Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Hirdetmény önkormányzat tulajdonában álló üres lakások értékesítéséről

HIRDETMÉNY
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanjait

 
Cím: Budapest, XIV.
Hrsz.:
Rendeltetés
Komfortfokozat
Alapterület (m2)
Minimálisan ajánlható vételár
Lakás megtekintési időpontok
1
1145 Bp., Uzsoki utca 25. as. 2.
31545/4/A/8
lakás
félkomfortos
19
8.780.000,-Ft
2022.11.15. 10.30-11.00
2
1147 Bp., Telepes utca 5. fszt. 19.
31252/0/C/5
lakás
szükséglakás
10
5.590.000,-Ft
2022.11.15. 9.30-10.00
3
1149 Bp., Kövér Lajos utca 32. as. 5.
31877/1/A/5
lakás
szükséglakás
18
8.870.000,-Ft
2022.11.15.11.30-12.00
4
1149 Bp., Kövér Lajos utca 32. as. 2.
31877/1/A/4
lakás
szükséglakás
14
7.060.000,-Ft
2022.11.15. 11.30-12.00
5
1143 Bp., Hungária krt. 41. as. 1.
32426/8/A/86
lakás
szükséglakás
14
8.010.000,-Ft
2022.11.15. 14.00-14.30

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016. (III. 04.) rendelete 36. §-a szerint
„(2) Hirdetmény útján pályázat nélkül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére – a (8) bekezdés kivételével – a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságának biztosításával – kell
a) eladni az ingatlant, ha a forgalmi értéke nem éri el a bruttó 10 millió forintot,

(6) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet.

Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot tevő vételi szándékától visszalép, vagy az adásvételi szerződést a kiértesítés kézhezvételétől számított 90 napon belül nem köti meg, a soron következő érvényes, legkedvezőbb vételi ajánlatot tevő jogosult a lakás megvásárlására.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 26/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése alapján:
„A vevőt terheli az adásvételi szerződés megkötésével összefüggő minden költség, továbbá a tulajdonosváltozás, a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének a költsége.”
Felhívjuk az ajánlatot tevők figyelmét, hogy az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdése értelmében a fővárost a kerület, a kerületet a főváros tulajdonában lévő ingatlan tekintetében elővásárlási jog illeti meg, továbbá
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatokat a Kiíró szerzi be.

Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó összegre.

Ajánlatok benyújthatók a „Kérelem Bejelentő Nyomtatvány Önkormányzati tulajdonú lakások nem műszaki és pénzügyi jellegű ügyintézéséhez” formanyomtatvány kitöltésével, mely átvehető a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján, illetve letölthető a www.zuglo.hu honlapról. (Ügyfélszolgálati iroda: Budapest, XIV. Bácskai utca 53.)

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

Kiíró fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.

Az ügyfélszolgálat félfogadási ideje:

H: 8.15 – 12.00; 12.30 -17.00,
K – Cs: 8.15 – 12.00; 12.30 – 15.30,
Sz: 8.15 – 12.00; 12.30 – 16.00,
P: 8.15 – 11.30.

Az Ajánlattevők ajánlataikat személyesen, írásban, zárt, megcímzetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „AJÁNLATTÉTEL HIRDETMÉNYRE”. Ettől eltérő ajánlatot az Ügyfélszolgálat nem vesz át.

Az ingatlanok kizárólag a jelen hirdetményben megjelölt időpontban tekinthetők meg.

A hirdetmény kifüggesztésre kerül Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján és az önkormányzat hivatalos honlapján (www.zuglo.hu).


A részletes hirdetmény teljes szövegét IDE KATTINTVA olvashatja.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb