Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Testületi ülés a járvány után: fejlesztik a lakásállományt

Zugló 2019-es gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ munkatársainak egyszeri bérkiegészítése, közbeszerzési pályázatok kiírása – ezekről is döntött a képviselő-testület a járványügyi vészhelyzet utáni első ülésén. Határoztak még a képviselők a társasház-felújítási pályázat kiírásáról, a Zuglói Energetikai Koncepció és a Zugló Információs és Médiacsoport Kft. működési dokumentumainak az elfogadásáról is. 

Az ülés kezdetén Horváth Csaba polgármester (MSZP) kezdeményezésére a testület egy perces néma felállással emlékezett meg az előző tanácskozás óta elhunyt közismert, zuglói és zuglói kötődésű személyekről. Ezt követően a polgármester köszönetét fejezte mindazoknak a helyi lakosoknak, intézményeknek és szervezeteknek, amelyek kiemelkedő szerepet vállaltak az új koronavírus-járvány legyőzésében. Horváth Csaba továbbá bejelentette, hogy érdeksérelem címén felfüggesztette a Thököly út 64/B. alatti műhely étékesítését és vizsgálatot rendelt el az ügyben.

Kinevezések

Dr. Tiba Zsolt jegyző arról tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy a kerület aljegyzőjének dr. Ferenczi Tibort, főépítészének pedig Dienes Jánost nevezték ki.

Rozgonyi Zoltán képviselő, a Fidesz frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában a Pillangó parkban élők azon kérését tolmácsolta a városvezetés felé, hogy a közterület felújítása során létesített WC-mosdó és rendőrségi konténert a jelenlegi helyéről helyezzék át máshová, mert az közel van a lakóházakhoz és annak forgalma zavarhatja az ott élők nyugalmát.

Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP) válaszában kiemelte: természetesen megvizsgálják a kérdést, de az áthelyezés nem indokolt, mert egy évig folyó lakossági egyeztetés után jelölték ki a konténer helyét, aminek az áttelepítése jelentős költséggel járna. Az ügy kapcsán Horváth Zsolt alpolgármester (DK) megjegyezte, a Pillangó park 8/b. előtti zöldsáv létesítésének kérdésében lakossági fórumot rendeznek, mert a zöldfelület növelése parkolóhely vesztéssel jár.

Zárszámadás

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2019-es gazdálkodásáról szóló beszámolót. A zárszámadás szerint Zuglóban tavaly felelős és kiegyensúlyozott gazdálkodás folyt. A bevétel és a kiadás tervezett főösszege egyaránt 32,8 milliárd forint volt, amit az év folyamán mindkettőnél 31,3 milliárdra módosítottak. A bevétel főösszege tavaly 92,4, míg a kiadásé 80,8 százalékban teljesült.

Közbeszerzések

A képviselő-testületet elfogadta a Zuglói Energetikai Koncepciót, amelyet Nagy Péter, a mérnöki kamara megbízottja, energetikai szakértő ismertetett a képviselőkkel. Téglási Györgyi építészmérnök, szintén energetikai szakértő pedig 93 önkormányzati intézményben végzett felmérésének az eredményéről adott tájékoztatást. A szakemberek előadásából kiderült, a koncepció legfőbb célja, hogy elősegítse az önkormányzat által üzemeltetett épületek energia-felhasználásának a csökkentését, és meghatározza a legszükségesebb, illetve legnagyobb megtakarítást hozó felújítások sorrendjét, aminek a megvalósítása – mint arra Nagy Péter külön is kitért –a képviselő-testület döntésétől függ.

A grémium továbbá arról is határozott, hogy Szabó Rebeka alpolgármester (P) módosító indítványának figyelembevételével írja ki a Rákos-patak Egressy út–Mogyoródi út közötti szakasz revitalizációs munkájára a feltételes közbeszerzési pályázatot.

Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület) úgy vélte, az átépítés a patakpart jelenlegi állapothoz képest nem hoz jelentős változást, nem nyújt annyit, mint amennyibe kerül.

A képviselők még azt is eldöntötték, hogy nyílt közbeszerzést indítanak az önkormányzat intézményeinek két évnyi áram és földgáz ellátására.

Szociális dolgozók elismerése

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a járványügyi vészhelyzet alatt végzett erőn felüli munkájuk elismeréséül a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ (ZSZSZK) munkatársait kéthavi illetményük 25 százalékát kitevő, egyszeri bérkiegészítésben részesíti. A fertőzésveszély ideje alatt a ZSZSZK legfőbb feladata a kerület 65 évnél idősebb lakosainak és az egészségügyi problémáik miatt veszélyeztetett személyeknek az ellátása volt.

Hevér László György képviselő (MSZP), a Népjóléti bizottság elnöke támogatta a javaslatot, mert mint fogalmazott, a ZSZSZK munkatársai a létszámhiány ellenére is maximálisan helytálltak a járvány alatti idősellátásban.

A testület Várnai László módosító indítványának elutasítása mellett jóváhagyta még a közelmúltban alapított Zugló Információs és Médiacsoport Kft. vállalkozási szerződését, valamint a médiacég önkormányzat számára kialakított, integrált információ- és tartalom-szolgáltatási stratégiáját és modelltervét is.

Victora Zsolt képviselő (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) úgy nyilatkozott, a dokumentumokban ugyan sok az általános megfogalmazás, de a beterjesztést elfogadásra javasolja.

Lakásgazdálkodási kérdések

A grémium Vida Attila képviselő (LMP) módosító javaslatával fogadta el Zugló idei lakáshasznosítási tervét. Az előterjesztés szerint az önkormányzatnak 2574 lakása van, melyből 1978 lakott. Ez a teljes állomány 76,8 százaléka, nagyobb részük komfortos. 2020-ban várhatóan 50 bérlakás üresedik meg. Idén az önkormányzat négy lakást kíván értékesíteni, és ugyanennyit tart fenn tartaléklakásnak.

A képviselők a kiszámítható jogi feltételek megteremtése érdekében rendeletbe foglalták az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeit, ugyanakkor a testület kinyilvánította azon szándékát, hogy az eladásból befolyt összeget a meglévő lakásállomány fejlesztésére fordítja.

Ezen túlmenően a képviselő-testület Szabó Rebeka módosító javaslatával kiegészítve épület felújítási pályázatot írt ki a hat, vagy annál több lakásos társasházak és lakásszövetkezetek számára, amelynek megvalósítására 100 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb