Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Jogi Főosztály

Elérhetőség:

dr. Gregs Gábor főosztályvezető

Telefon: 06 1 872 9377
E-mail: gregs.gabor@zuglo.hu
Központi e-mail:
hivatal@zuglo.hu

A Jogi Osztály feladata:

 • Az önkormányzat és szervei törvényes működésének biztosítása;
 • Szerződések, megállapodások jogi véleményezése;
 • Rendelet-tervezetek előkészítése;
 • Nemzetiségi önkormányzatok törvényes működésének segítése;
 • Önkormányzati költségvetési szervek alapításának, megszüntetésének jogi előkészítése, koordinálása, alapító okirat és egyéb dokumentumok elkészítése, módosítása;
 • Önkormányzati intézmények, az önkormányzat tulajdonú gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek létrehozásához, megszüntetéséhez kapcsolódó jogi feladatok;
 • Adatvédelmi felelősi feladatok, közérdekű adatszolgáltatások teljesítése;
 • Választásokkal, népszavazással kapcsolatos feladatok;
 • Panaszok, közérdekű bejelentések kezelése;
 • Önkormányzati és hivatali peres, nem peres eljárásokban jogi képviselet ellátása;
 • Bírósági végrehajtási eljárás során ingatlan lefoglalásáról, birtokba bocsátásáról igazolás kiadása/bejelentés tudomásulvétele.

Adatvédelmi ügyek: dr. Drávai Bernadett
Telefon: 06 1 872 9216
E-mail: adatvedelem@zuglo.hu

Az önkormányzat tulajdonában álló közutak, ingók, ingatlanok állapotából fakadó kártérítési igények kezelése:
Telefon. 06 1 872 9236, 06 1 872 9173
E-mail: karbejelentes@zuglo.hu

Gépjármű kárbejelentés: kerületi kezelésű utakon történt kátyúkárok, fakárok, 100 %-os önkormányzati tulajdonú és kezelésű épületekről gépjárműre lehullott tárgyak (jellemzően: burkolat), valamint parkokban történt gépjármű-károk (pl. fűnyíráskor kavicsfelverődés) esetén gépjármű kárbejelentő lapot szükséges kitölteni. A zuglói utak BKV tömegközlekedést is lebonyolító útvonalai a Budapest Közút Zrt. kezelésében vannak, illetve a Városligetben található legtöbb közút is (kárügyintézés a kezelő honlapján: budapestkozut.hu). A Városligetben levő fák és parkok legnagyobb része fővárosi kezelésű, kárrendezés: Főkert Nonprofit Zrt. (honlap: fokert.hu). A kárbejelentő helyszínrajz részén az eset körülményeit a – káreset közigazgatási címének megjelölésével – vázlatosan kérjük feltüntetni.

Egyéb vagyonkárigény bejelenés: Jogszabály által a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata tisztántartási kötelezettségét képező ún. járdakárok, az út járműközlekedési felületéig (pl. elcsúszásból eredő károk). Nem 100 %-os tulajdonú önkormányzati társasházak, illetve egyéb ingatlanok (pl. üres telek) előtti járda és egyéb felületek tisztántartása az útfelületig terjedően a társasház, illetve az ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége. Valamennyi, az út járműközlekedési felületén történő elcsúszásért a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nél lehet kárrendezést kérni (honlap: fkf.hu).

Kérjük – az ügyintézés gyorsítása érdekében –, hogy kárbejelentése előtt ügyintézőinknél szíveskedjék előzetesen telefonon érdeklődni a káresemény helyszínének hovatartozásáról.

A kárbejelentőt a karbejelentes@zuglo.hu e-mail címre pdf formátumban kérjük megküldeni. Az ügyhöz tartozó egyéb – de nem kötelező – dokumentumokat (fotók, rendőri jelentés) is pdf-ben kérjük csatolni. Az anyag személyesen is leadható Ügyfélszolgálaton, ahol bejelentőlap is igényelhető.

Tájékoztatjuk, hogy az ügyintézésnek nincsen jogszabályban előírt kötelező határideje. Minden eset a kárbejelentés alapján beszerzett szakvélemény, illetve biztosítói kárszakértői vélemény beérkezését követően kerül elbírálásra.

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb