Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Lakáscsere

I. Lakáscsere-szerződés alapján (Az állampolgárok közötti lakáscsere)

önkormányzati lakást – önkormányzati lakásra
önkormányzati lakást – magántulajdonú lakóingatlanra

A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Csoport Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen, írásban lehet benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

 • ügyvéd által elkészített és hitelesített „Lakáscsere szerződés”
 • személyes iratok másolata (személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya)
 • nullásigazolások (bérleti díj-, közüzemi díjbefizetésről)
 • lakáscsere indoka
 • nyilatkozat a cserelakás megtekintéséről, elfogadásáról

A zuglói bérleménybe költöző cserepartner részéről:

 • lakáscsere kérelem
 • személyes iratok másolata (személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya másolata minden költöző személytől)
 • jövedelemigazolások a lakásba költözők összjövedelméről (12 havi nettó jövedelem) – jövedelem: munkabér, gyes, gyed, családi pótlék, tartásdíj, nyugdíj, stb.
 • nullásigazolások (lakbér, közüzemek)
 • kiskorú gyermek esetén óvoda-, illetve iskolalátogatási igazolás
 • lakáscsere indoka
 • vagyonnyilatkozatok a lakásba költöző személyektől
 • adatlap a lakásba költöző személyekről
 • XIV. kerület közigazgatási határán kívül eső önkormányzati lakásra cserélendő bérleti jog esetén: a bérbeadó (tulajdonos önkormányzat) 30 napnál nem régebbi írásbeli nyilatkozata arról, hogy a bérlakás rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a bérleti szerződés nem áll felmondás alatt – a lakásbérleti jogviszony fennállásának igazolása.
 • magántulajdonra történő csere esetén: a cserélő fél tulajdonában álló lakóingatlanra vonatkozó tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolata

A tényállás tisztázásához további iratok csatolása is szükségessé válhat.

II. Lakásbérleti jogviszony megszüntetése mellett másik lakásra bérleti jogviszony létesítése alapján:

Minőségi vagy méltányossági csere

Az önkormányzati lakás bérlői meglévő lakásuk leadása mellett a rendeletben meghatározott lakásigényüknek megfelelő cserelakást kérhetnek (minőségi vagy méltányossági csere).
A felhalmozott lakbér és közüzemi díjtartozás bérlő általi megfizetése – a kisebb vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra vonatkozó lakáscsere kivételével – előfeltétele a lakáscsere létrejöttének.
A cserelakást a Lakáshasznosítási Csoport mindenkor a rendelkezésre álló üres lakásállományból biztosítja.

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.