Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Hirdetmény a 2019. évi bírósági ülnökválasztásról

HIRDETMÉNY
A 2019. ÉVI BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁSRÓL

A köztársasági elnök az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére a 2019. évi bírósági ülnökválasztást 2019. március 7. napja és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Magyarország Alaptörvénye 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

Az ülnökök jelölése

Ülnöknek általános szabály szerint az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A büntetőeljárásról szóló törvényben rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,
b) pszichológus vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy

vehet részt.

Budapest XIV. kerület közigazgatási területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságra, a Fővárosi Törvényszékre, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra jelölhetnek ülnököt az arra jogosultak.

Az ülnököket – kivéve a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit és a katonai ülnököket – a Budapest XIV. kerületben lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettségeit elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök választása

A Pesti Központi Kerületi Bíróság ülnökeit Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete és a kerületi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

A megválasztandó ülnökök számát az Országos Bírósági Hivatal elnöke állapította meg a 20.SZ/2019. (II.21.) OBHE határozatával. Ennek alapján a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat illetékességi területén megválasztandó ülnök számának közlésére későbbi időpontban kerül sor.

A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségeit (1. melléklet), valamint a bírósági ülnökké jelölést tartalmazó nyomtatvány (2. és 3. melléklet), továbbá a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat (4. melléklet) átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bácskai u. 53.) és letölthető honlapunkról (www.zuglo.hu).

A kitöltött nyomtatványokat (jelölésről és annak elfogadásáról szóló nyomtatvány), valamint az erkölcsi bizonyítvány, illetve az annak megkéréséről szóló postai igazolószelvény másolatát személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy postán Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. címre kérjük benyújtani, úgy, hogy az 2019. április 5-ig beérkezzen a Polgármesteri Hivatalba. A jelölés bejelentésének tartalmaznia kell a jelölőre vonatkozó adatokat (jelölő szervezet neve, címe, képviselő neve), valamint a jelölő szervezet képviselőjének aláírását.
Budapest, 2019. március 25.

dr. Papp Imre s.k.
jegyző

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb