Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Jegyzői Kabinet

Képviselői Koordinációs Osztály, Humánpolitikai Osztály

Elérhetőség:

Képviselői Koordinációs Osztály

Galó Bernadett Képviselői Koordinációs Osztály, osztályvezető – 06 1 872 9161

Feladatok, hatáskörök:

 • előkészíti az Önkormányzat testületi üléseit, éves munkatervét, a testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket, az átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló beszámolókat,
 • ellátja az Önkormányzat testületi üléseinek zavartalan működésével, a képviselő-testületi és bizottsági tagok névsorának naprakészen tartásával kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a képviselők és a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozataival kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az Önkormányzat testületi üléseinek jegyzőkönyvei és határozatai elkészítésével összefüggő feladatokat, továbbá a testületi döntések nyilvántartását, azok folyamatos karbantartását, figyelemmel a határozatok végrehajtására is,
 • ellátja az Önkormányzat testületi üléseiről készített jegyzőkönyvek továbbítását a Budapest Főváros Kormányhivatala vezetője részére, az ülést követő 15 napon belül,
 • ellátja a polgármester saját és átruházott önkormányzati hatáskörben hozott határozatainak –kivéve az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokat – továbbításával kapcsolatos feladatokat. A hivatalvezető felhívására a kitűzött határidőre rendelkezésre bocsátja azokat az iratokat, információkat, amelyek az önkormányzati döntés és működés jogszerűségének vizsgálatához szükségesek,
 • ellátja a külsős bizottsági tagok részére az ügyviteli közreműködés biztosításával kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a képviselő-testületi döntéseket követően a rendeletek szövegeinek aláírásra történő előkészítését; kihirdetését, a Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltését;

Adatkezelési tájékoztató – Képviselői Koordinációs Osztály

Humánpolitikai Osztály

dr. Litavecz Anna jegyzői kabinetvezető, humánpolitikai vezető – 06 1 872 9375

A Humánpolitikai Osztály feladatai:

 • a Hivatal humán erőforrásának biztosítása, fejlesztése
 • közszolgálati tisztviselőkkel, munkavállalókkal kapcsolatos munkáltatói döntések, intézkedések előkészítése, végrehajtása
 • a Hivatal teljesítményértékelési rendszerének, valamint a közszolgálati tisztviselők képzési, továbbképzési rendszerének működtetése
 • polgármesteri, alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos feladatok ellátása
 • vagyonnyilatkozatok kezelése
 • a Hivatal állományában lévő közfoglalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos ügyintézés
 • intézményvezetők közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos feladatok ellátása

Tájékoztatjuk, hogy mindenkori aktuális állásajánlatainkat megtalálja a karrier menüpontban.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb