépett rendelete megsemmisítésére, amely a Csömöri út 13-19., Bosnyák utca 48-56., Bosnyák utca 54-56., Rákospatak utca 12-28. alatti területen megvalósuló befektetői fejlesztést nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, az invesztációt pedig kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánította. A kormány ezzel valós ok nélkül megfosztotta az önkormányzatot attól a jogától, hogy beleszóljon a területén megvalósuló fejlesztésbe, hogy az szabályozott formában, az itt élők érdekeinek szem előtt tartásával valósuljon meg.

A képviselők elfogadták a fővárosi helyi védelemre javasolt zuglói ingatlanok listáját, melyek között van közintézménynek, iskolának otthont adó épületek és lakótelepi házak is.

Díjkedvezmény

A testület együttműködési megállapodást írt alá a Közép-Pesti Tankerületi Központtal az Egressy út 178/G alatti önkormányzati tulajdonú iskolaépület kedvezményes bérbeadásáról. A grémium 2022 novemberében döntött arról, hogy a Tankerületi Központ kérésére 2023. július 31-ig meghosszabbítja vele a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium számára lízingelt épület bérlésére vonatkozó szerződést, mert a Columbus utca 11. alatti intézmény átépítésének befejezése csúszik. A megegyezést követően a Közép-Pesti Tankerületi Központ levélben kérte a polgármestertől, hogy az önkormányzat csökkentse a megállapított és elfogadott havi 5,9 millió forint plusz ÁFA bérleti díjat. Miután a városvezetés a kérelem teljesítésének jogi lehetőségét megtalálta, a testület úgy határozott, hogy január 1-i hatállyal 30 százalékos bérleti kedvezményt ad a Tankerületi Központnak, így a bérleti jogviszony fennállásáig havi 4 130 000 forint plusz ÁFÁ-t kell fizetnie.

Rozgonyi Zoltán képviselő (Fidesz) örömét fejezte ki, hogy javaslatuk meghallgatásra talált és bérleti díj kedvezményt kapott az önkormányzattól a Tankerületi Központ.

A grémium arról is döntött, hogy az önkormányzat partnerként csatlakozik az Európai Unió által kiírt, közvetlen finanszírozású „Green Deal/Zöld Ügy” pályázathoz.

A nagysikerű zuglói Sunrise program egykori projektpartnere, a Bécsi Műszaki Egyetem kérte fel a kerületet, hogy vegyen részt a Horizon 2020 Green Deal programban. Városrészünk a Fenntartható mobilitás kategóriában kapcsolódik be a pályázatba.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb