Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Főépítészi szakmai konzultáció

I. Tevékenység átfogó megnevezése
szakmai konzultáció

II. Kérelem benyújtás módja
A szakmai konzultáció iránti kérelem benyújtható:

 • papír alapon:
  postai úton vagy a hivatal Ügyfélszolgálatán (címe: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.)
 • elektronikus úton:
  a foepitesz@zuglo.hu címen (a tárgyban kérjük megjelölni: „szakmai konzultáció”)

III. Kérelem tartalma tételesen
Az önkormányzati főépítész kérelemre szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban: szakmai konzultáció) biztosít.
A szakmai konzultáció iránti kérelemnek tartalmaznia kell

 • a kérelmező nevét,
 • a kérelmező elérhetőségét (telefonszám és amennyiben van e-mail cím),
 • az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát és
 • a tervezett építési tevékenység rövid leírását.

IV. Csatolandó mellékletek
A kérelemhez szükség esetén építészeti-műszaki dokumentáció csatolható.

V. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj
A szakmai konzultáció illeték- és díjmentes.

VI. A szakmai konzultáció leírása
Az építtető vagy az általa megbízott építésztervező köteles szakmai konzultációt kérni, ha a tervezett építési tevékenység a lakóépítmény egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
A szakmai konzultáció a településképi követelményeken túl a településrendezési eszközben található követelményekre is kiterjed.
A konzultációról készült emlékeztetőt a főépítész nyilvántartásba veszi és 15 napon belül postai vagy elektronikus úton eljuttatja a kérelmezőnek.

VII. A szakmai konzultáció elmulasztásának jogkövetkezménye
A lakóépítmény egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység esetén a szakmai konzultáción rögzítettektől eltérő vagy anélkül végzett tevékenység a településképi kötelezettség megszegésének minősül.

Településképi kötelezettség megszegése esetén a polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le és településképi bírságot szab ki. (Az eljárások részletes ismertetése a településképi bejelentési eljárás cím alatt található.)

VIII. A szakmai konzultáció ügyében jogorvoslat rendje, előírásai
Nincs

IX. További információk
Főépítész ügyfélfogadása: hétfő 13:30–18:00 óráig (előzetes időpont-egyeztetés szükséges)

X. Vonatkozó jogszabályok

 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
 • a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
 • a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet
 • a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. számú rendelet
 • a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet
 • Budapest-Zugló Képviselő-testületének Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendelete
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 38/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Megosztás

Hozzászólások lezárva.