Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Humánszolgáltatási Főosztály

Intézményfelügyeleti Osztály, Szociális Osztály

Elérhetőség:

Bondorné Gyurcsi Mária főosztályvezető – 06 1 872 9353

A Humánszolgáltatási Főosztály a feladatait az Intézményfelügyeleti Osztály és a Szociális Osztály útján látja el.

A Főosztály feladata többek között:

  • önkormányzati fenntartású intézmények fenntartói felügyeleti feladatainak ellátása
  • szociális, gyermekvédelmi pénzbeli támogatások és természetbeni juttatások ügyintézésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása
  • a jegyző hatáskörébe tar­tozó gyámügyi fel­adat­ok
  • nem állami fenntartókkal kötött személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátást biztosító szerződések ügyintézése

Intézményfelügyeleti Osztály
Feladata a köznevelési, szociális és egészségügyi intézmények fenntartói felügyelete, az intézmények jogszerű működésének ellenőrzése.

Az Osztály felelős:

– a bölcsődei és óvodai beiratkozások lebonyolításáért, koordinálásáért,
– a bölcsődei és óvodai felvételek előkészítéséért,
– az óvodakötelesek nyilvántartásáért,
– az óvodai körzethatárok módosításáért, valamint
– eljár óvodakötelezettséggel kapcsolatos ügyekben,
– koordinálja a bölcsődék és az óvodák heti és éves nyitva-tartási idejét valamint nyári zárását,
– a nemzeti kisebbséghez tartozó, illetve a sajátos nevelési igényű integráltan nevelhető gyermekek óvodai ellátása során, jogszabályok által meghatározott eseteiben első illetve másodfokú hatósági feladatokat lát el,
– figyelemmel kíséri és ellenőrzi a fenntartásában lévő köznevelési (Óvodák), szociális (Zuglói Egyesített Bölcsődék, Zuglói Család – és Gyermekjóléti Központ, Zuglói Szociális Szolgáltató Központ) és egészségügyi intézmények szabályozott működését.

Az Osztály feladatköréhez kapcsolódó igazgatási eljárás költség- és illetékmentes, tehát az ügyintézés díjmentes.

Intézményfelügyeleti Osztály
Hernádi Ivánné
osztályvezető, köznevelés
Az osztály működésének irányítása; óvodák fenntartói felügyelete; óvodai beiratkozások; óvodakötelezettség; óvodai fellebbezés; óvodakötelesek nyilvántartása; köznevelési szerződések megkötése, módosítása 06 1 872 9472
Novák Dóra
szociális intézményi referens
Szociális intézmények (Zuglói Egyesített Bölcsődék, Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központ, Zuglói Szociális Szolgáltató Központ) fenntartói felügyelete;
feladat-ellátási szerződések megkötése és a fennálló szerződések módosítása
06 1 872 9477
Geier Róbert közművelődési intézményi referens Díjak, kitüntetések adományozásával kapcsolatos feladatok; támogatási, feladat-ellátási szerződések megkötése, módosítása;
Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok ellátása
06 1 872 9396
Dr. Szűcs Krisztina egészségügyi intézményi referens Egészségügyi alapellátással kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása; felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisokkal kapcsolatos feladatok;
támogatási, feladat-ellátási szerződések megkötése , módosítása
06 1 872 9351
Kovács Ildikó élelmezési koordinátor Közétkeztetés minőségének ellenőrzése (óvoda, iskola, Zuglói Szociális Szolgáltató Központ), a szünidei (tavaszi, őszi, téli) gyermekétkeztetés koordinálása, kapcsolattartás a közétkeztetést biztosító céggel.
Étkezés-megrendelés tárgyában a Gazdasági Főosztály tud felvilágosítást nyújtani.
06 1 872 9279


Letölthető dokumentumok:

Ügytípusok:

Szociális Osztály
Feladata a szociális ellátás és gyermekvédelem tárgyában a támogatások, kedvezmények iránti kérelmek elbírálása.

A Zuglói szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet szabályozza az egyes szociális támogatásokra vonatkozó szabályokat.
Az eljárás során minden esetben vizsgálni kell a kérelmező és háztartásában élő személyek zuglói lakcímét, a XIV. kerület területén történő életvitelszerű  tartózkodást, továbbá a háztartásban élők egy fogyasztási egységre jutó, egyenlő értékű jövedelmi és a vagyoni viszonyait.
A jövedelmet nem kell vizsgálni a születési támogatás kérelme esetén.
A szépkorú személyek elismerése hivatalból történik.
A kérelmezők szociális környezetének, helyzetének megismerése céljából a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végez.
A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes, tehát az ügyintézés díjmentes.

  • Megélhetéshez kapcsolódó támogatások (minimum-jövedelem juttatás, méltányossági ápolási díj)
  • Lakhatás megőrzését segítő támogatások (rendszeres lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, fűtési szezonban történő időszaki támogatás, méltányossági időszaki fűtés támogatás)
  • Jövedelemkiegészítő támogatások (rendkívüli települési támogatás, szociális kölcsön, tűzifa-juttatás, gyógyszertámogatás)
  • Gyermekekre való tekintettel igénybe vehető támogatások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, tanévkezdési támogatás, gyermekétkeztetéssel kapcsolatos támogatás, táboroztatási támogatás, bérlettámogatás, agyhártya-gyulladás elleni védőoltás támogatása)
  • Egyéb támogatások (születési támogatás, tüdőgyulladás elleni védőoltás, idősek év végi támogatása, szépkorú személyek elismerése, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók támogatása, BVSC-ben történő úszás igénybevétele – a XIV. kerületben tartózkodási hellyel rendelkezők esetén)

 

Szociális Osztály

 – Adósságkezelési támogatás

– Ápolási díj (2016. február 28. napjáig megállapított)

– Köztemetés

– Szépkorú személyek elismerése

Zudor Alma
szociális ügyintéző
A-Ly  betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek
Somogyiné Pardi Ildikó
szociális ügyintéző
M-Zs betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek
872-91-36

 

 

 872-91-36

 

– Minimumjövedelem-juttatás

– Rendszeres lakásfenntartási támogatás

Marsovszky Mónika
szociális ügyintéző
A-K betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek
Szilvásy Anita
szociális ügyintéző
L-Zs  betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek
872-91-37

 

872-91-53

 

 

 

 

 

– Rendkívüli települési támogatás

– eseti szociális segély

– Szociális kölcsön

– Környezettanulmány készítés

Gaszler Zita
(A-K betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek)
Lászlóné Lesti Katalin
(L-Zs betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek)
872-92-59

 

872-91-51

– Születési támogatás

– Gyógyszertámogatás

 

Kapolyi Bernadett
szociális ügyintéző
A-K betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek
Novinics-Domokos Tímea
szociális ügyintéző
L-Zs betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek
872-91-28

 

 

872-91-50

 

– Időszaki fűtési támogatás

– Idősek évvégi támogatása

– méltányossági időszaki fűtés támogatás

Zudor Alma

Somogyiné Pardi Ildikó

Kapolyi Bernadett

Novinics-Domokos Tímea

Vitáris Margit

Meczner Andrea

Gaszler Zita

Szilvásy Anita

Marsovszky Mónika

Lászlóné Lesti Katalin

872-91-36

872-91-36

872-91-28

872-91-50

872-91-27

872-91-27

872-92-57

872-91-53

872-91-37

872-91-51

– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

– Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

– Gyermekétkeztetés személyi térítési díja

– Pneumococcus elleni védőoltás támogatása

– sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók támogatása

– agyhártya-gyulladás elleni védőoltás támogatása

Meczner Andrea
gyermekvédelmi ügyintéző
A-K betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek
Vitáris Margit gyermekvédelmi ügyintéző
L-Zs betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek
872-91- 27
Tűzifa juttatás Szilvásy Anita 872-91-53 
BVSC-ben történő úszás igénybevétele – zuglói tartózkodási hellyel rendelkező személyek esetén Lászlóné Lesti Katalin
872-91-51
Bérlettámogatás Zuglói Polgármesteri Hivatal
872-91-00

 

Az önkormányzat a kerületi lakosok számára az alábbi támogatásokat nyújtja:

Adatkezelési Tájékoztató – Humánszolgáltatási Főosztály

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb