Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Huszonöt százalékkal emelkedik a köznevelési és szociális dolgozók bérpótléka

A képviselő-testület csütörtöki rendes ülésén a köznevelési és szociális dolgozók Zugló pótlékának 25 százalékos emeléséről és a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál háttérmunkát végzők pénzbeli juttatásának a növeléséről döntött. Határozott még a grémium a képviselők javadalmazásáról, a nyári igazgatási szünet időpontjáról, a fizetőparkoló-övezet bővítéséről, együttműködési megállapodások megkötéséről, pályázatok kiírásáról és ingatlanok értékesítéséről is.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a kiugróan magas infláció és az áremelkedések ellensúlyozására az önkormányzati fenntartású köznevelési és szociális intézmények közalkalmazottai számára március 1-től december 31-ig egységesen 25 százalékkal megemelt bérpótlékot biztosít. Ennek megfelelően a Zuglói Egyesített Óvodában foglalkoztatott pedagógusok, óvodatitkárok és óvodapszichológusok, valamint a Zuglói Egyesített Bölcsődékben, a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központban és a Zuglói Szociális Szolgáltató Központban dolgozó közalkalmazottnak havi bruttó 50 000, míg a nem pedagógus munkakört betöltők 18 750 forint bérpótlékot kapnak. A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ és a Zugló Család- és Gyermekjóléti Központ területen dolgozó közalkalmazottai havonta bruttó 37 500 forint területi pótlékban részesülnek.

A testület arról is határozott, hogy a Zuglói Egészségügyi Szolgálat háttérmunkát végző, önkormányzati bérpótlékban részesülő 91 dolgozójának január 1-től június 30-ig összesen 35,5 millió forint juttatást biztosít, amelyet a munkáltató differenciáltan fizet ki.

Rendeletek módosítása

A testület módosította a képviselők, az állandó bizottsági tagok és elnökök, valamint a tanácsnokok javadalmazásáról szóló rendeletét. Eszerint a jövőben a megválasztott képviselőt havi 325 ezer, az állandó bizottság nem képviselő tagját 130 ezer, az állandó bizottság elnökét és a tanácsnokot 650 ezer forint tiszteletdíj illeti meg.

Annak érdekében, hogy megvalósulhasson a Bethesda Gyermekkórház új kórházi tömbje, a képviselők módosították az építési szabályzatot és az intézmény területén létesíthető épület magasságát 25 méterben maximálták.

Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület) azt javasolta, máshol valósuljon meg a kórházfejlesztés, mert az új épület nem illik a hely jellegéhez, jelentősen csökkenti a telek zöldfelületét és rányomakodik Zugló első épületére, a védelem alatt álló, klasszicista stílusú Bartl-villára.

Vida Attila képviselő (LMP) arra hívta fel a figyelmet, hogy minden fejlesztésnek van árnyoldala, egy kórházat nem lehet csak úgy áthelyezni, mert folyamatosan biztosítani kell a betegellátást. Victora Zsolt képviselő (független) és Rozgonyi Zoltán képviselő (Fidesz) jelezte, támogatják a fejlesztést.

Beszámolók

A testület elfogadta a zuglói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységről szóló beszámolót. A tájékoztató szerint az állománynak a tavalyi évben 1521 vonulása volt. Ebből 953 zuglói, 568 pedig más kerületei, illetve Pest vármegyei helyszín volt. A tűzoltókat kerületünkben 80 tűzesethez riasztották és 367-szer végeztek műszaki mentést. Téves értesítést 402 esetben kaptak, viszont szándékosan megtévesztő jelzés nem volt.

A beszámolóból az is kiderült, hogy tavaly Zuglóban 2021-hez mérten 20 százalékkal több káreset történt.  A tűz ugyan 15 százalékkal volt kevesebb volt, azonban 25 százalékkal nőtt a műszaki mentések, 26 százalékkal pedig a téves jelzések száma. 2022-ben átlagosan napi 4 riasztás történt, amelyből legalább 2 Zugló területére esett.

A grémium tudomásul vette a képviselő-testület bizottságai és tanácsnokai által készített, 2022 évi tevékenységükről szóló beszámolót.

Parkolás

A testület kezdeményezte a Fővárosi Közgyűlésnél, hogy vonja be a zuglói díjköteles parkolási zónába a Csömöri út – Rákospatak utca – Vezér utca– Egressy út – Lőcsei út – Szugló utca – Fűrész utca – Bosnyák utca – Lőcsei út – Csömöri út által határolt területet.

A városvezetés megadta a tulajdonosi hozzájárulást az MTK-nak, hogy a Rákos-patak utcai Lantos Mihály Sportközpont lelátóit lefedje. Az önkormányzat a tulajdonában álló létesítményt 2014-ben 15 évre adta át használatra a sportegyesületnek, amely saját költségén most újabb 16 millió forintos beruházást valósít meg.

Kisné Szivcsovics Nikolett képviselő (Momentum) jelezte, hogy nem támogatja az MTK kérelmét, mert a sportegyesület fejlesztései és a pálya működtetése során nem tartja be az előírásokat, ezért számos lakossági panasz érkezik hozzá. Legutóbb a pálya menti növényzetet tették tönkre és a zuglóiakat sem engedik be a sportolni.

Horváth Zsolt alpolgármester (DK) közölte a Sportközpontban már nem lesz több nagyberuházás, az MTK vállalta a szóban forgó növényzet pótlását, ismereti szerint a klub nem akadályozza a sportolást. Rozgonyi Zoltán kihangsúlyozta, a pálya az önkormányzat tulajdona, azt az MTK csak használja, minden beruházás Zugló vagyonát gyarapítja.

A képviselő-testület arról is határozott, hogy 2023. július 17 – 28. között a Zuglói Polgármesteri Hivatalban nyári igazgatási szünet rendel el. Ezen idő alatt a hivatal és az ügyfélszolgálat zárva lesz, csak sürgősségi ügyelet működik.

A grémium Tóth Attila képviselőt (DK) – beleegyezésével – visszahívta a Városfejlesztési Bizottságból és helyette Vida Attila képviselőt (LMP), a lakhatási feladatok felügyeletét ellátó tanácsnokot választotta meg. A tagcserére azért volt szükség, mert a Népjóléti Bizottságtól a Városfejlesztési Bizottsághoz kerültek a lakásgazdálkodást érintő előterjesztések.

Fotó: Balogh Róbert

Együttműködési megállapodás

A képviselő-testület a rászoruló kerületi lakosok családok átmeneti otthonában történő gondozására 2028. márciusáig szóló megállapodást kötött a Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. Az önkormányzat az alapítványnak öt éven át évi 8,5 millió, míg a szeretetszolgálatnak 15 millió forintos támogatást nyújt az ellátásért és a családok átmeneti otthonának működtetéséért.

A testület a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiumával is együttműködési megállapodást kötött. Az intézmény a szerződés keretében önálló utazó konduktort biztosít a központi idegrendszer sérülése következtében mozgásukban korlátozott, integrált iskolai oktatásban részesülő zuglói gyermekek aktivitásának növelése érdekében.

A grémium arról is döntött, hogy a XIII. kerületi önkormányzattal közösen a Tatai utca Tahi utca – Futár utca közötti szakaszán kijelölt gyalogátkelőhelyet létesít. A kerület a költség 50 százalékával, nettó 8,4 millió forinttal járul hozzá a kivitelezéshez.

Pályázat

A képviselők környezetvédelmi pályázatot írtak ki a kerületi civil szervezetek számára, melynek lebonyolítására 15 millió forintot szavaztak meg. A tender koordinálásával a Városfejlesztési Bizottságot bízták meg. Az önkormányzat a pályázattal az egyesületek és alapítványok számára lehetőséget kíván biztosítani a zuglóiak életminőségét javító, illetve a közösséget szolgáló környezet- és természetvédelmi elképzeléseik megvalósítására.

A testület ismét meghirdette a Tiszta udvar, rendes ház versenyt. A Tiszta udvar, rendes ház, a Tiszta, rendes társasház/lépcsőház, a Zöld balkon és a Tiszta, rendes intézmény cím elnyerésére 2023. május 31-ig lehet pályázni. A Képviselő-testület szakmai munkacsoport ajánlása alapján dönt majd az elismerő címek odaítéléséről.

A képviselők négy önkormányzati tulajdonú, komfortos lakást jelöltek ki eladásra, ezek a Gizella út 59., a Szenice utca 8., a Szobránc utca 16., illetve a Telepes utca 8. B. épületben találhatók.

A grémium eredménytelennek nyilvánította a Deés utca 82/A, a Komáromi út 4., a Telepes utca 24., Thököly út 35., Thököly út 37., Fűrész utca 107. és a Nagy Lajos király útja 109/B szám alatti ingatlanjaira kiírt nyílt értékesítési pályázatot és új meghirdetésről rendelkezett.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb