Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Társasházfelújítási pályázatot írt ki az önkormányzat

Az időszaki fűtési támogatás, illetve az időskorúak év végi támogatásának a növelése, a parkolási kedvezményben részesülők körének bővítése, a ZESZ-nél nem gyógyító munkát végzők bérpótlékának további folyósítása – többek között ezekről döntött a képviselő-testület júniusi rendes ülésén. Határozott még a grémium a társasházi pályázat meghirdetéséről, a költségvetés módosításáról, ingyenes úszást biztosító szolgáltatási szerződés megkötéséről, a közétkeztetés díjának infláció miatti emeléséről, emléktábla emeléséről és a Zugló név használatának megtiltásáról is.

Napirend előtti felszólalásában Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület) nehezményezte, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.-nél lefolytatott felügyelő bizottsági vizsgálat eredményének csak a kivonatát kapta meg. A politikus azt kérte, hogy minden képviselőnek küldjék meg az ellenőrzés teljes anyagát.

Pályázatok

A képviselő-testület eredményesnek nyilvánította az önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítására, illetve a parkoló automaták üzemeltetésére kiírt nyílt közbeszerzési eljárást. Ajánlata alapján a két pályázat nyertese a Groupama Biztosító Zrt., illetve a C-WARE Kft. lett.

Várnai László a vitában úgy vélte, a tender győztes C-WARE Kft. előzőleg jelentős túlfizetéssel üzemeltette a parkolóórákat, miután ezt korábban darabonként 50 ezer forintért végezte, most pedig az infláció ellenére is elvállalta 38 ezer forintos darabáron.

Horváth Csaba polgármester (MSZP) arra hívta fel a képviselő figyelmét, hogy a díjcsökkenést a feladatellátás műszaki tartalmának megváltoztatása eredményezte.

Rózsa András alpolgármester (Momentum) úgy vélte, az önkormányzat előnyös áron jut a szolgáltatáshoz. Az új konstrukcióban egyebek mellett nem szerepel a rendelkezésre állás, a hétvégi ügyelet és az óraáthelyezési kötelezettség, többek között ezeknek is köszönhető a jóval alacsonyabb szolgáltatási díj.

Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP) kiemelte, a műszaki tartalom megváltoztatásával a szolgáltatási díj ugyan csökkent, viszont ezért cserébe, a feladatok egy részét az önkormányzatnak kell ellátni.

A testület 150 millió forint összértékű felújítási pályázatot hirdetett kerületi társasházak és lakásszövetkezeti épületek számára. A visszatérítendő, kamatmentes támogatást a legalább öt albetéttel rendelkező házak kérhetik. A dotáció mértékét az albetétek száma határozza meg, de összege nem haladhatja meg a pályázatban megjelölt felújítás összköltségének 50 százalékát és a munkát egy éven belül el kell végezni.

Képviselői kérdésekre reagálva Hajdu Flórián hangsúlyozta, ismeretei szerint a társasházaknak nem okoz problémát közgyűlést összehívni a pályázaton való indulás eldöntése ügyében. Azzal, hogy már az öt lakásos társasházak is pályázhatnak, az önkormányzat tovább  bővítette a támogatást igényelhetők körét.

A képviselők elbírálták a Civil szervezetek környezetvédelmi programjaik támogatására benyújtott pályázatait. Az önkormányzat felhívására 17 pályázat érkezett, közülük 16 kapott különböző mértékű hozzájárulást tervük megvalósítására.

Rendeletmódosítás

A grémium módosította a kerületi parkolási rendeletet. A változtatás lehetővé teszi, hogy a várakozási övezetekben székhellyel, telephellyel rendelkező köznevelési intézményekben foglalkoztatottak, így a pedagógusok is, további várakozási kedvezményekben részesüljenek. Több foglalkoztatott igényelhet ingyenes parkolást, a kedvezményesen fizetendő összeget pedig a korábbi 75 ezer forintról 30 ezer forintra csökkentették, amelynek negyedéves térítési díja 7 500 forint.

Ismét változott Zugló szociális rendelete. Az újabb módosítással az időszaki fűtési támogatás havi összege 6 000 forintról 8 000 forintra, az időskorúak év végi támogatása pedig 5 000 forintról 10 000 forintra emelkedett. A testület két hónappal korábban emelte meg 170 000 forintra mindkét támogatás igényelhetőségének a jövedelemhatárát.

A testület a Hungast 14 Kft. és az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. kérelmét figyelembe véve a nyersanyag- és energiaárak emelkedésének kompenzálására jóváhagyta, hogy közétkeztetés szolgáltatási díja szeptember 1-től 26,9 százalékkal emelkedjen. A tarifaemelés az étkeztetést igénybevevők és az önkormányzat számára is többletkiadással jár.

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Szerződéskötés

A grémium 2023. június 1-jétől 2024. május 31-ig szóló szolgáltatási szerződést kötött a BVSC-Zugló sportegyesülettel a kerületi nyugdíjasok, az önkormányzati képviselők és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak ingyenes úszási lehetőségének biztosítására.

A képviselő-testület arról is döntött, hogy együttműködési megállapodást köt a Magyar Úszó Szövetséggel, amely májusban kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy kerületünk csatlakozzon az Úszó Nemzet Programhoz. Az állam finanszírozta projekt keretében három év alatt heti egy alkalommal, összesen 108 tanítási órában tartanak úszásoktatást a zuglói gyerekeknek, amely eredményeként képesek lesznek 100 métert megállás nélkül leúszni és biztonságosan mozogni a mélyvízben.

A testület együttműködési megállapodást kötött a Perfect Fight Club Közhasznú Sportegyesülettel is. A klub 2008 óta működtet edzőtermet Zuglóban. Az egyesület céljai között szerepel, hogy az önkormányzattal együttműködve ingyenes sportolási lehetőséget biztosítson a hátrányos helyzetű gyermekek számára, a fiataloknak prevenciós előadásokat rendezzen, illetve jóga- és harcművészeti foglalkozásokat és bemutatókat tartson a kerületi nyári napközis táborokban.

Pécsi Diána képviselő (MSZP) az előterjesztést elfogadásra javasolta, mint kifejtette a sportklub évek óta jelentős közhasznú tevékenységet végez, köztük ingyenes edzést biztosít a nehéz körülmények között élő fiataloknak.

Fejlesztés

A grémium tájékoztatást kapott a Zugló Városközpont megvalósításával kapcsolatos feladatokról.

Horváth Csaba kiemelte, az ismertető a pénzügyi és szakmai szempontok alapján elvégzendő feladatokat tárja a testület elé. Az önkormányzatnak jelentősen romlottak a pozíciói a volt Csömöri úti sporttelep területét birtokló befektetővel folytatott tárgyaláson miután a Bayer-projekt egy részét megvásárolta az állam, most fejlesztés és kármentés folyik egyszerre.

Várnai László a vitában ellentmondásosnak nevezte a tájékoztatót. Szerinte népszavazást kellene tartani arról, hogy a lakosság a létesítménybe tervezett funkciók melyikét igényli, de mindenekelőtt látni kellene, hogy milyen forrásból lehet megvalósítani az elképzelést.

Rózsa András azt mondta, az előkészítő munka során tisztázni kell, hogy milyen terhet tud vállalni az önkormányzat. Az erős állami beavatkozással megvalósuló Bayer-projekt kapcsán pedig megjegyezte, hogy mivel bármi megtörténhet, ezért pártja aláírásgyűjtésbe kezdett a piac megmaradásáért, aminek esetleges megszűnését a lakosság elfogadhatatlannak tartja.

Bitskey Bence képviselő (DK) szerint az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy Magyarországon megszűnt a jogbiztonság. A Bayer által épített irodaház állami megvásárlásával az önkormányzat évi 500 millió forintos adóbevételtől esik el és nincs arra garancia, hogy egy rendelettel az állam a piac területét egyszerűen kisajátítja.

Vida Attila képviselő (LMP) kiemelte, az önkormányzat által tervezett kerületközpont egyharmadát a vásárcsarnok teszi ki. Ez nem Zugló tulajdona, így annak építési költsége sem terhelheti a kerületet, viszont nem bízik abban, hogy a fővárosnak lesz pénze a kivitelezésre. Szerinte a fejlesztés csak akkor támogatható, ha a mendemondákkal ellentétben az nem jár alapterület csökkenéssel.

A testület döntött még a Fővárosi Szolidaritási Alap 2022 program támogatói okiratának jóváhagyásáról és a Közösségi tér kialakítása a Sárrét parkban című projekt megvalósításáról. Az önkormányzat 7,7 millió forint önrész vállalása mellett 11,5 millió forint támogatást nyert el a fejlesztésre.

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Bérpótlék

A grémium arról is határozott, hogy december 31-ig meghosszabbítja a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál háttérmunkát végző, közvetlenül a betegekkel nem foglalkozó 96 back-office dolgozó bérpótlékát, amelyre a testület összesen 35,5 millió forint különített el.

A testület módosította Zugló 2023. évi büdzséjét. A képviselők az idei költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 53 177 534 000 forintban állapították meg.

Arról is határozat született még, hogy az önkormányzat emléktáblát helyez el az Uzsoki utcai Zuglói Ifjúsági Centrum épületére, annak emlékére, hogy az egykori Kassák Lajos Művelődési Házban, közkeletű nevén Kassák klubban 1973. november 13-án tartotta a Sebő együttes azon első rendezvényét, amelyből kinőtt a hazai táncházmozgalom.

A képviselő-testület elutasította a Zugló-Városközpont Kft. Zugló név használatára vonatkozó kérelmét. A grémium egyértelművé tette, hogy a vállalkozás sem a teljes, sem pedig a rövidített cégnévben nem használhatja városrészük nevét.

A képviselő-testület ülésén Horváth Csaba polgármester elismeréseket adott át az elmúlt időszakban kiemelkedő helytállást tanúsító és kimagasló munkát végző rendvédelmi, egészségügyi, illetve szociális dolgozóknak, illetve a Polgármesteri Hivatal legrégebbi dolgozóinak.

Zugló polgármesterétől Csajka Eszter rendvédelmi igazgatási alkalmazott a Hónap Rendőre, Abonyi Attila tűzoltó  őrmester  a Hónap Tűzoltója, míg Fórizs Imre közterület felügyelő a Hónap Önkormányzati Rendésze kitüntetést vehette át. Kiváló Rendőr elismerésben részesült Munkácsi Krisztofer rendőr őrmester és Szabó Szilárd rendőr őrmester.

A Hónap Egészségügyi Dolgozója Bresch Józsefné és Tüskéné Andrási Tímea, a Hónap Szociális Dolgozója pedig Gerencsér Sára, Németh Natália, Tóthné Majoros Erika és Zseni Balázsné lett.

Polgármesteri Dicséretben részesült Ódor Balázs segédfelügyelő.

A zuglói Polgármesteri Hivatalban és jogelőd intézményében végzett munkájáért Hűség diplomát és gyűrűt vehetett át 35 év után Zudor Alma, 30 év után Mühl Anikó, Gera Dorottya Éva, Marsovszky Mónika, 25 év után Freud Andrásné és Simon Mihály, 20 év után dr. Terdik Nikoletta Éva.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb