Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Munkaközi tájékoztató építési szabályzat módosításáról

Munkaközi tájékoztató a Budapest XIV. kerület, Csömöri út – Rákospatak utca – Bosnyák utca – Lőcsei út által határolt területre (Városközpont) vonatkozó építési szabályzat módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településkép-védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Zugló Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 12/2019. (VI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest XIV. kerület, Csömöri út – Rákospatak utca – Bosnyák utca – Lőcsei út által határolt területre vonatkozó módosítása folyamatban van.

A tervezési terület az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 32. sora alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A településrendezési eszköz egyeztetése – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés a) pontja alapján – tárgyalásos eljárás szerint történik.

Az építési szabályzat tervezett módosításának célja a Vt-M/1 jelű építési övezetben – a beépítés legfeljebb 15%-áig – lakás rendeltetés megengedése.

A KÉSZ módosításának partnerségi egyeztetése 2020. december 31-éig a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A 2020. évi LVIII. törvény 165. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató elektronikus útnak minősül.

Az észrevételeket és javaslatokat – nevük és címük megadása mellett – az előzetes tájékoztató önkormányzati honlapon történő közzétételétől (2020. június 26.) számított tizenöt napon belül (2020. július 11-ig) lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton a varosrendezes@zuglo.hu címen.

A partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményeket, javaslatokat és az ezekről született döntést a főépítész a jogszabályi kötelezettségeinek a teljesítése érdekében tárgyanként és eljárási szakaszonként nyilvántartja. Az adatokat az önkormányzat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályok szerint, az ott meghatározott időtartamig kezeli. A kezelt adatok kizárólag az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak továbbíthatók, az épület címe és helyrajzi száma kivételével a személyes adatok nélkül.

Horváth Csaba polgármester megbízásából

Dienes János
főépítész

Kapcsolódó dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb