Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezetéről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (III.16.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy elkészült Zugló településképi arculati kézikönyvének és a településképi rendeletének tervezete.

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket állapít meg.
A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően – 2017. október 1-ig kell megalkotnia a településképi rendeletet.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készült. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes kerületrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezete megtekinthető a www.zuglo.hu honlapon, továbbá ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélszolgálati irodán és a főépítészi irodán.

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon, mely 2017. augusztus 16-án 17:00 órakor kerül megtartásra a házasságkötő teremben (Pétervárad utca 11-17.); illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül postai levélben (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy elektronikus levélben (hivatal@zuglo.hu).

Karácsony Gergely
polgármester

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb