Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Munkaközi tájékoztató építési szabályzat módosításáról

Munkaközi tájékoztató a Budapest XIV. kerület, Miskolci utca – Egressy út – Vezér utca – Szugló utca által határolt területre vonatkozó építési szabályzat módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (III.16.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendelet (ZKVSZ-ZKSZT) Budapest XIV. kerület, Miskolci utca – Egressy út – Vezér utca – Szugló utca által határolt területre vonatkozó módosítása folyamatban van.

A településrendezési eszköz egyeztetése – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés alapján – tárgyalásos eljárás szerint történik.

A módosítás célja a Budapest XIV. kerület, 31373/8, 31373/18, 31373/19 és 31373/20 hrsz.-ú ingatlanokon a lakófunkció arányának megváltoztatása (növelése). A létesthető lakófunkció arányának növelése nem érinti a Vezér utca – Egressy út – Miskolci utca – Szugló utca által határolt tömbre meghatározott maximalizált lakásszámot (1300 db), az változatlanul marad.

A módosítással biztosítható továbbá a „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” projekthez kapcsolódóan gyalogos sétány kialakításának lehetősége, illetve a projekt keretében kialakításra kerülő (a Rákos-patak fővárosi szakasza mentén egy 22,5 km hosszúságú) kerékpáros útvonal, amely egy sugárirányú közlekedési kapcsolatot, valamint a Gödöllői-dombság és a Duna összekötését biztosítja. A kerékpárút egységes megvalósítása érinti a Szugló utca 125D. (= Bartl János utca 9-11.) sz. alatti (31373/17 hrsz.-ú) ingatlant: itt a meglévő kerékpárút magánterületen halad, melynek közterületi kiszabályozása szükséges.

A ZKVSZ-ZKSZT tárgyi módosításának tervezete megtekinthető a kapcsolódó dokumentumra kattintva, továbbá ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélszolgálati irodán és a főépítészi irodán.

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon, mely 2017. október 5-én 17:30 órakor kerül megtartásra a házasságkötő teremben (Pétervárad utca 11-17.); illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül postai levélben (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy elektronikus levélben (hivatal@zuglo.hu).

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt kerületi építési szabályzat véleményezési eljárásában, úgy a véleményükhöz – a szervezet neve, képviselője, postai címe, e-mail címe és a véleményezési eljárás tárgya mellett – kérem, hogy csatolják a szervezet alapító okiratát és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.

Karácsony Gergely
polgármester

Kapcsolódó dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb