Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Tájékoztatás a tűzifa juttatásról

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatának Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi feltételek fennállása esetén az arra rászoruló tűzifa juttatásban részesülhet.

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező

  • zuglói lakóhellyel rendelkezik,
  • a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot, valamint a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik vagyonnal.

A juttatás megállapításánál a fenti feltételeket vizsgálni kell, ezért a kérelemhez feltétlenül csatolandó:

  • a háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó nettó összegről szóló jövedelemigazolását,
  • egyéb igazolásokat (iskolai látogatás, hallgatói jogviszony stb.), illetve
  • kitöltött vagyonnyilatkozatot.

A tűzifajuttatás iránti kérelmet 2017. augusztus 1-je és 2017. szeptember 20-a között lehet benyújtani.

A tűzifajuttatás iránti kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központnál (1144 Budapest Füredi park 6.). A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány átvehető a Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központban vagy letölthető a www.zuglo.hu honlapról.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ a kérelmeket 2017. október 5. napjáig küldi meg javaslatával együtt a polgármesternek, aki a tűzifára való jogosultságról dönt. A juttatható tűzifa mértéke háztartásonként legfeljebb 5 köbméter, ugyanazon lakásra vonatkozóan tűzifa támogatás csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a háztartásban élő személyek számától.

Makranczi László
jegyző

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb