Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Zugló visszakéri iskoláit a magyar államtól

Nem járult hozzá a képviselő-testület, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő épületben működő zuglói Jókai Mór Általános Iskola egyházi kezelésbe kerüljön. A grémium ezen túlmenően arról is határozott, hogy tárgyalásokat kezdeményez a kormánnyal a kerületi alapfokú oktatási intézmények önkormányzati kezelésbe adásáról. Határozott még a testület a 2024-es lakásgazdálkodási terv elfogadásáról, pályázat kiírásáról, valamint megállapodott a Zuglói Egészségügyi Szolgálattal az Egészséges Budapest Program keretében biztosított forrás felhasználásról.

Az ülés kezdetén egy videót mutattak be, amelyen az egyik zuglói iskola udvarán tanítási időben rendkívüli zajjal járó felújítás folyt. Az oktatási intézmény annak a 11 iskolának az egyike, amelyek felújítására Borbély Ádám képviselő (Fidesz) egyezett meg a Bosnyák tér mögötti ingatlanfejlesztést végző Bayer Construct Zrt.-vel. A munkavégzés kapcsán Binó Beáta főépítész arról tájékoztatta a képviselőket, hogy Zugló városképvédelmi rendelete kiterjed az intézményekre is. Az iskolaudvar és kerítés felújítás bejelentésköteles tevékenység. Ilyen eddig nem érkezett, ezért nincs az ügyben határozat.

Dr. Juhász-Pintér Pál képviselő (Fidesz) felszólalásában kihangsúlyozta, a tankerület februárban megkereste az önkormányzatot, ha az nem gáncsoskodna, már lehetne döntés, hogy az előterjesztés minél hamarabb a képviselő testület elé kerüljön. Horváth Csaba polgármester (MSZP) úgy vélte, az ilyen zajos munkát olyan időszakban kellene végezni, amikor nem zavarja a tanítást. A polgármester arra hívta fel a képviselő figyelmét, hogy a jogszabályt mindenkinek be kell tartani. A tankerületnek írásban adtak tájékoztatást, hogy a munkavégzéshez milyen dokumentumokat kell benyújtani. Az iratokat hiányosan adták be, amint a pótlás megtörténik, a főmérnökség a tárgyalásokat le tudja zárni és az anyag a testület elé kerülhet.

Horváth Csaba a továbbiakban arról tájékoztatta a képviselőket, hogy az Építésügyi Minisztériumban Csepreghy Nándor, a minisztérium parlamenti államtitkára fogadta Rákosrendező ügyében. Az eseményen jelen volt a MÁV vezérigazgatója is. Az államtitkár a fejlesztési tervekről
információt nem tudott adni, tájékoztatása szerint a minisztériumnak a terület megtisztítása és rendezése a feladata. A Rákosrendező melletti MÁV tulajdonú lakásokból történő kilakoltatásokkal kapcsolatban a polgármester elmondta, 27 családról van szó, amelyek közül 13 jogcím nélküli lakáshasználó. A vasúttársaság jogcímtől függetlenül valamennyi családnak ajánlatot tesz lakhatása megoldására.

Busznyák Imre képviselő (Momentum) a polgármesternek címzett napirend előtti felszólalásában megdöbbentőnek nevezte, hogy a testület a költségvetés elfogadásával egy játszótér eladását szavazta meg, mert a Szatmár utcai telek csak papíron üres. Ennek okán a büdzsé egyensúlya
megbillent, 160 millió forintos eltérés keletkezett, nem érzi-e ezt problémásnak a városvezető. A képviselő azt is nehezményezte, hogy nem kapott magyarázatot arra, miért nem folytatódik az idén a Kerékgyártó utca felújítása. Pártja, mint szövetséges megbízott a polgármesterben, ezért nem érti, miért viselkedik a városvezető a Momentummal ellenségesen és akadályozza, hogy jobbító szándéka érvényesüljön.

Horváth Csaba válaszában kiemelte, a kerületet egy többpárti koalíció vezeti, amelynek a Momentum is tagja volt, de saját döntése alapján elhagyta a szövetséget, ezért nem tehet mást, minthogy tudomásul veszi, hogy a párt az együttműködőktől eltérően gondolkozik, esetleg a Fidesszel ért egyet számos kérdésben. A polgármester jelezte Busznyák Imrének, hogy a napirendi pontok között szerepel a Szatmár utcai telek ügye, annak tárgyalása során minden kérdésére választ kap.

Oktatás

A képviselő-testület nem támogatta, hogy a Közép-Pesti Tankerületi Központtól a zuglói Jókai Mór Általános Iskola fenntartói jogát átvegye az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága. Horváth Csaba bejelentette, a tanintézetben tanuló diákok szülei számára tartott szavazáson a résztvevők többsége nem támogatta az iskola egyházi kezelésbe adását, így minden marad a régiben.

Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület) azt mondta, az iskolában rendezett fórumon az egyház képviselői is úgy nyilatkoztak, hogy a tankerület nem jól működteti az oktatási intézményeket. Zuglóban több üres épület is van, ha az egyház a kerületben akar iskolát, vegyen bérbe egyet.

Vida Attila képviselő (LMP) felszólalásában rámutatott, a Jókai egy jó iskola, azért akarta megszerezni az egyház.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a kormány képviselőjével, hogy a kerület tulajdonában lévő ingatlanokban működő oktatási intézményeket adja vissza az önkormányzatnak a fenntartásához szükséges forrásokkal együtt.

Horváth Csaba a vitában kiemelte, a tíz évvel ezelőtti államosítással a kerületi iskolák színvonala nem emelkedett, a közvélemény-kutatások alapján a zuglóiak 60 százaléka támogatja, hogy ismét az önkormányzathoz kerüljenek a helyi alapfokú oktatási intézmények. A polgármester bejelentette, felkérte a kerület két országgyűlési képviselőjét, Vajda Zoltánt és Hadházy Ákost, hogy a parlamentben nyújtsanak be törvénymódosítási javaslatot az iskolafenntartás visszakérhetőségére.

Hevér László György képviselő (DK) arra hívta fel a figyelmet, hogy a kerület, csak akkor lehet gondos gazda, ha az iskolafenntartáshoz megfelelő forrást is kap.

Várnai László kijelentette, nem lát esélyt arra, hogy az állam visszaadja az oktatási intézményeket, de támogatja a próbálkozást.

Vida Attila szerint az iskolák államosítása nem a gyerekek érdekében történt, a cél a politikai beavatkozás volt. Szerinte önkormányzati fenntartásban jobban működnének az alapfokú oktatási intézmények, ezért támogatja az előterjesztést.

Fotó: Balogh Róbert

Lakásgazdálkodás

A képviselő-testület meghallgatta az önkormányzat 2023. évi lakáshasznosítási tervének megvalósulásáról szóló beszámolót és elfogadta a kerület 2024. évi lakáshasznosítási tervét.

Az előterjesztés szerint az önkormányzat 2024. március 11-én 2497 lakással rendelkezett. A kerületnek lakásfelújításra az idén 163,9 millió forint áll a rendelkezésére. Jelenleg Zuglónak 476 hasznosítható lakása van. Az idén várhatóan 44 üres önkormányzati bérlakás kerül felújításra és 69 különböző komfortfokozatú értékesítésre. A városvezetés az idén 144 önkormányzati tulajdonú bérlakást kíván kiüríteni, vagy lebontani. Ezekben 121 bérlő rendelkezik élő szerződéssel, 23 bérlakásban pedig jogcím nélküli lakáshasználó lakik.

Tájékoztatók

A testület tudomásul vette a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. (Zuglói Zrt.) által beterjesztett, a társaság finanszírozásának adójogi vizsgálatával kapcsolatos tájékoztatóját. A dokumentum szerint az önkormányzat és a Zuglói Zrt. között jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződés, valamint a szakmai vélemények és állásfoglalások alapján a cég jelenlegi és korábbi gyakorlata az áfa elszámolás terén jogszerű.

A képviselők tájékoztatót kaptak a Szatmár utca 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan helyzetéről. Zugló 2024. évi költségvetésében, a nyilvántartás szerint üres vagyontárgy értékesítésre lett kijelölve, azonban a telken egy lezárt játszótér van. Az ismertető szerint a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) 1992-ben 50 évre kapta használatba a Szatmár utca 26. alatti ingatlant, hogy ott krízishelyzetbe került családok számára lakhatást biztosítson. A szomszédos Szatmár utca 24. szám alatti ingatlant az önkormányzat 1993-ban engedte át az MMSZ-nek, hogy azt parkolóként használja. A játszótér 1999-ben létesült. Az MMSZ és az Önkormányzat között 2008-ban létrejött ellátási szerződésben a játszótér szabadidős helyszínként szerepel. A játszótér üzemeltetését és karbantartását az MMSZ végezte, azonban az elmúlt időszakban megfelelő forrás hiányában a játszóeszközök tanúsítványát nem tudta megújítani, ezért lezárta a játszóteret.

Horváth Csaba kiemelte, az önkormányzat célja, hogy az MMSZ-el olyan szerződés jöjjön létre, amely rendezi a területtel kapcsolatos viszonyokat. Az MMSZ képes üzemeltetni a létesítményt, de játszótérépítésre nincs forrása.

Várnai László úgy vélte, szükség van a játszótérre, ami 50 millió forintból kialakítható, viszont így a területet nem lehet eladni és lyuk keletkezik a költségvetésben.

Vida Attila jelezte, egy közforgalmú játszótérnek komoly szabályoknak kell megfelelnie, baleset esetén a fenntartót vonják felelősségre. Kérdés, hogy az önkormányzat elő tudja-e teremteni a játszótér kialakításhoz szükséges összeget.

Dr. Tiba Zsolt jegyző kiemelte, az önkormányzati tulajdonú telken szabálytalanul lettek elhelyezve a játszóeszközök. Javasolja, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. szükség szerint helyezzen ki a játszótér használatát megtiltó táblákat, mert egy esetleges baleset esetén az
önkormányzatot is felelősség terhelheti.

Pályázatok

A képviselő-testület 2025-re közbeszerzési pályázatot írt ki az önkormányzat és intézményei számára villamos energia és földgáz szállítására.

A testület ismét meghirdette a Tiszta udvar, rendes ház versenyt. A Tiszta udvar, rendes ház, a Tiszta, rendes társasház/lépcsőház, a Zöld balkon és a Tiszta, rendes intézmény cím elnyerésére 2024. április 30-ig lehet pályázni. Az indulók pályázatukat személyesen a Bácskai utcai
ügyfélszolgálaton, vagy a tisztaudvarrendeshaz@zuglo.hu címen adhatják le, Tiszta udvar, rendes ház pályázat megjelöléssel.

A képviselő-testület a rövid megvalósítási határidő miatt sürgősséggel döntött arról, hogy megállapodást köt a Zuglói Egészségügyi Szolgálattal az Egészséges Budapest Program keretében biztosított bruttó 400 millió forintos keret felhasználásáról.

Elismerések

A képviselő-testület ülésén Horváth Csaba polgármester elismeréseket adott át az elmúlt időszakban kimagasló munkát végző rendvédelmi, egészségügyi és szociális dolgozóknak.

Nagy Attila Imre közterület-felügyelő a Hónap Rendésze kitüntetést vehette át.

A Hónap Egészségügyi Dolgozója címben részesült Báthori Júlia Tímea és Spurnyai Judit.

A Hónap Szociális Dolgozója elismerést kapott Dankó Csenge, Jóvérné Major Veronika, Somodi Nikoletta és Varga Judit.

Fotó: Balogh Róbert

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb