Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Tanévkezdési támogatás

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

II. Konkrét megnevezése: Települési támogatás, Tanévkezdési támogatás

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 47. §

2. Feltételek, jogosultak köre:

 • a gyermeket gondozó családban, az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelem nem haladja meg a 130 000 Ft-ot,
 • a család tagjainak egyike sem rendelkezik az Ör. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti vagyonnal, – kérelmező Budapest XIV. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik
 • a gyermek nappali tagozaton tanulmányokat folytat
 • 19 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és a nappali oktatás munkarendje szerint középiskolai tanulmányokat folytat, vagy
 • óvodába jár.

3. A kérelem benyújtásának módja:

 • papír alapon (Ör. 8. számú melléklet szerinti kötelezendően alkalmazandó formanyomtatványon tárgyév augusztus 1. és október 31. napja között)
 • személyesen vagy postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen:

nincs

IV. Csatolandó mellékletek:

 • óvodalátogatási/iskolalátogatási igazolás
 • kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása
 • gyermekelhelyezésről, tartásdíjról igazolás

V. Engedélyezési eljárás:

 • Hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • Hatáskör tényleges gyakorlója: Polgármester
 • Ténylegesen eljár: Szociális Osztály
 • Ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap
 • Eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlás
 • Döntés formája, tartalma: megállapítás esetén egyszerűsített,
  elutasítás esetén alakszerű határozat

VI. Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

 • a jogosultak részére a támogatás kifizetése,
 • a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatást vissza kell fizetni.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) polgármester döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő- testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezést indokolni kell.

 • Illeték: nincs
 • Igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) Bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozattal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kereset nyújtható be a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevélnek tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A keresetlevelet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (ügyfélszolgálat) – az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél – lehet benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk
Telefon: 06 1 872 9139

Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 17.00
Kedd: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Szerda: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 16.00
Csütörtök: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Péntek: 8. 15 – 11.30.

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb