Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Főépítészi vélemény, tájékoztatás

A leírás frissítve – 2023. március 10.

I. Tevékenység átfogó megnevezése
főépítészi tájékoztatás, állásfoglalás

II. Kérelem benyújtás módja
Főépítészi tájékoztatás, vélemény adása az ügyfél írásbeli kérelmére történik, mely papír alapon, és elektronikus formában is benyújtható.

Elérhetőségek:
Levelezési cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
Ügyfélszolgálat (irat személyes benyújtása): 1145 Budapest, Bácskai u. 53.
Hivatali kapu (az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus út): KRID 459657115
E-mail cím: varoskepvedelem@zuglo.hu

III. Kérelem tartalma tételesen
A kérelem benyújtható Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Zugló városképvédelméről szóló 10/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete (ZVR) 12. melléklete szerinti adatlapon.

Letölthető dokumentum:

IV. Csatolandó mellékletek
A kérelemhez szükség esetén építészeti-műszaki dokumentáció csatolható.

V. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj
A főépítészi tájékoztatás, állásfoglalás illeték- és díjmentes.

VI. Főépítészi tájékoztatás, állásfoglalás leírása

A főépítész segíti a kerület egységes táji és építészeti arculatának alakítását, ennek keretében előzetes tájékoztatást ad az ügyfeleknek a helyi településrendezési, és településképi előírások tartalmáról, és javaslatot tehet a telek beépítésének feltételeire a településkép és az építészeti örökség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban. A tájékoztatás a tervezett tevékenységgel kapcsolatos szükséges eljárásokról (pld. konzultáció, bejelentés, vélemény) és az ügyfél további teendőiről is információkat ad.

VII. A főépítészi tájékoztatásban, állásfoglalásban foglaltak jogkövetkezménye
Nincs

VIII. A főépítészi tájékoztatás, állásfoglalás elleni jogorvoslat rendje, előírásai
Nincs

IX. Vonatkozó jogszabályok

  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
  • a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
  • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
  • a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
  • Budapesti Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelete
  • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete Zugló városképvédelméről szóló 10/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete
  • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete Zugló építési szabályzatáról szóló 11/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete
  • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete városrendezési jogintézményekről szóló 12/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete
  • Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete járműelhelyezési kötelezettségről szóló 13/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb