Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 18. csütörtök, Lukács

Nyilatkozat mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy által történő megszerzéséhez

I. Tevékenység átfogó megnevezése
Nyilatkozat mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy által történő megszerzéséhez

II. Kérelem benyújtás módja
A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy által történő megszerzésére irányuló, jogszabály szerinti kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.
A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül felhívja az ingatlan fekvése szerint illetékes települési, Budapesten a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármestert annak a tényállás tisztázásához szükséges adatként történő közlésére, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket.

III. Kérelem tartalma tételesen
A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendeletben meghatározottak.

IV. Csatolandó mellékletek
A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendeletben meghatározottak.

V. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj
A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy által történő megszerzéséhez szükséges nyilatkozat kiadása illeték- és díjmentes.

VI. A nyilatkozat kiadásának leírása
A polgármester a fővárosi kormányhivatal megkeresésének kézhezvételétől számított harminc napon belül értesíti a fővárosi kormányhivatalt az önkormányzati érdek sérelmének fennállásáról. A határidő elmulasztása esetén a felhívást teljesítettnek kell tekinteni azzal, hogy az önkormányzati érdek sérelme megállapításának nincs helye.

VII. A nyilatkozatban foglaltak jogkövetkezménye
Amennyiben az ingatlanszerzés önkormányzati érdeket sért, és a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet nem írja elő, hogy az ingatlanszerzést engedélyezni kell, az ingatlanszerzés engedélyezése iránt benyújtott kérelmet el kell utasítani.

VIII. A nyilatkozat elleni jogorvoslat rendje, előírásai
Nincs

IX. További információk
Nincs

X. Vonatkozó jogszabályok

  • külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
Megosztás

Hozzászólások lezárva.