Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 23. kedd, Gyöngyi

Közterületi zajjal járó rendezvények

Engedélyezési eljárás közterületi zajos rendezvények esetében

Vonatkozó jogszabályok:

 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2008.(XII.19.) rendelete a zajvédelem helyi szabályairól
 • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
 • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről

Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása

 • a kérelem határidőre történő benyújtása
 • akusztikai szakértő általi megfelelés igazolása

Kérelem benyújtás módja
a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – nem
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

Kérelem tartalma tételesen
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2008.(XII.19.) rendelete a zajvédelem helyi szabályairól 1. számú mellékletét képező zajvédelmi adatlap adattartalma, a zajforrás várható zajkibocsátására, hatásterületének meghatározása, akusztikai szakértői véleményt, mely igazolja a tervezett zajos tevékenységnek a mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét számítás vagy konkrét zajmérés alapján.

A kérelemhez csatolni kell:

 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2008.(XII.19.) rendelete a zajvédelem helyi szabályairól 1. számú mellékletét képező zajvédelmi adatlap,
 • a zajforrás várható zajkibocsátására, hatásterületére vonatkozó dokumentumok,
 • akusztikai szakértői véleményt, mely igazolja a tervezett zajos tevékenységnek a mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét számítás vagy konkrét zajmérés alapján,
 • képviseleti jogosultságot igazoló iratok,
 • bérleti szerződés vagy terület használatot igazoló megállapodás.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A hatáskör gyakorlója a polgármester.

Az engedélyezési eljárás:
Az Ákr. alapján – kérelemre induló eljárás lefolytatására kerül sor. Amennyiben a kérelem hiányosan került benyújtásra, úgy a jegyző hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

Az ügyintézési határidő:
60 nap, mely határidő meghosszabbítására lehetőség nincs. Az ügyintézési határidőbe be nem számítható határidőkre az Ákr. szabályait kell alkalmazni.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárásért 5.000.- Ft eljárási illetéket kell leróni illetékbélyeg formájában.

Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
Ellenőrzés akkreditált zaj- és rezgésmérési engedéllyel rendelkező szervezet által, jogkövetkezmény: engedély kiadás megtagadása, tevékenység korlátozása, engedély visszavonása, közösség ellenes magatartást megállapító eljárás kezdeményezése.

Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai
A jegyző elsőfokú döntése elleni fellebbezés illetéke 10.000 Ft.

Költségmentesség engedélyezése
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a, az Ákr. 130. §-a alapján, valamint a az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint.

További információk

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig
Megosztás

Hozzászólások lezárva.