Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Nyilatkozat mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy által történő megszerzéséhez

I. Tevékenység átfogó megnevezése

Nyilatkozat mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy által történő megszerzéséhez

II. Kérelem benyújtás módja

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy által történő megszerzésére irányuló, jogszabály szerinti kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

III. Kérelem tartalma tételesen

A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak.

IV. Csatolandó mellékletek

A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendeletben meghatározottak.

V. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy által történő megszerzéséhez szükséges nyilatkozat kiadása illeték- és díjmentes.

VI. A nyilatkozat kiadásának leírása

Az ügyintézési határidő a külföldiek ingatlanszerzése iránti eljárásban 45 nap. A fővárosi és megyei kormányhivatal felhívja az ingatlan fekvése szerint illetékes települési, Budapesten a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármestert annak a tényállás tisztázásához szükséges adatként történő közlésére, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket.

Az önkormányzat a fővárosi kormányhivatal megkeresésének kézhezvételétől számított húsz napon belül nyilatkozik arról, hogy a külföldi állampolgár ingatlanszerzése sért-e önkormányzati érdeket. Önkormányzati érdek sérelmének minősül, ha az ingatlanszerzés a települési önkormányzat, vagy a Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező, vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti. Amennyiben az önkormányzat 20 napon belül nem nyilatkozik, a kormányhivatal a rendelkezésére álló iratok alapján dönt.

VII. A nyilatkozatban foglaltak jogkövetkezménye

Amennyiben az ingatlanszerzés önkormányzati érdeket sért, és a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet nem írja elő, hogy az ingatlanszerzést engedélyezni kell, az ingatlanszerzés engedélyezése iránt benyújtott kérelmet el kell utasítani.

VIII. A nyilatkozat elleni jogorvoslat rendje, előírás

Nincs

IX. További információk

Nincs

X. Vonatkozó jogszabályok

  • külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb