Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Főépítészi szakmai konzultáció

A leírás frissítve – 2023. március 10.

I. Tevékenység átfogó megnevezése
szakmai konzultáció

II. Kérelem benyújtás módja
A szakmai konzultációt az ügyfél írásban kérheti.
A kérelmet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton lehet benyújtani. (KRID 459657115)
Ha jogszabály az elektronikus ügyintézést nem írja elő, akkor a kérelem papír alapon is benyújtható.

Elérhetőségek:
Levelezési cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2
Ügyfélszolgálat (irat személyes benyújtása): 1145 Budapest, Bácskai u. 53.

A szakmai konzultáció iránti kérelmet – ha erre építésügyi engedélyezési eljárást vagy egyszerű bejelentést megelőzően kerül sor – az építtető vagy a tervező elektronikus formában az ÉTDR-ben biztosított elektronikus tárhelyre tölti fel, és nyújtja be az érintett önkormányzat részére.

III. Kérelem tartalma tételesen
A kérelem benyújtható Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Zugló városképvédelméről szóló 10/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete (ZVR) 13. melléklete szerinti adatlapon.

Letölthető dokumentum:

IV. Csatolandó mellékletek
A ZVR 79. § szerint kötelező szakmai konzultációt kezdeményezni a 14. mellékletben felsorolt tevékenység és a tevékenységhez előírt további eljárás megkezdését megelőzően. A kérelemhez minden esetben mellékelni kell tervdokumentációt vagy a szakmai vizsgálatot. A kérelemre kiadott szakmai vélemény a vizsgált tervdokumentációval együtt érvényes.

Letölthető dokumentum:

V. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj
A szakmai konzultáció illeték- és díjmentes.

VI. A szakmai konzultáció leírása
Az önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről szakmai konzultációt biztosít, mely a ZVR 14. mellékletében felsorolt esetekben kötelező, egyéb esetekben az ügyfél kérheti.
A szakmai konzultáció keretében vizsgálni kell, hogy a tervezett megoldás érinti-e és megfelel-e a ZVR. 15. mellékletben felsorolt városképi szempontoknak, melyek érvényesülésével összefüggésben a hatályos rendezési tervben és a közterület-alakítási tervben foglaltakra is kiterjedhet.
A konzultáció kérelmét a főépítész nyilvántartásba veszi és szakmai véleményét 15 napon belül – a kérelem benyújtása szerinti módon – kiadja.

VII. A szakmai konzultáció elmulasztásának jogkövetkezménye
A kötelezően előírt előzetes konzultáció elmulasztásával, a konzultáció keretében kiadott szakmai véleményben foglaltaktól vagy a konzultáció során jóváhagyott dokumentáció tartalmától eltérően végzett tevékenység a településképi kötelezettség megszegésének minősül.
Településképi kötelezettség megszegése esetén a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le és településképi bírságot szab ki. (Az eljárás részletes ismertetése a településképi bejelentési eljárás cím alatt található.)

VIII. A szakmai konzultáció ügyében jogorvoslat rendje, előírásai – Nincs

IX. Vonatkozó jogszabályok

  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
  • a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
  • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
  • a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
  • Budapesti Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelete
  • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete Zugló városképvédelméről szóló 10/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete
  • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete Zugló építési szabályzatáról szóló 11/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete
  • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete városrendezési jogintézményekről szóló 12/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete
  • Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete járműelhelyezési kötelezettségről szóló 13/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb