Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatásokkal segít a Budapest Esély Alapítvány

A Budapest Esély Nonprofit Kft. fenntartásában működő iroda célja, hogy egyedi, komplex és személyre szabott tanácsadó és segítő szolgáltatásokkal erősítse az álláskeresők munkaerőpiaci esélyeit és az adott élethelyzetre reflektálva fejlessze azokat a képességeket, melyek a hosszú távú elhelyezkedéshez szükségesek.

A programba bevont résztvevőkkel egyéni fejlesztési terv készül, ami tartalmazza a személyre szabott szolgáltatásokat. A program során megismerhetik a résztvevők, hogy hol és milyen módszerekkel érdemes állást keresni, hogyan készítsenek önéletrajzot és motivációs levelet. Felkészülhetnek az állásinterjúkra, személyre szabottan kapnak állásajánlásokat, illetve csoportos tréningeken vehetnek részt, elősegítve ezáltal a nyílt munkaerőpiacra való elhelyezkedésüket.

A szolgáltatásokat tapasztalt szakemberek végzik: pszichológusok, munkaerőpiaci tanácsadók/mentorok, trénerek és munkáltatói kapcsolattartó.

Az álláskereső ügyfelek az ingyenes munkaerő-piaci szolgáltatások közül, az egyéni szükségleteiktől függően az alábbiakat tudják igénybe venni:

  • munkaerő-piaci mentoráció,
  • álláskeresést támogató csoportos foglalkozások,
  • pszichológiai (életvezetési) tanácsadás,
  • pályaorientáció, pályamódosítási tanácsadás
  • személyre szóló állásfeltárás

A Fővárosi Álláskereső Iroda a munkáltatókkal is naprakész kapcsolatot ápol, részükre ingyenes toborzást és előszűrést végez, melynek során aktívan nyomon követi az adott álláshelyre jelentkezést és a teljes pályázati folyamatot.

A képek kattintásra nagy méretben nyílnak meg.


Fővárosi Álláskereső Iroda szolgáltatásainak bemutatása

Célja az álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkavállalásuk és munkahely megtartásuk elősegítése.
Cél, hogy az ügyfél objektív képet kapjon arról, jelenleg hol tart a kívánt pozíció megtalálásában, ennek eléréséhez milyen lépéseket kell még megtennie, illetve milyen segítséget tud a program keretében igénybe venni.
Célja, hogy munkaerő-piaci továbblépésük érdekében segítsen a munkát keresőknek feltárni a személyiségükben rejlő, életvezetésből, személyiségproblémákból eredő, az elhelyezkedést akadályozó vagy nehezítő körülményeiket. A szolgáltatás célja továbbá, hogy segítsen a tanácskérőknek érzelmi nehézségeik kezelésében, a munkába állást akadályozó személyes problémáik megértésében, feldolgozásában, megoldásában.
Célja, hogy a pályamódosítás előtt állóknak segítséget nyújtson az egyéni kompetenciáikhoz, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő életpálya kialakításában, valamint a pályamódosítás érdekében szükséges képzések, tanulási lehetőségek kiválasztásában, az elérendő célok megfogalmazása, és az ehhez szükséges lépések meghatározása, erősségek, képességek, érdeklődési területek feltérképezése mentén.
A szolgáltatás célja, hogy a pályamódosítás előtt állók számára megalapozza az egyéni kompetenciáikhoz, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő pályára való áttérést, annak érdekében, hogy szakmai karrierjükön változtatni tudjanak az aktív életkor bármely szakaszában és sikeresen el tudjanak helyezkedni.
Célja továbbá, hogy az ügyfél, képes legyen az érdeklődésének, képességeinek, értékstruktúrájának megfelelő és a helyi munkaerő-piaci igényekhez is illeszkedő új szakmát választani; pályamódosítás iránti motivációja erősödjön, és váljon képessé a választott szakma elsajátításának útját megtervezni, és ehhez egyéni tervet készíteni; maga számára tudatosítsa értékeit, eredményeit, képességeit, megfelelő pályaismeretet kapjon, ehhez kapcsoljon reális képzési vagy elhelyezkedési irányokat.
A csoportfoglalkozás felkészülés az álláskeresésre, illetve az eredményes álláskereséshez szükséges tevékenységekre, az ehhez szükséges készségek, képességek felfrissítésére. A résztvevők segítséget kapnak saját helyzetük, nehézségeik meghatározásához, a lehetőségek mérlegeléséhez. A szolgáltatás a könnyen elsajátítható, alkalmazható gyakorlati megoldások átadására koncentrál. Eredményeként a résztvevők képesek lesznek reális célok felállítására és az önálló, hatékony álláskeresésre.
A foglalkozás fokozza a munkaviszonnyal korábban már rendelkezett álláskeresők motivációját, álláskeresési aktivitását, csökkenti döntési bizonytalanságukat, erősíti önbizalmukat.
A foglalkozás keretében felelevenítésre kerülnek a foglalkoztatási tapasztalatok, gyakorlásra kerülnek az álláskereséshez és a munkahely megtartásához szükséges technikák, készségek. A résztvevők állásinterjús helyzetgyakorlat során is kipróbálhatják magukat.
A csoportos foglalkozás során azoknak a szakmák feletti képességeknek és kompetenciáknak a fejlesztése történik, amelyeket bármilyen munkafeladatban hasznosítani lehet. A fejlesztés elsősorban a kommunikáció, kooperáció, konfliktuskezelés, döntés és kreativitás képességekre irányul.
A foglalkozás célja a résztvevők önismeretének mélyítése, az álláskereséshez szükséges belső erőforrások feltárása, az énerő és a kompetenciaérzés növelése. A tréning során fejlesztjük az önreflexiós készséget és segítjük a gondolati torzítások felismerését. Igyekszünk kialakítani egy reálisabb énképet, továbbá megvizsgáljuk a résztvevők munkával kapcsolatos elvárásait a reális munkaerő-piaci viszonyok tükrében.
A foglalkozás célja az álláskeresési tapasztalatok megosztása a csoport résztvevőivel. Azok az ügyfelek kerülnek elsősorban meghívásra, akik részt vettek tréningjeinken. Az általuk kipróbált álláskeresési technikák, bevált önéletrajzok, megélt interjús helyzetek a főbb témák, amiket a foglalkozást vezető célzott kérdéseivel moderál. Tervezett létszám 4-8 fő.
Az ügyfél személyre szabott igényei mentén a mentor konkrét álláslehetőségeket ajánl, melyekre az ügyfél célzottan jelentkezhet, illetve igénybe veheti a programban dolgozó munkáltatói kapcsolattartó kolléga által feltárt munkaerőigényeket is.
A kapcsolattartó a munkáltatókkal is naprakész kapcsolatot tart fent, részükre ingyenes toborzást és előszűrést végez, melynek során aktívan nyomon követhetik az adott álláshelyre jelentkezést és a teljes pályázati folyamatot.

Az Álláskereső Iroda teljes bemutatkozóját IDE KATTINTVA tölthetik le, pdf-formátumban.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb